Säästöpankki Optian puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Saastopankki Optia puolivuosi 2022

Säästöpankki Optian asiakasliiketoiminta kehittyi alkuvuoden aikana hyvin korkokatteen ja palkkiotuottojen paranemisen myötä. Pankin tase kasvoi vertailukauteen 1.1.-30.6.2021 verrattuna 4,6 %, luottokanta 7,1 % ja asiakasvarat 2,9 %. Pankin vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla ja oli 24,85 %.

Pankin liikevoitto katsauskaudella oli 10,7 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2021: 9,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulosta paransi erityisesti nettopalkkiotuottojen ja korkokatteen kasvu. Korkokate oli 14,0 miljoonaa euroa (13,0) ja nettopalkkiotuotot 12,2 miljoonaa euroa (10,4). Korkokatteen kasvua selittää kasvanut luotonanto sekä viitekorkojen nousu. Palkkiotuotot puolestaan kasvoivat kaikilla keskeisillä tuottoerillä. Alkuvuoden aikana lähes 1800 uutta asiakasta valitsi Säästöpankki Optian uudeksi pankikseen.

Asuntomarkkinoita hiljentävät tarjonnan vähäisyys

Ennätysvilkkaan asuntokauppavuoden 2021 jälkeen vuosi alkoi odottavissa tunnelmissa. Asuntojen tarjonnan vähäisyys vilkkaasta kysynnästä huolimatta enteili kauppamäärän laskua. Lisäksi odotukset uudisrakentamisen vähenemisestä heijastuivat markkinoihin. Ukrainan sodan alkaminen helmikuussa toi lisähaasteita asuntomarkkinoille. Asuntolainojen hallitsevana viitekorkona toimiva 12 kuukauden euribor on noussut vuodenvaihteesta noin puolitoista prosenttiyksikköä.

- Asuntomarkkinoihin vaikuttavat voimakkaasti työllisyys, korkotaso ja kuluttajien luottamus. Työllisyys on säilynyt erittäin hyvällä tasolla ja lisäksi palkankorotukset olisivat ilman korkeaa inflaatiota tuoneet lisää ostovoimaa. Korkotason odotettu nousu on mietityttänyt monia potentiaalisia asunnonostajia ja monella asuntovelallisella on ollut lainaa ainoastaan miinuskorkojen aikana. Kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen laski merkittävästi sodan syttymisen jälkeen, mutta asunnonosto- ja rakentamisaikeet ovat pysyneet edelleen hyvällä tasolla, mikä tukee asuntokauppaa, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen kertoo.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelu-raportin mukaan vanhojen ja uusien asuntojen kauppojen määrä on valtakunnallisesti laskenut tammi-kesäkuun aikana 14,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Säästöpankki Optian toimialueella lasku oli 6,8 %.

- Alkuvuoden aikana mahdollistimme lähes 800 asiakkaan asunnon rahoituksen. Määrä on laskenut viime vuoden ennätysmääristä normaalitasolle, Paasonen arvioi.

Loma-asuntokauppoja tehtiin viime vuonna ennätystahtiin, mutta nyt alkuvuodesta markkinoilla on näkynyt hyytymisen merkkejä. Osittain tämä johtuu tarjonnan vähäisyydestä, mutta myös koronan hellittämisen myötä matkustusinto muualle on lisääntynyt. Loma-asuntokauppoja tehtiin valtakunnallisesti alkuvuonna 34,9 % vähemmän kuin viime vuonna. Säästöpankki Optian alueella määrä laski 32,7 %.

Luottamus omaan ja Suomen talouden näkymiin on laskenut

Sodan syttymisen jälkeen kuluttajien luottamus Suomessa on romahtanut erittäin matalalle tasolle. Pandemiasta elpyminen jatkuu, mutta sota ja kiihtyvä inflaatio heikentävät talouden kasvunäkymiä. Kuluttajat ovat pessimistisiä niin oman talouden kuin Suomen talouden näkymien suhteen. Inflaatio-odotukset ovat ennätyksellisen korkealla. Samaan aikaan korkojen nousu kurittaa velallisia kotitalouksia.

- Toisaalta kotitalouksien näkymissä on myös positiivisia tekijöitä. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen erittäin hyvä. Säästöpankissa käymme tapaamisissa asiakkaan elämän turvaamisen ja vaurastumisen mahdollisuudet ymmärrettävästi läpi. On ilo huomata, että tämä työ kantaa hedelmää – asiakkaamme ovat nykyisin hyvin valveutuneita lainan turvaamisen sekä säästämisen tärkeydestä. Myös palveluja laajasti käyttävien ja asioinnin Säästöpankkiin keskittäneiden asiakkaiden määrä on yhä kasvanut alkuvuoden aikana, Paasonen hymyilee.

Myös yritysten tilanne on heikentynyt viime kuukausina, mutta kokonaisuutena näkymät ovat edelleen varsin kohtuulliset. Yritysten luottamus on laskenut, mutta selvästi maltillisemmin kuin kotitalouksien. Selvintä luottamuksen lasku on kaupan alalla ja rakennusteollisuudessa. Sen sijaan teollisuudessa luottamus on edelleen pitkän ajan keskiarvon yläpuolella ja palvelusektori hyötyy koronarajoitusten poistumisesta.

- Alkuvuoden aikana asuntorakentaminen oli vilkasta ja toimimme RS-pankkina 25 alkuvuoden aikana aloitetussa kohteessa. Yritysluottoja myönnettiin alkuvuoden aikana noin 350 kpl, joka on lähes sama määrä kuin viime vuonna vastaavana aikana, Paasonen kertoo.

Säästöpankki Optian avainluvut ja tuloskatsaus 1.1.-30.6.2022 (1.1.-30.6.2021)

  • Vakavaraisuussuhde, %: 24,85 % (25,89)
  • Liikevoitto (1 meur): 10,7 (9,4)
  • Koko luotonanto (1 meur): 1 875,6 (1 764,1), josta välitettyjä luottoja 486,4 (437,6)
  • Asiakasvarat (1 meur) 1 829,9 (1 780,1)
  • Tase (1 meur): 1 869,1 (1 786,8)
  • Oma pääoma (CET1) (1meur): 251 (248)

 

Loppuvuoden näkymät

Pankin asiakasliiketoiminnan kehityksen arvioidaan pysyvän loppuvuonna vakaana. Korkokatteen ja palkkiotuottojen arvioidaan kehittyvän tavoitteiden mukaisesti. Korkojen nousu tukee pankin korkokatteen positiivista kehitystä. Sijoitusmarkkinoilla tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankin arvopaperisalkun arvostukseen ja sitä kautta liikevoiton kehittymiseen loppuvuonna.

Säästöpankki Optian esittely

Säästöpankki Optia on Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa toimiva Säästöpankkiryhmän säästöpankki, joka on perustettu 1883. Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankki­toimintaa ja tarjoaa 77 000 asiakkailleen monipuoliset pankkipalvelut varallisuudenhoitoon, asuntorahoittamiseen, vakuuttamiseen sekä yritysasiakasliiketoimintaan liittyen. Pankin asiakaskunnasta noin 69 000 on henkilöasiakkaita ja noin 8 000 ammatinharjoittajia, pienyrityksiä sekä maa- ja metsätalousasiakkaita.

Pankilla on yhteensä 14 toimipistettä Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Pyhäsalmessa, Rovaniemellä, Torniossa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Pankin palveluksessa on 115 toimihenkilöä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista