Helmi Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2018

Helmi Säästöpankin vakavavaraisuus vahvistui merkittävästi vuonna 2018. Vakavaraisuus kasvoi 21,6 %:in vuonna 2018 (vuonna 2017 19,8%). Asiakasvarat jatkoivat myös vahvaa kas-vuaan (+9,2%) ja erityisesti talletuskannan kasvu (+12,4%) oli markkinoita voimakkaampaa matalasta korkotasosta huolimatta. Kokonaisluottokanta kasvoi 6,6% ja kasvu oli suurinta yritysluottokannassa, joka kasvoi 19,1%.

Helmi Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2018

”Erityinen ilonaihe ja osoitus korkeasta asiakastyytyväisyydestämme on uudet 1.200 asiakasta, jotka ovat uskoneet meille varojaan hoidettavaksi enenevässä määrin (+9,2%). Uusien asiakkaiden kasvu oli voimakkainta Lahdessa ja Heinolassa”, Helmi Säästöpankin toimitusjohtaja Henry Udd toteaa. Uusien asiakkaiden luottamuksesta pankkia kohtaan kertoo myös vahvasti kasvanut (+12,4 %) talletuskanta.

Vuonna 2018 sijoitusmarkkinoilla nähtiin voimakkaita kurssiliikkeitä ja sijoitustuotot laskivat merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Tästä huolimatta hoidettavien varojen määrä kasvoi Helmi Säästöpankissa 9,2%.

Asuntokauppaa ohjaavien tekijöiden (työllisyys, korkotaso ja kuluttajien luottamus) olisi pitänyt tukea positiivista virettä asuntomarkkinoilla. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Käytettyjen asuntojen kauppojen määrä on vähentynyt lähes 3 prosenttia vuodesta 2017. Tähän on vaikuttanut tarjolla olevien uudisasuntojen suuri määrä, sijoittajien vähentynyt kiinnostus asuntosijoittamiseen sekä ensiasunnon ostajien määrän vähentyminen. ”Ottaen huomioon asuntokaupan vaimeus ja kiristynyt hintakilpailu voi henkilöasiakkaiden asuntoluottokannan kasvua +4,9 % pitää kelpo suorituksena tässä markkinassa”, toteaa toimitusjohtaja.

Yritysasiakkaat pysyivät oman toimintansa osalta varsin optimistisissa tunnelmissa ja pankin yritysluottokanta kasvoikin merkittävät 19,1%.

Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä yli 22 600 ja pankilla on yhteensä 4 toimipistettä, Lahdessa, Heinolassa, Padasjoella ja Hollolassa.

Riskit ja kulut hallinnassa

Helmi Säästöpankin riskit ovat vakiintuneet varsin matalalle tasolle ja tästä osaltaan kertoo yli 90 päivää erääntyneiden saamisten määrä, joka oli alle 1 miljoona euroa (0,43% luottokannasta). Pankin kulukehitys oli oikean suuntaista (-3%) ja kulujen osalta erityisesti henkilökulut laskivat edellisvuodesta (-11%).

Muutosten vuosi 2018

Syksyllä 2018 Helmi Säästöpankki päivitti strategian vuosille 2019-2021. Strategian lähtökohtana on rakentaa Helmi Säästöpankin seuraavaa vaihetta, jonka perustana ovat aiempina vuosina tehty pohjatyö ja liiketoiminnan linjaukset. Päivitetyn strategian tavoitteena on kilpailukyvyn säilyttäminen ja asiakkaiden tarpeiden muuttumisen huomiointi. Strategia pitää sisällään muutoksen niin 1.1.2019 uudistuvan organisaation, kulttuurin kuin tuloksenkin näkökulmasta. Organisaatiomuutoksessa siirryttiin konttorikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen vähentämällä organisaatiotasoja ja virtaviivaistamalla johtamismallia.

”Helmi Säästöpankki uskoo jatkossakin henkilökohtaisten neuvontapalveluiden merkitykseen ja jopa henkilökohtaisen palvelun korostumiseen - asiakakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. Vahva vakavaraisuus yhdistettynä talletuspohjan laajenemiseen ja uudistettuun organisaatioon mahdollistaa maakunnan asiakkaiden entistäkin paremman, ketterämmän ja monipuolisemman palvelemisen”, Udd toteaa.

Varautumista tulevaisuuteen peruspankkiuudistuksella

Säästöpankkiryhmä on allekirjoittanut 23.1.2019 sopimuksen yhdysvaltalaisen Cognizant Techno-logy Solutionsin kanssa peruspankkijärjestelmän uudistamisesta. Osana sopimuskokonaisuutta Cognizant ostaa Helmi Säästöpankki Oy:ltä Oy Samlink Ab:n osakkeet. Cognizant Technology So-lutions toimittaa Temenos T24 ja Temenos Payment Hub (TPH) -ohjelmistoihin perustuvan uuden peruspankkijärjestelmän, joka tehostaa prosesseja ja toimintaa tehden niistä kustannustehokkaampia muun muassa skaalautuvuutensa ansiosta. Udd painottaa, että ”panostamme Säästöpankkiryhmässä digitaalisten pankkipalvelujen rakentamiseen, sillä tahdomme olla markkinoiden paras henkilökohtaisten ja digitaalisten palvelujen yhdistäjä.”

Ennakoidun mukainen tulos maakunnan eduksi

Helmi Säästöpankin liiketoiminnan kasvu ja tulos saavuttivat pankin liiketoimintasuunnitelmassaan tilikaudelle asettamat tavoitteet. Pankki keskittyi toimintasuunnitelmansa mukaisesti kasvattamaan asiakasliiketoiminnan volyymia.

Helmi Säästöpankin liikevoitto oli 2.859 tuhatta euroa (4.457 tuhatta euroa vuonna 2017). Liikevoitto pieneni edellisestä ennätyksellisestä vuodesta 1.598 tuhatta euroa, mutta vuodet 2017 ja 2018 eivät ole vertailukelpoisia. Pankin vuoden 2018 liiketulos oli budjetoidun mukainen, sen sijaan edellisvuoden tulokseen sisältyi poikkeuksellisia, kertaluontoisia tuottoeriä. Myös IFRS 9 Rahoitusinstrumentit standardin käyttöönotto vaikutti merkittävästi pankin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelun ja arvostamisen sekä rahoitusvarojen arvonalentumisen osalta.

Paikallispankkina Helmi Säästöpankille on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Helmi Säästöpankki huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta ja pankin tu-loksesta maksettiin vuonna 2018 yhteisöjen tuloveroa 282 tuhatta euroa. Pankki vaikuttaa vahvasti eri yhteismuodoissaan Päijät-Hämeessä, esimerkiksi sponsoroimalla urheiluseuroja, paikallisia yrittäjiä sekä eri hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Pankin omistaja, yleishyödyllinen Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr on jatkanut aktiivista toimintaa Päijät-Hämeessä. Apurahoja ja avustuksia säätiö jakoi vuoden 2018 aikana yli 45 000 euroa. Avustusten saajina, hakemusten perusteella, oli laajasti erilaiset liikuntaharrastus mahdollisuuksia lisäävät hankkeet. Hankkeet olivat suunnattu sekä lapsille että aikuisille. Opetuksen tukeminen oli myös laaja-alaista. Suurimpana yksittäisenä toimenpiteenä myönnettiin 10 000 euron lahjoitus Lahden Ammattikorkeakoulun Vauhtia –hankkeelle, jolla tuetaan opetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä aluekehittämistä. Säätiö osoitti lahjoituksen erityisesti liiketaloudenlaitokselle, joka on lähimpänä säätiön tavoitteiden mukaista säästäväisyyskasvatuksen fokusta. Lisäksi säätiö tuki erilaisia kulttuurihankkeita kuten historiaprojekteja ja vahvasti Lahden historiaan linkittyvää kesäteatteritoimintaa. Myös vanhustenhoitoa sekä nuorten kesätyöllistymistä tuettiin.


Lisätietoja:
Henry Udd, toimitusjohtaja, Helmi Säästöpankki Oy,
henry.udd@saastopankki.fi | puh. 045 131 5228

 

Helmi Säästöpankki pähkinänkuoressa

   2018  2017 muutos 
Asiakasvarat, milj. € 345,9 316,9 9,2 %
Kokonaisluotonanto, milj. € 285,2 267,6

6,6 %

     -asuntoluotot, milj. € 174,9 166,8 4,9 %
     -yritysluotot, milj. € 67,6 56,8 19,1 %
     -kulutusluotot, milj. € 23,8 22,8 4,6 %
Tase, milj. € 303,0 285,9 6,0 %
Liikevoitto, milj. € 2,9 4,5
Yli 90 pv erääntyneet saamiset 0,4 % 0,7 %
Vakavaraisuus 21,6 % 19,8 %

 

Helmi Säästöpankki on Päijät-Hämeen alueella toimiva Säästöpankkiryhmän jäsenpankki, jonka lähes 23.000 asiakasta palvelee 37 pankkialan ammattilaista. Säästöpankkiryhmä on Suomen neljänneksi suurin pankkiryhmä, jonka muodostavat 23 alueellista jäsenpankkia. Säästöpankkiryhmällä on runsaat 470.000 asiakasta, joita palvelee n. 1.400 pankkialan ammattilaista eri puolilla Suomea.

Helmi Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2018

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista