Säästöpankki Optian puolivuosikatsaus 2020

Säästöpankki Optian asiakasliiketoiminta kehittyi alkuvuoden aikana vakaasti. Pankin korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat tavoitellun mukaisesti. Pankin luottokanta kasvoi 4,2 % ja talletukset 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (1.1.-30.6.2019). Asiakkaidemme antama suositteluindeksi eli NPS saamastaan Säästöpankkikokemuksesta oli vahva alkuvuoden osalta 83,2 %.

Heikki Paasonen

- Kiitos asiakasliiketoiminnan vakaudesta kuuluu meihin luottaville asiakkaille ja ammattitaitoiselle henkilökunnallamme, painottaa Säästöpankki Optian uutena toimitusjohtajana 1.4.2020 aloittanut Heikki Paasonen

Suotuisasta asiakasliiketoiminnan kehityksestä huolimatta pankin liikevoitto laski -0,3 miljoonaan euroon (15,9). Pankin liikevoittoa laskivat merkittävästi pankin tuloksen kautta arvostettavat arvopaperisalkun negatiiviset arvonmuutokset. Pankki varautui lisäksi katsauskauden aikana koronaviruksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin odotettavissa olevien luottotappioiden kirjauksilla. Katsauskauden aikana toteutuneet luottotappiot säilyivät kuitenkin maltillisella tasolla. 

- Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen erittäin vahvalla tasolla 23,04 % (23,28 %), kertoo Paasonen

- Asuntorahoituksen ja yritysten investointien määrät mukailivat markkinoiden yleistä kehitystä. Alkuvuoden aikana kasvu oli vahvaa, koronakuukausien aikana oli hiljaisempaa ja markkinoiden elpyessä touko-kesäkuun aikana yritysten investoinnit alkoivat palautua ja erityisesti asuntolainahakemusten määrät kasvoivat merkittävästi, kiteyttää Paasonen.

Koronan vaikutukset asiakkaiden ja pankin taloudelliseen tilanteeseen

Koronan vaikutukset näkyvät alkuvuoden osalta monella eri tavalla Säästöpankki Optian toiminnassa niin omien asiakkaiden huolenpitona, turvallisuusasioina kuin myös pankin talousluvuissa, kertoo Paasonen.

-  Keskityimme pääsääntöisesti asiakkaidemme taloudellisen tilanteen turvaamiseen useamman kuukauden ajaksi niin lainojen lyhennysten kuin arjen raha-asioiden osalta. Haimme ennakoivasti ratkaisuja, kuinka asiakkaamme voivat turvata taloustilanteensa. Säästöpankki Optiassa myönnettiin alkuvuoden aikana ennätysmäärä lainojen lyhennysvapaahakemuksia. Samoin yritysten käyttöpääomarahoitusten ja maksuohjelmien muutosten määrät olivat huipussaan. Saimme paljon kiitosta asiakkailtamme aktiivisesta yhteydenpidosta ja välittämisestä, painottaa Paasonen.   

Terveyteen liittyvät turvallisuusasiat nousivat koronan myötä isoon rooliin.

- Teimme kaikkemme tartuntariskin minimoiseksi niin asiakkaidemme kuin henkilöstömme osalta. Asiakaskohtaamiset hoidettiin sähköisiä asiointikanavia hyödyntäen, huolehdimme hyvästä hygieniasta ja kassapalveluiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajattiin kassapalveluiden odotustilassa, sanoo Paasonen.

Puolivuosikatsauksen talousluvuissa koronan mahdolliset vaikutukset toimintaympäristössä näkyivät erityisesti odotettavissa olevien luottotappioiden määrän kirjauksina, jotka nykyisten kirjanpitokäytänteiden mukaisesti pitää arvioida. Katsauskauden aikana toteutuneet luottotappiot pysyivät kuitenkin maltillisena tasolla.

Korona on vaikuttanut myös sijoitusmarkkinoihin ja pankin arvopaperisalkun arvonkehitykseen, joka 30.6.2020 kirjautumispäivämäärällä painoi liikevoiton tappiolliseksi. 

- Arvopaperisalkun ratkaisut ovat pitkäjännitteisiä ratkaisuja ja päiväkohtaiset arvojen heilahtelut ja vaikutukset liikevoittoon voivat olla merkittäviä kuten tapahtui alkuvuoden 2020 osalta vertailukauteen verrattuna, painottaa Paasonen.

Säästöpankki Optian avainluvut 1.1.-30.6.2020

  • Vakavaraisuussuhde, %: 23,04 % (23,28 %)
  • Liikevoitto (1 meur): -0,3 (15,9) 
  • Koko luotonanto (1 meur): 1 677,2 (1 610,3), josta välitettyjä luottoja 397,6 (390,3)
  • Tase (1 meur): 1 746,7 (1 634,1)
  • Oma pääoma ja varaukset (1 meur): 241,0 (238,1)

(suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-30.6.2019)

Tammi-kesäkuun 2020 talouskatsaus

Kesäkuun lopussa talletukset olivat 1 148,7 miljoonaa euroa (kasvua viimeisen 12 kk:n aikana 7,1 %). Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa 1 677,2 miljoonaa euroa (kasvua 4,2 %).

Pankin liikevoitto katsauskaudella oli -0,3 miljoonaa euroa (15,9), joka oli 16,2 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella. Vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla ja oli 23,04 % (23,28 %).

Pankin korkokate oli katsauskaudella 12,6 miljoonaa euroa (11,3). Korkokate kasvoi 11,5 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Osinkotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,9). Palkkiotuottoja kertyi 10,0 miljoonaa euroa (8,9). Palkkiokulut olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,2). 

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat -3,6 miljoonaa euroa (10,5). Negatiivinen nettotuotto johtui pankin arvopaperisalkun arvostustappioista haasteellisessa markkinatilanteessa.  IFRS 9 standardi aiheuttaa tuloksen volatiliteettia eli vaihtelua tilikausien välillä. Vuoden 2018 alussa voimaan tullut IFRS 9 Rahoitusinstrumentit –standardi vaikuttaa pankeissa rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen ja arvostamiseen sekä arvonalennuksien ja luottotappioiden käsittelyyn. Aiemmin sijoitusten arvonmuutokset kirjattiin suurimmaksi osaksi taseen käyvän arvon rahaston kautta, jolloin sijoitusinstrumenttien arvonmuutokset näkyivät tuloksessa maltillisemmin.

Pankin hallintokulut olivat 11,6 miljoonaa euroa (11,1), tästä henkilöstökulut olivat 4,9 miljoonaa euroa (4,7) ja muut hallintokulut 6,7 miljoonaa euroa (6,3). 

- Hallintokuluja kasvattivat erityisesti panostukset digitaalisuuden kehittämiseksi. Teemme isoja investointeja asiakaspalvelun kehittämiseksi, painottaa Paasonen. 

Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä katsauskauden tuloksessa oli -3,8 miljoonaa euroa (-0,6). Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja takauksista olivat -3,2 miljoonaa euroa (-0,4). Toteutuneita luottotappioita kirjattiin katsauskaudella -0,5 miljoonaa euroa (-0,2). Toteutuneet luottotappiot säilyivät maltillisella tasolla.

Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 6,9 prosenttia ja oli 1 746,7 miljoonaa euroa (1 634,1). Oma pääoma oli katsauskauden lopussa 191,8 miljoonaa euroa (190,5). 

Loppuvuoden näkymät

Pankin toimintaympäristö säilyy haastavana koronapandemian johdosta. Pankin asiakasliiketoiminnan kehityksen arvioidaan kuitenkin pysyvän loppuvuonna vakaana. Luotto- ja talletuskannan sekä palkkiotuottojen arvioidaan kehittyvän tavoitteiden mukaisesti. Sijoitusmarkkinoilla tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankin arvopaperisalkun arvostukseen ja sitä kautta liikevoiton kehittymiseen loppuvuonna. Koronapandemian vaikutukset ja muutokset koronavirustilanteessa voivat vaikuttaa pankin odotettavissa oleviin ja lopullisiin luottotappioihin loppuvuoden aikana. Pankin riskiaseman arvioidaan säilyvän vakaana ja vakavaraisuuden arvioidaan säilyvän hyvänä loppuvuoden aikana.

Säästöpankki Optian esittely

Säästöpankki Optia on Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa toimiva Säästöpankkiryhmän Säästöpankki, joka on perustettu 1883. Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankkitoimintaa ja tarjoaa  80 000 asiakkailleen monipuoliset pankkipalvelut rahoitukseen, säästämiseen, sijoittamiseen, varainhoitoon, lakipalveluihin ja päivittäisiin raha-asioihin. Pankin asiakaskunnasta noin 72 000 on henkilöasiakkaita ja noin 8 000 ammatinharjoittajia, pienyrityksiä sekä maa- ja metsätalousasiakkaita. 

Pankilla on yhteensä 14 toimipistettä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Pyhäsalmessa, Rovaniemellä, Torniossa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Pankki sulki maaliskuun 2020 alusta alkaen Mäntyharjun, Kempeleen, Rautavaaran, Sonkajärven, Vieremän sekä Varpaisjärven toimipisteet. Optian palveluksessa on 152 toimihenkilöä. Pankin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.4.2020 Heikki Paasonen.


Lisätietoja: 

Heikki Paasonen, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja, heikki.paasonen@saastopankki.fi, 044 544 9950

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista