Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Säästöpankkiliitto osk, Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua vastaamaan taloudellista hyvinvointia koskevaan tutkimukseemme ja täyttämällä yhteystietolomake.

Osallistumisaika: Kampanja ja siihen liittyvä arvonta on voimassa kyselytutkimuksen ajan 13.12.–12.1.2022.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksia. Palkinnon arvo on neljä kertaa 500 € edestä rahasto-osuuksia. Järjestäjä hoitaa arpajaisveron.

4. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumiskriteerien täyttäneiden kesken 17.1.2022.
Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajiin. Palkinto voidaan vastaanottaa vain Säästöpankkiryhmään kuuluvassa Säästöpankissa.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Osallistujan tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoa ei voi suoraan muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin. Rahasto-osuuden voi lunastaa rahaston sääntöjen mukaisesti.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvontaan osallistujat antavat osallistuessaan yhteystietonsa, joita käytetään vain voittajien kontaktointiin.

Arvontaan osallistujiin sovelletaan Säästöpankkiliiton tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen käsittelyä ja viestintää. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.saastopankki.fi/tietosuoja. Arvonnan jälkeen rekisteri tuhotaan.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.