Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Lammin Säästöpankki, y-tunnus: 0197794-8. Käyntiosoite: Hämeenkatu 14, 05800 Hyvinkää (Jäljempänä "Järjestäjä"). Järjestäjä voi järjestää kilpailun yhteistyössä kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden nimet ilmoitetaan kilpailun yhteydessä (jäljempänä Yhteistyökumppanit). Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: markkinointi.lamminsp@saastopankki.fi.

2. Arvontaan osallistumisaika

Arvontaan osallistumisaika on ilmoitettu tähän sivuun viittaavan julkaisun yhteydessä selkeästi päivämäärällä. 

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset 

Arvontaan voivat osallistua kaikki osallistumisaikana tähän sivuun viittaavan julkaisun toimintaohjeiden mukaisesti osallistuneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. 

Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy tämän arvonnan säännöt. 

4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen 

Palkinto/palkinnot arvotaan arvontaan osallistuneiden kesken. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. Palkinto/palkinnot on ilmoitettu tähän sivuun viittaavan julkaisun yhteydessä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta syystä voida toimittaa voittajalle, tämä menettää oikeutensa palkintoon tai sitä vastaavaan korvaukseen. Toimittamatta jäänyt palkinto arvotaan uudelleen. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle. Voittaja vastaa voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksistaan. Lammin Säästöpankki varaa itselleen oikeuden julkaista voittajan nimen omissa kanavissaan. 

5. Arvonnan järjestäjän vastuu 

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot. 

Arvontaan/kilpailuun osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. 

6. Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, eikä niitä luovuteta Säästöpankin ulkopuoliselle taholle. Järjestäjä voi käyttää yhteystietoja markkinointitarkoituksiin. 

Järjestäjä säilyttää henkilötietoja arvonnan jälkeen niin kauan, kunnes voittaja(t) on tavoitettu ja häneen/heihin on saatu yhteys. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 3 kk kuluttua arvonnasta.

7. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja sitä koskeviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle ja soveltuvin osin sen yhteistyökumppaneille. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

 

Järjestäjän arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä
Lammin Säästöpankki, y-tunnus: 0197794-8. Käyntiosoite: Osoite (Jäljempänä "järjestäjä").

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katja Korsinkin Lammin Säästöpankki, Hämeenkatu 14, 05800 Hyvinkää.

Tietosuojavastaava
Säästöpankkiryhmässä on nimetty ryhmän yhteinen tietosuojavastaava, johon voi myös ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojalainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä.

Säästöpankkiryhmän tietosuojavastaava
Säästöpankkiliitto osk
Postiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@saastopankki.fi

Rekisteröidyt
Arvontaan ja kilpailuun osallistuneet henkilöt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen säilyttäminen
Kerättyjä tietoja käytetään järjestäjän arvonnan ja kilpailun voittajien arpomiseen, voitosta ilmoittamiseen sekä voittojen toimittamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin. 

Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun arvonnan voittaja(t) on selvitetty ja hänet/heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: etu- ja sukunimi; puhelinnumero; sähköpostiosoite; lupa yhteydenottoon. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään henkilötietoja kilpailuun ja arvontaan osallistuvalta rekisteröidyltä itseltään. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin kuin palkinnon lunastamista varten. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi pyytää tietojensa muuttamista, korjaamista tai poistamista osallistumisaikana ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Järjestäjän ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan. Annetut henkilötiedot tuhotaan joka tapauksessa viimeistään 3 kk kuluttua arvonnan suorittamisesta.

Valvova viranomainen ja valitukset
Tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).