Helena Ståhlberg Länsi-Uudenmaan Säästöpankin johtoryhmään

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin johtoryhmästä on vajaan parin vuoden aikana poistunut käsipareja ja osaamista eläköitymisten kautta. Nyt pankin johtoon on saatu asiakaskokemuksen asiantuntija Helena Ståhlberg (KTM), kertoo tyytyväinen toimitusjohtaja Jukka Suominen. Helenalla on Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimialueen tuntemuksen lisäksi vahva ja monipuolinen kokemus pankki-toiminnasta läheltä asiakasta. – Pitkään Aktiassa toimineena hän lienee monille myös valmiiksi tuttu kasvo.

Feelback Group teki maalis-huhtikuussa 2017 puhelinhaastatteluna Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimialueella pankkien asiakastyytyväisyydestä tutkimuksen, johon vastasi 1511 alueen asukasta. Tutkimuksen tuloksena selvisi mm. seuraavat asiat:

  • ”Suurimpien pankkien vertailussa selvästi tyytyväisimmät asiakkaat ovat Länsi-Uudenmaan Säästöpankilla, jonka asiakkaista 66 % ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä ja 32 % melko tyytyväisiä.”
  • ”Pankeittain tarkasteltuna asiakasuskollisimpia ovat Länsi-Uudenmaan Säästöpankin asiakkaat, joista 52 % ei voisi ajatellakaan pankin vaihtoa.”

Olemme tietysti ottaneet tutkimustulokset nöyrän kiitollisina vastaan mutta samalla olemme päättäneet panostaa siihen, että nämä pankin toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeät luvut pysyvät tulevaisuudessa vähintäänkin nykyisellä tasolla, summaa Suominen. Pelkistetty toiminnallinen tavoitteemme on, että asiakas saa toimialan parhaan asiakaskokemuksen palvelukanavasta riippumatta. Asiakkaan odotukset on ylitettävä, jotta pankista jää sellainen positiivinen muistijälki, jota kerrotaan myöhemmin lähipiirillekin. - Vaikka asiakkaan palvelu on edennyt kaikkien mahdollisten ohjeiden mukaisesti, niin olemme osittain epäonnistuneet, jos asiakas ei ole kokenut palvelua hyväksi ja vau-efekti on jäänyt puuttumaan.

Helenan vastuulla on johtoryhmätasolla se, miltä säästöpankki asiakaskohtaamisissa tuntuu ja minkälaisena säästöpankki ylipäänsä ulospäin näyttää. Toimenkuvaan kuuluu olennaisena osana myös asiakkaan ja asiakasnäkökulman esillä pitäminen.

Helena on innoissaan uudesta tehtävästään, ja toteaa, että on hienoa saada olla töissä pankissa, jossa asiakasta arvostetaan, ja jonka arvomaailma vastaa hänen omia arvojaan. Siinä, missä monet pankit ovat supistaneet konttoriverkostoaan, on Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa vuoden alusta puolestaan laajennettu palveluaikoja. Helena kertoo, että aamu- sekä ilta-ajat ovat kasvattaneet suosiotaan asiakkaiden keskuudessa. Pidämme aidosti hyvää huolta asiakkaistamme ja olemme läsnä heidän arjessaan, siellä missä hekin ovat.

Parhaimpana asiana uudessa työssään hän kokee säästöpankin positiivisen ja motivoivan työilmapiirin sekä yhdessä tekemisen. Uudessa tehtävässään hänellä on myös hyötyä toimialueen ja alueen ihmisten tuntemisesta.

Työpäivän jälkeen Helenalla on vuorossa lenkki perheen koirien kanssa, sitten normaalit arkirutiinit perheen parissa.

Terveisin
LÄNSI-UUDENMAAN SÄÄSTÖPANKKI
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jukka Suominen, puhelin 029 041 2058, 050 587 9974
ja myyntijohtaja Helena Ståhlberg puhelin 029 041 2056, 050 587 9973.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...