Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä Lammin Säästöpankki

Yhteystiedot: Hämeenkatu 14, 05800 Hyvinkää (jäljempänä "Järjestäjä"). Järjestäjä voi järjestää kilpailun yhteistyössä kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden nimet ilmoitetaan kilpailun yhteydessä (jäljempänä Yhteistyökumppanit). Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: markkinointi.lamminsp@saastopankki.fi

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt pois lukien ne henkilöt, jotka työskentelevät Lammin Säästöpankissa, Säästöpankkiliitossa, Säästöpankeissa tai niiden sidosryhmissä tai ovat edellä mainituissa yrityksissä työskentelevien henkilöiden perheenjäseniä.

3. Osallistuminen

Kilpailuun osallistumisaika on ilmoitettu tähän sivuun viittaavan julkaisun yhteydessä selkeästi päivämäärällä.

4. Osallistumisajankohta

Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana tähän sivuun viittaavan julkaisun toimintaohjeiden mukaisesti osallistuneet henkilöt.

5. Palkinnot

Palkinto jaetaan kilpailuun osallistuneiden kesken. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinto on ilmoitettu tähän sivun viittaavaan julkaisun yhteydessä.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta syystä voida toimittaa voittajalle, tämä menettää oikeutensa palkintoon tai sitä vastaavaan korvaukseen. Toimittamatta jäänyt palkinto arvotaan uudelleen.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle. Voittaja vastaa voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksistaan.

6. Kilpailun voittaminen

Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja jos voittaja ei vastaa kahden viikon kuluessa ilmoituksesta, palkinto arvotaan uudelleen. Palkinto toimitetaan voittajalle kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla sekä mahdollisen yhteistyökumppanin markkinointimateriaalissa. Lisäksi kaikille kilpailuun osallistuneille voidaan lähettää (tekstiviestillä/sähköpostilla) tieto kilpailun tuloksista. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän [ja Yhteistyökumppanin] kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän [ja Yhteistyökumppanin] myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun yhteydessä ei kerätä tallennettavia henkilötietoja vaan osallistuminen tapahtuu tähän sivuun viittaavan kolmannen osapuolen palvelussa. Voittajien henkilötiedot kysytään erikseen ja käsitellään Tietosuojaselosteessa kuvattujen prosessien mukaisesti.

9. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja sitä koskeviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle ja soveltuvin osin sen yhteistyökumppaneille. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia.