Kotitalouksien suhdannekatsaus, syksy 2022

Tässä raportissa tarkastellaan Suomen taloudessa vallitsevia asioita, jotka vaikuttavat erityisesti kotitalouksien taloustilanteeseen. Näitä ovat mm. työmarkkinoiden tilanne, ansiotasojen kehitys, hintojen nousu, asuntomarkkinoiden tilanne sekä kotitalouksien velkaantumiseen ja varallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Naisissa on voimaa! Kaksi aikuista naista ja nuori tyttö seisovat kädet puuskassa ja tietävät, mitä tavoittelevat ja mitä kohti olevat menossa. Säästöpankki auttaa heitä tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhteenveto:

  • Ukrainan sota, korkea inflaatio ja nopeasti kiristyvä rahapolitiikka ovat heikentäneet maailmantalouden kasvunäkymiä nopeasti. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,2 % ja ensi vuonna kasvun hidastuvan 2,9 %.iin. Nämä tarkoittavat keskimääräistä vaisumpaa kasvua.
  • Myös Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet vuoden vieriessä eteenpäin. Säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,0 % tänä vuonna. Ensi vuonna kasvu vaimenee 0,2 %.iin. Tämän vuoden kohtuullisen korkea kasvuluku perustuu alkuvuoden hyvään kehitykseen. Loppuvuoden aikana Suomessa nähdään lyhytkestoinen taantuma.
  • Kotitalouksille vuosi 2022 on tuonut tullessaan monenlaista päänvaivaa. Hinnat ovat nousseet nopeasti ja moni perhe joutuu miettimään aiempaa tarkemmin, mihin rahansa kuluttavat. Samaan aikaan korkojen nousu huolettaa velallisia kotitalouksia. Kuluttajien luottamus onkin romahtanut ennätyksellisen matalalle tasolle.
  • Kotitaloudet ovat sopeuttaneet kulutuskoriaan ja muuttaneet käyttäytymistään. Tarkan markan ohjeet ja energiansäästövinkit ovatkin nyt arvossaan.
  • Toisaalta kotitalouksien tilanteessa on myös positiivisia tekijöitä. Työllisyystilanne Suomessa on edelleen hyvä ja monella kotitaloudella on yhä käytettävissään koronakriisin aikana kertyneitä säästöjä.
  • Jatkon kannalta iso kysymys on se, jatkuuko inflaation kiihtyminen vai rauhoittuuko se talouskasvun hidastuessa. Säästöpankin ennusteen mukaan Suomen inflaatio maltillistuu loppuvuotta kohden, mutta pysyy selvästi yli keskuspankin tavoitetason vielä ensi vuonnakin. Ennusteemme mukaan Suomen inflaatio on tänä vuonna keskimäärin 6,5 % ja ensi vuonna 3,5 %.
  • Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut viime vuosina, mutta korkomenot ovat silti olleet ennätyksellisen matalalla. Tähän on nyt tulossa muutos ja nollakorkojen aika on ohi. Kotitalouksien kannattaa varautua nousevaan korkotasoon.
  • Asuntomarkkinoilla meno rauhoittuu. Asuntokauppaa käydään selvästi viime vuotta vähemmän ja hintojen nousu maltillistuu. Myös miinuskuukausia voidaan nähdä.
  • Suomalaisten halu säästää ja sijoittaa on trendinomaisessa kasvussa, jota ei edes talouden suhdannevaihtelut ole hetkauttaneet. Nyt nousevat hinnat heikentävät säästämismahdollisuuksia osalla kotitalouksia.

Infograafi: Kotitalouksien suhdannekatsaus, syksy 2022.

Säästöpankin kotitalouksien suhdannekatsaus

Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen tarkastelee suhdannekatsauksessa Suomen taloustilannetta ja erityisesti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kotitalouksien tilanteeseen. Näitä ovat muun muassa työmarkkinoiden tilanne, ansiotasojen kehitys, hintojen nousu, asuntomarkkinoiden tilanne sekä kotitalouksien velkaantumiseen ja varallisuuteen vaikuttavat tekijät. Säästöpankki julkaisee suhdannekatsauksen kaksi kertaa vuodessa.


 Henna Mikkonen.
 Henna Mikkonen

 Säästöpankin pääekonomisti

 henna.mikkonen@saastopankki.fi
 puh. 040 564 7918
 Twitter: @HennaMikkonen1