Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Säästöpankkiryhmässä

Säästöpankkiryhmään kuuluvat itsenäiset Säästöpankit noudattavat Säästöpankkiryhmän yleisiä henkilötietojen käyttö ja tietosuoja -periaatteita.

Lisätietoa pankkimme henkilötietojen käyttö ja tietosuoja -periaatteista.

Tunnistusperiaatteet

Säästöpankkiryhmään kuuluvat itsenäiset Säästöpankit noudattavat Säästöpankkiryhmän yleisiä tunnistusperiaatteita.  
 
Palveluntarjoaja:
Lammin Säästöpankki, 0197794-8
Hämeenkatu 14, 05800 Hyvinkää
p. 010 441 7000

Lisätietoa pankkimme tunnistusperiaatteista.

Luottamusverkoston tunnistuspalveluita koskevat käyttöoikeuden toimitusehdot

Luottamusverkoston tunnistuspalveluita koskevat yleiset ehdot, joita sovelletaan osapuolten välisessä sopimuksessa yksilöityjen Säästöpankin ja sen kumppanin väliseen tunnistustapahtumien keskinäiseen välittämiseen luottamusverkostossa. Lisätietoa toimitusehdoista.