Luottamushenkilöt – isännät ja hallitus

Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta toimii paikallisesti lähellä sinua. Me tunnemme alueemme tarpeet ja ihmiset, sillä pankin ylimpänä hallintoelimenä toimintaamme ohjaa paikalliset isännät. Säästöpankkien päätöksenteko eroaa monista muista pankeista. Säästöpankeilla ei ole omistavaa tahoa, kuten osakeyhtiöillä, joka käyttäisi omistajan ääntä. Tätä korvaava taho on isännät, joka vastaa osakeyhtiöiden yhtiökokousta. Säästöpankin hallinto koostuu tallettaja-asiakkaiden edustajista.

Säästöpankkilain mukaan säästöpankin tallettajat ja kantarahasto-osuuden omistajien edustajat valitsevat säästöpankin isännät. Isännät valitaan säästöpankin säännöissä määrätyllä tavalla yleisesti ottaen isäntien kokouksessa. Isäntien lukumäärä vahvistetaan vuosittain. Isäntiä on pankin sääntöjen mukaisesti vähintään 13 ja enintään 37. Isännän toimikausi kestää kolme vuotta.

Isäntien tehtävä on käsitellä heille säästöpankkilain mukaan kuuluvat asiat ja valvoa, että pankkia hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti lain ja sääntöjen mukaisesti. Isännät kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Lisäksi isännät kokoontuvat tarpeen vaatiessa ylimääräiseen kokoukseen säästöpankkilaissa säädetyissä tapauksissa. Pankin isäntien lukumäärä on 1.1.2022 alkaen yhteensä 24 isäntää.

Isännät 2022

Aerila Ville, Pyhäranta
Anttila Jere, Taivassalo
Arvonen Mika, Uusikaupunki
Doering Sonja, Rauma
Lovén Merja, Rauma
Hiivola Arja, Uusikaupunki
Hola Pasi, Uusikaupunki
Hurme-Vuorela Evastina, Laitila
Iiskala Petri, Laitila
Jalava Heli, Uusikaupunki
Marttila Jaana, Uusikaupunki
Mäkelä Nestori, Laitila
Nevavuori Jari, Uusikaupunki, pj
Pirilä Eero, Uusikaupunki
Rantanen Tuija, Mynämäki
Raumolin Kai, Uusikaupunki
Roos Miikka, Pyhäranta
Seppälä Aku, Vehmaa
Silvola Johanna, Laitila
Toivonen Tomi, Laitila
Tättilä Janne, Uusikaupunki, varapj
Viljanen Mika, Uusikaupunki
Vippola Tommi, Laitila

Hallitus

Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan hallituksen tehtävänä on edustaa säästöpankkia ja johtaa pankin toimintaa lain ja sääntöjen sekä isäntien antamien ohjeiden mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaa isäntien syyskokous. Hallituksen jäseniä on pankin sääntöjen mukaan vähintään 5 ja enintään 8. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta.

Hallituksen jäsenet vuonna 2022

Helistölä Jarno, Laitila
Nuutila Päivi, Uusikaupunki, pj
Penttilä Timo, Uusikaupunki
Ruohola Taneli, Pyhäranta, varapj
Sannola Päivi, Turku