Tähtäimessä menestyminen tulevaisuudessakin: Säästöpankki Optian puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Tähtäimessä menestyminen tulevaisuudessakin: Säästöpankki Optian puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019                       

 

Säästöpankki Optiassa on tehty alkuvuoden aikana merkittäviä uudistuksia ja investointeja, joilla parannetaan entisestään hyvää asiakaskokemusta eli Säästöpankkikokemusta. Teknologiaan on tehty merkittäviä investointeja esimerkiksi peruspankkijärjestelmän, verkkoneuvotteluiden ja uuden mobiilisovelluksen osalta. Digitaalisuuteen tehtyjen investointien lisäksi Säästöpankki Optiassa on tehty isoja panostuksia ihmisten osaamisen kehittämiseen, jonka avulla Säästöpankki Optia vahvistaa rooliaan paikallisena taloudenkumppanina. Tästä yhtenä esimerkkinä on Suomenniemen Säästöpankin sulautuminen Säästöpankki Optiaan 31.5.2019 ja sulautumisen tuomat laajemmat asiakaspalvelumahdollisuudet Mikkelin ja Lappeenrannan toiminta-alueilla.


Liiketoiminnan kehitys on ollut myönteistä kaikilla Säästöpankki Optian toimipisteiden paikkakunnilla. Luotonanto ja säästämisen palvelut ovat kasvaneet alkuvuoden aikana. Säästöpankki Optian taloustilanne on ollut pitkään vakaa, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen asiakastarpeiden pohjalta.


-  Kiitos tasaisesta ja turvallisesta tuloskasvusta kuuluu asiakkaillemme ja ammattitaitoiselle henkilökunnallamme, painottaa Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Kalevi Hilli.

 

Säästöpankki Optian keskeiset talousluvut 1.1.-30.6.2019

 

  • Asiakkaita: 81 385 (81 137)

  • Vakavaraisuussuhde, %: 23,28 (23,16)

  • Liikevoitto (1  meur): 16,0 (5,0)

  • Koko luotonanto (1  meur): 1 610,3 (1 489,6), josta välitettyjä luottoja 390,3 (352,0)

  • Tase (1 meur): 1 634,1 (1 576,4)

  • Oma pääoma ja varaukset (1 meur): 238,1 (229,5)

     

    (suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-30.6.2018)

 

Asiakasliiketoiminnassa lähtökohtana ovat asiakaskeskeisyys ja paikallisuus

- Parisen vuotta sitten teimme linjauksen, että vahvistamme omassa asiakasliiketoiminnassamme asiakaskeskeisyyttä ja paikallisuutta. Tehdyt päätökset ovat olleet kannattavia ja ne näkyvät myös osavuosikatsauksen luvuissa, tähdentää Hilli.

 

Asiakaskeskeisyys tarkoittaa henkilökohtaista palvelua kaikissa palvelukanavissa. Digitaalisuus antaa mahdollisuuden kehittää palveluita muuttuvien asiakastarpeiden pohjalta. Strategisena tavoitteena on tarjota markkinoiden paras yhdistelmä digitaalista ja henkilökohtaista pankkipalvelua.

 

Paikallisuus merkitsee paikallisten olosuhteiden tuntemista ja päätöksentekoa. Asiakas voi luottaa, että Säästöpankki Optian asiantuntijat tuntevat oman talousalueensa erityispiirteet ja pystyvät näin rakentamaan kullekin asiakkaalle parhaiten soveltuvat ratkaisut. Koska päätökset tehdään paikallisesti, asiakaspalvelu on helppoa ja joustavaa.

 

Paikallista elinvoimaisuutta vahvistetaan myös tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä sekä paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten tukemisella. Näiden lisäksi Säästöpankki Optia lahjoitti valtakunnallisessa Hyviä tekoja –kampanjassa alkuvuoden aikana 75 000 euroa paikalliseen hyvinvointiin.  Säästöpankkiryhmään kuuluvilla Säästöpankeilla on yhteinen asiakaspalvelu puhelin-, verkkopankki- ja chat-palveluissa. Yksi merkittävä asiakaspalvelun osaamiskeskittymä toimii Säästöpankki Optian toimialueella ja se työllistää yli 40 asiantuntijaa.

 

Vahvasta asiakkaiden luottamuksesta kertoo asiakasmäärän kehitys. Säästöpankki Optian valitsi pankikseen alkuvuoden aikana 2 400 uutta asiakasta. Asiakasmäärä on yli 80 000 eli Säästöpankki Optia on asiakasmäärältään Säästöpankkiryhmän suurin pankki.
Asiakkaiden antama suositteluindeksi eli NPS saamastaan Säästöpankkikokemuksesta oli vahva alkuvuoden osalta 80,1
%.

 

-  Olemme olleet ja olemme jatkossakin merkittävä taloudenkumppani paikallisille henkilö-, yritys- kuin maatalousasiakkaillemme omalla toimialueellamme, sanoo Hilli. 

 

Säästöpankki Optiassa on tehty merkittäviä uudistuksia ja investointeja asiakaskokemuksen vahvistamiseksi


Säästöpankki Optiassa on kehitetty voimakkaasti liiketoimintaa. Suomenniemen Säästöpankki sulautui Säästöpankki Optiaan 31.5.2019. Sulautumisen myötä Säästöpankkiryhmä vahvisti asemaansa entisestään Itä-Suomen alueella.

 

-  Voimavarojen yhdistäminen luo leveämmät hartiat ja antaa siten entistä paremmat lähtökohdat vastata asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin myös tulevaisuudessa, sanoo Hilli.
 
Asiantuntijoiden osaamiseen on satsattu paljon alkuvuoden aikana esimerkiksi johtamisjärjestelmää uudistamalla.
- Haluamme tarjota entistä vahvempaa erityisosaamista niin henkilö-, yritys- ja maatalousasiakkaillemme, kertoo Hilli. 
 
Digin osalta on tapahtunut alkuvuoden osalta uudistuksia. Alkuvuoden aikana verkkoneuvotteluiden käyttö on laajentunut ja henkilöasiakkaat ovat saaneet käyttöönsä uuden mobiilisovelluksen. Säästöpankkiryhmässä tehtiin lisäksi päätös peruspankkijärjestelmän uudistamisesta, joka on Säästöpankkiryhmän historian suurin investointipäätös.

 – Teknologiaan liittyvät satsaukset näkyvät kulurakenteen kasvuna niin alkuvuoden tuloksessa kuin tulevienkin vuosien tuloskehityksessä, sanoo Hilli.

 

Pankin hallintokulut olivat 11,8 miljoonaa euroa (11,0), tästä henkilöstökulut olivat 5,1 miljoonaa euroa (5,2) ja muut hallintokulut 6,8 miljoonaa euroa (5,8).

 

Sijoitussalkun arvonmuutokset näkyvät liikevoitossa

 

Pankin liike­voitto katsauskaudella oli 16,0 miljoonaa euroa (5,0), joka oli 11,0 miljoonaa euroa suurempi kuin vertailukaudella. Liikevoitto oli vuositasolla 2,0 % (0,7 %) taseesta. Liikevoiton merkittävä parantuminen johtui suurelta osin pankin tuloksen kautta arvostettavan arvopaperisalkun positiivisesta kehityksestä vuoden 2018 viimeisen neljänneksen laskun jälkeen.

 


Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 10,7 miljoonaa euroa (-2,5). Positiivinen nettotuotto johtui pankin arvopaperisalkun vahvasta kehityksestä katsauskauden aikana. Osinkotuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,3).

 

Tase ja vakavaraisuus ovat vahvoja

 

Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 3,7 % ja oli 1 634,1 miljoonaa euroa (1 576,4). Oma pääoma oli katsauskauden lopussa 190,5 miljoonaa euroa (183,9). Omaan pääomaan sisältyvä käyvän arvon rahasto oli 1,7 miljoonaa euroa (2,1). Käyvän arvon rahasto sisältää käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusvaroista sekä rahavirtaa suojaavista johdannaisista kirjattavat käyvän arvon muutokset. Pankin omistamien Samlink Oy:n osakkeiden myyntivoitto 1,9 miljoonaa euroa kirjattiin edellisten tilikausien voittovaroihin. Pankin poistoero oli 0,0 miljoonaa euroa ja vapaaehtoiset varaukset olivat 47,6 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla 23,28 % (23,16).

 

Luotonannon kasvu on ollut vahvaa henkilö- ja yritysasiakkaille

Luotonannon kasvu on ollut pankin tavoitteen mukaista. Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa
1 610,3 miljoonaa euroa. Kasvu viimeisen 12 kk:n aikana oli 8,1 %.

Asuntoluotto-, yritys- ja mameluottokanta ovat kasvaneet Säästöpankki Optiassa markkinoita selkeästi vahvemmin.

 

Luottokannan ja maksuliikenteen positiivinen kehitys näkyy palkkituottojen kasvuna. Palkkiotuottoja kertyi 9,3 miljoonaa euroa (8,5). Palkkiokulut olivat vastaavasti 1,3 miljoonaa euroa (1,1).

Luottokannan arvonalentumiset ja maksuviiveet ovat olleet maltilliset. Toteutuneita luottotappioita kirjattiin katsauskaudella -0,2 miljoonaa euroa (-0,8) ja palautuksia aikaisemmin toteutuneiksi luottotappioiksi kirjatuista saamisista 0,0 miljoonaa euroa (0,1). Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä katsauskauden tuloksessa oli -0,6 miljoonaa euroa (0,9). Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja takauksista olivat -0,5 miljoonaa euroa (1,6).

 

Alhaisena pysyttelevä korkotaso, taseen korkosuojaustuotteiden asteittainen aleneminen sekä asuntorahoituksen ohjaaminen Kiinnitysluottopankin taseeseen vaikuttivat vastaavasti korkokatteen alenemiseen. Pankin korkokate oli katsauskaudella 12,0 miljoonaa euroa (12,2). Korkokate aleni 1,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

 

Säästämisen palvelut ovat kasvaneet

 

Säästöpankkiryhmän tehtävä on säilynyt samana jo lähes 200 vuotta. Missionsa mukaisesti Säästöpankkiryhmä edistää suomalaisten taloudellista hyvinvointia ja säästäväisyyttä. Rahastosäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana 12,7 %, vakuutussäästöt 4,5 % ja asiakasvarat 3,5 %. Kesäkuun lopussa talletukset olivat 1 072,7 miljoonaa euroa. Talletukset kasvoivat viimei­sen 12 kk:n aikana 5,5 %.

Säästöpankki Optia on taloudenkumppani Lappeenrannasta Rovaniemelle

 

Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankki­toimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja. Omasta taseesta myönnettyjen luottojen ja vastaanotettujen talletusten lisäksi pankki välittää yhteistyökumppaneidensa tuotteita ja palveluja. Näitä ovat mm. kiinnitysluotot, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalvelut sekä vakuutukset.

 

Pankilla on yhteensä 20 toimipistettä Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kempeleessä, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Oulussa, Pyhäsalmessa, Rautavaaralla, Rovaniemellä, Sonkajärvellä, Torniossa, Vapaisjärvellä ja Vieremällä. Säästöpankki Optia palveluksessa on 156 toimihenkilöä.

 

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

 

Säästöpankki Optia kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.

 

Lisätietoja antaa
Kalevi Hilli, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja, 040 5511 402, kalevi.hilli@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista