Apurahan hakeminen

Säästöpankkien Tutkimussäätiön myöntämät apurahat ovat suuruudeltaan keskimäärin 5 000 euroa. Hakuaika on lokakuussa.

Säätiö myöntää apurahoja varsinaiseen tutkimustyöhön, ensi sijassa väitöskirja- ja post doc -tutkimuksiin. Tavoitteena on, että apurahoja myönnetään jo tukea saaneen tutkimustyön loppuun saattamiseen asti. 

Apurahoja ei myönnetä

  • kongressi- ja seminaarimatkoihin
  • perustutkintojen suorittamiseen kotimaassa tai ulkomailla
  • tutkimusten painattamiseen
  • laitehankintoihin
  • avustavan työvoiman palkkaamiseen.

Hakuaika lokakuussa

Säästöpankkien Tutkimussäätiön myöntämät apurahat ovat suuruudeltaan keskimäärin 5 000 euroa. Tutkimusryhmien osalta apurahat ovat 5000 - 10000 euroa.
 
Apurahoja myönnetään vuosittain. Hakuaika on lokakuu. Säätiön hallitus arvioi esitykset ja päättää apurahoista marraskuun loppuun mennessä.
 
Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan
  • apurahan saajille
  • lehdistötiedotteessa
  • saastopankki.fi -sivuilla.
Valmistunut tutkimus pyydetään lähettämään Säästöpankkien Tutkimussäätiölle.

Hakemuksen liitteet

 
Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, johon sisältyy
  • arvio tutkimuksen valmistumisesta
  • tutkimustyötä valvovan professorin lausunto.
Lausuntoa ei tarvita, jos on kysymys post doc -tutkimuksesta tai vastaavantasoisesta työryhmän tutkimuksesta.
 
Tutkimussuunnitelman suositeltava pituus on enintään 4 arkkia.
 
On suositeltavaa liittää hakemukseen myös selvitys, josta käy ilmi hakijan henkilökuva ja ansiot (CV).

Hakemuslomake

Hakemukset lähetetään sähköpostitse: tutkimussaatio@saastopankki.fi