Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Säästöpankkiryhmässä

Säästöpankkiryhmään kuuluvat itsenäiset Säästöpankit noudattavat Säästöpankkiryhmän yleisiä henkilötietojen käyttö ja tietosuoja -periaatteita.

Lisätietoa pankkimme henkilötietojen käyttö ja tietosuoja -periaatteista.

Tunnistusperiaatteet

Säästöpankkiryhmään kuuluvat itsenäiset Säästöpankit noudattavat Säästöpankkiryhmän yleisiä tunnistusperiaatteita.  
 
Palveluntarjoaja:
Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta, 0133409-6
Alinenkatu 26, 23500 Uusikaupunki 
p. 010 841 5900 

Lisätietoa pankkimme tunnistusperiaatteista.

Luottamusverkoston tunnistuspalveluita koskevat käyttöoikeuden toimitusehdot

Luottamusverkoston tunnistuspalveluita koskevat yleiset ehdot, joita sovelletaan osapuolten välisessä sopimuksessa yksilöityjen Säästöpankin ja sen kumppanin väliseen tunnistustapahtumien keskinäiseen välittämiseen luottamusverkostossa. Lisätietoa toimitusehdoista.