Lammin Säästöpankin tulostiedote 2018

Lammin Säästöpankin kasvu jatkuu ja pankki uudistuu

Lauri Kalpala

Vuosi 2018 kasvun aikaa

Lammin Säästöpankin kasvu jatkui vuonna 2018. Pankin asiakasmäärä kasvoi 771 asiakkaalla. Luottokanta kasvoi
6,7 % ja talletuskanta 2,9 %. Kokonaisuudessaan pankin asiakasliiketoiminnan volyymit kasvoivat yhteensä 4,3 %.
Liiketoiminnan kasvu tuli pääosin pankin toimialueen suurimmista keskuksista Hämeenlinnasta, Hyvinkäältä,
Klaukkalasta ja Tuusulasta. Pankin vakavaraisuus vahvistui 19,45 %:in (vuonna 2017 18,57 %). Liikevoitto oli 1,94
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli budjetoidun mukainen, vaikka sitä rasittivat kasvaneet kehittämiskulut ja erityisesti sijoitusmarkkinoiden loppuvuoden heikko kehitys.

– Vuosi oli Lammin Säästöpankissa kasvun ja uudistumisen aikaa. Liiketoiminnan volyymit kasvoivat ja
toimintaa onnistuttiin kehittämään laajalla rintamalla. Kiitos tästä kuuluu asiakkaille ja henkilöstölle,
kertoo Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja Lauri Kalpala

Kehityksessä vahvasti mukana, historiaa kunnioittaen

Pankkialan kehitys on tällä hetkellä digitalisaation myötä hyvin nopeaa ja asiakaskäyttäytyminen on murroksessa.
Lammin Säästöpankin 10 konttorin ja 1 palvelupisteen rooli on muuttumassa, sillä perinteinen konttorikanavassa
tapahtuva palvelu ei enää vastaa parhaalla tavalla asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Lammin Säästöpankki näkee
digitalisaation tarjoavan loistavia mahdollisuuksia pankkipalveluiden käytettävyyden, tavoitettavuuden, mutta
myös henkilökohtaisuuden parantamiseen.

– Lammin Säästöpankki tahtoo olla toimialan kehityksessä vahvasti mukana. Asiakkaat odottavat meiltä enemmän: helppoutta, joustavuutta ja asiantuntemusta. Sähköiset lainapäätökset, verkkoneuvottelut, kasvokkain
tapahtuvat kohtaamiset yrityksien tiloissa ja asiakkaiden kotona ovat entistä vahvemmin tätä päivää,
toteaa Kalpala.

– On tärkeää, että muutokset tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Me olemme olleet heitä varten
jo 141 vuotta. Me tahdomme kuunnella kehittämisessä asiakkaitamme, Kalpala kertoo.

Lammin Säästöpankki perusti viime vuonna Vaikuttamon, joka koostuu aktiivisista asiakkaista, jotka haluavat
omilla näkemyksillään ja ideoillaan edesauttaa pankin kehittymistä. Vaikuttamon käynnissä olevia alatyöryhmiä
ovat mm. ikäihmisten ja nuorten palveluita kehittävät ryhmät sekä syksyllä käynnistyvä yrityspalveluiden
kehittämisen ryhmä.

– Tällä hetkellä meillä on jo noin 60 aktiivista asiakasta kehittämässä pankkimme toimintaa.
Otamme mielellämme Vaikuttamoon jatkossakin lisää aktiivisia vaikuttajia, Kalpala sanoo.

Talouden kumppani

Henkilökohtaisen palvelun merkitys ei ole vähenemässä, vaikka pankkipalvelut digitalisoituvat. Pankin rooli taloudellisen hyvinvoinnin kasvattajana on tulevaisuudessa aivan yhtä tärkeää kuin aikaisemminkin. Sekä yksityishenkilöt että yritykset tarvitsevat kumppania, jonka kanssa suunnitellaan tulevaisuutta. Lammin Säästöpankki tahtoo
kehittää palveluitaan niin, että se pystyy asiantuntemuksellaan edistämään asiakkaiden taloudellista turvaa ja
hyvinvointia.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa vain harva pärjää yksin, yhteistyössä on voimaa. Myös Lammin Säästöpankki
näkee tärkeäksi tehdä tiivistä yhteistyötä alan muiden huippujen kanssa kehittääkseen jatkuvasti asiakkaidensa
palveluja.

– Viime vuoden aikana käynnistimme yhteistyön mm. varallisuudenhoitopalveluissa Taalerin kanssa ja yrityssekä maa- ja metsätalousasiakkaiden osalta LähiTapiolan, Fundun ja Lähirahoituksen kanssa. Uusia kumppanuusneuvotteluja on tälläkin hetkellä meneillään, toteaa Kalpala.

Ketterä toimija ja asiakaskokemuksen edelläkävijä

Lammin Säästöpankki haluaa olla ketterä toimija ja asiakaskokemuksen edelläkävijä. Muuttuva toimintaympäristö
vaatii uuden tyyppistä johtamista, jolla edistetään uuden osaamisen syntymistä ja suhtaudutaan avoimemmin kumppaneiden sekä asiakkaiden tukeen palveluiden kehittämisessä. Myös pankin strategiatyötä on uudistettu ja strategia elää
nyt ajassa vahvasti mukana.

– Asiakaskuuntelun, henkilöstön osaamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen ovat kiinnostuksemme kohteita.
Uskomme vahvasti, että asiakaskokemuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään ja nousee yhä ratkaisevammaksi menestystekijäksi. Parhaan asiakaskokemuksen tarjoaja hallitsee asiakassuhteita ja sitä kautta myös
kilpailukenttää, Kalpala näkee.

Alueensa hyvinvoinnin edistäjä

Lammin Säästöpankki on kotimainen pankki, joka toimii Kanta-Hämeen ja Keski-Uusimaan alueella. Pankin maksamat
verotulot jäävät toimialueelle sekä Suomeen. Sen lisäksi pankki tukee kulttuuri- ja harrastetoimintaa, tekee yhteistyötä
koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä edistää muutenkin aktiivisesti paikkakunnan hyvinvointia. Vuonna 2018 Lammin
Säästöpankki lahjoitti 50 000 euroa vastuullisuuslahjoituksina. Vastuullisuuslahjoituksen kohteina olivat mm. vähäosaiset, vaikeasti sairaat, hyväntekeväisyysjärjestöt jne.

– Pankin menestyminen on seurausta asiakkaidemme ja toimialueemme menestyksestä. Koska pankilla ei ole
osakkeenomistajia, joille tarvitsisi maksaa osinkoja, niin käytämme tuloksemme kasvun ja kehittämisen rahoittamiseen sekä toimialueemme elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Me olemme kiitollisia siitä, että
meihin luotetaan ja me haluamme omalla toiminnallamme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kantaa vastuuta alueemme
hyvinvoinnista, kertoo Kalpala ylpeänä.

Lammin Säästöpankin avainluvut 2018 

avainluvut

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Lammin Säästöpankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista
Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja
osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään
kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat
Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti Oy. 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista