Säästöpankki Optian puolivuosikatsaus 2021

Puolivuosikatsaus

Säästöpankki Optian asiakasliiketoiminta kehittyi alkuvuoden aikana hyvin korkokatteen ja palkkiotuottojen paranemisen myötä. Korkokate oli 13,0 miljoonaa euroa (12,6) ja nettopalkkiotuotot 11,6 miljoonaa euroa (10,0). Suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-30.6.2020.

Korkokatteen kasvuun vaikuttivat luottokannan kasvu sekä korkokulujen pienentyminen vertailukaudesta. Palkkiotuotot puolestaan kasvoivat kaikilla keskeisillä tuottoerillä asiakkaiden otettua palveluita laajemmin käyttöön.

Pankin luottokanta kasvoi 4,5 % ja talletukset 4,6 %. Luotonanto oli 1 752,3 miljoonaa euroa (1 677,2) ja talletukset 1 201,7 miljoonaa euroa (1 148,7). Pankin vakavaraisuus vahvistui ja oli 25,89 % (23,04 %).  Alkuvuoden aikana yli 2 000 asiakasta valitsi pankikseen Säästöpankki Optian.

Liikevoitto katsauskaudella oli 9,4 miljoonaa euroa (-0,3). Pankin merkittävä tulosmuutos vertailukauteen nähden johtuu sekä asiakasliiketoiminnan paranemisesta että vertailukauden poikkeuksellisuudesta.

Säästöpankki Optia on Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa toimiva Säästöpankkiryhmän säästöpankki, joka on perustettu 1883. Pankilla on yhteensä 14 toimipistettä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Pyhäsalmessa, Rovaniemellä, Torniossa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa.

Asuntomarkkinoilla vilkas alkuvuosi

Asuntomarkkinat ovat olleet vilkkaat kesästä 2020 lähtien. Normaalia kausivaihtelua, eli markkinoiden rauhoittumista vuodenvaihteen tienoilla ei tapahtunut. Kausivaihtelua eri asuntotyyppien välillä ei myöskään tapahtunut, vaan mm. omakotitalo- ja vapaa-ajankohdekauppa jatkui vilkkaana myös talvikuukausina. Syitä on monia, mutta tärkeimpinä ovat lisääntyneen etätyön tuoma lisätilantarve ja halu parantaa asumistasoa, lisääntyneet säästöt ja alhainen korkotaso.

- Asuntokauppa on käynyt myös toimialueellamme vilkkaana.Pankki myönsi asuntolainoja yli kolmanneksen enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verkkotapaamisten ja sisäisen tiiviin yhteistyömme ansiosta olemme onnistuneet tapaamaan asiakkaita nopeillakin aikatauluilla ja mahdollistamaan näin myös heidän nopean reagointinsa sopivan asunnon osuessa kohdalle, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen kertoo.

Myös Säästöpankkiryhmään kuuluvalla Sp-Kodilla vilkas alkuvuosi on näkynyt nopeana kasvuna.

- Uusien ja vanhojen asuntojen kauppamäärät Säästöpankki Optian toimialueella lisääntyivät tammi-kesäkuussa 2021 yhteensä lähes 36 % ja vapaa-ajan asuntojen kaupat 47 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, toteaa Sp-Koti-kiinteistönvälitysketjun toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Uuden sopivan kohteen tullessa myyntiin on tärkeää saada varmistettua rahoitus tarjouksen tekemistä varten. Kysyntä on kovaa ja kauppoja tehdään nopeillakin aikatauluilla.

- Sp-Koti Oy on kasvanut asuntomarkkinaa nopeammin ja tämän on mahdollistanut Säästöpankkien nopea ja asiakaslähtöinen toiminta. Voimme väittää, että tästä syystä meillä Sp-Kodissa on ollut asiakkaan näkökulmasta alan sujuvin kauppaprosessi, Rantanen jatkaa.

Jo alkuvuonna erilaiset luottamusindikaattorit osoittivat nousua ja kertoivat niin yritysten kuin kuluttajienkin luottamuksen noususta. Myös asuntorakentaminen on pysynyt hyvällä tasolla ja Säästöpankki Optia on RS-pankkina lukuisissa uudiskohteissa ympäri toimialuetta.

Korona on vaikuttanut asiakaskäyttäytymiseen

Henkilökohtaista palvelua on tarjottu kasvavissa määrin toimipistetapaamisen sijaan verkkotapaamisena.

- Verkkotapaamiset ovat kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan omien ja potentiaalisten asiakkaidemme keskuudessa. Verkkotapaamiset tuovat joustavuutta sekä asiakkaan arkeen että meille säästöpankkiireille. Asiakkaat ovat olleet verkkotapaamismahdollisuuteen erittäin tyytyväisiä - alkuvuoden aikana verkkotapaamisista kerätty suositteluindeksi oli huikeat 88, iloitsee Paasonen.

Säästöpankki Optian avainluvut ja tuloskatsaus 1.1.-30.6.2021

  • Vakavaraisuussuhde, %: 25,89 % (23,04 %)
  • Liikevoitto (1 meur): 9,4 (-0,3)
  • Koko luotonanto (1 meur): 1 752,3 (1 677,2), josta välitettyjä luottoja 437,6 (397,6)
  • Tase (1 meur): 1 786,8 (1 746,7)
  • Oma pääoma (CET 1) (1 meur): 248,1 (226,0)

(suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-30.6.2020)

Kesäkuun lopussa talletukset olivat 1 201,7 miljoonaa euroa (kasvua viimeisen 12 kk:n aikana 4,6 %). Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa 1 752,3 miljoonaa euroa (kasvua 4,5 %).

Pankin liike­voitto katsauskaudella oli 9,4 miljoonaa euroa (-0,3), joka oli 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukaudella. Vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla ja oli 25,89 % (23,04 %).

Pankin korkokate oli katsauskaudella 13,0 miljoonaa euroa (12,6). Korkokate kasvoi 3,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Palkkiotuottoja kertyi 11,6 miljoonaa euroa (10,0). Palkkiokulut olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,2). Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 3,1 miljoonaa euroa (-3,6).

Pankin hallintokulut olivat 11,8 miljoonaa euroa (11,6), tästä henkilöstökulut olivat 4,8 miljoonaa euroa (4,9) ja muut hallintokulut 7,0 miljoonaa euroa (6,7). Hallintokuluja kasvattivat erityisesti panostukset digitaalisuuden kehittämiseksi.

Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä katsauskauden tuloksessa oli -1,8 miljoonaa euroa (-3,8). Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja takauksista olivat -1,2 miljoonaa euroa (-3,2). Toteutuneita luottotappioita kirjattiin katsauskaudella nettomääräisesti -0,6 miljoonaa euroa (-0,5). Toteutuneet luottotappiot säilyivät maltillisella tasolla.

Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 2,3 prosenttia ja oli 1 786,8 miljoonaa euroa (1 746,7). Oma pääoma (CET 1) oli katsauskauden lopussa 248,1 miljoonaa euroa (226,0).

Loppuvuoden näkymät

Pankin asiakasliiketoiminnan kehityksen arvioidaan pysyvän loppuvuonna vakaana. Luotto- ja talletuskannan sekä palkkiotuottojen arvioidaan kehittyvän tavoitteiden mukaisesti. Sijoitusmarkkinoilla tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankin arvopaperisalkun arvostukseen ja sitä kautta liikevoiton kehittymiseen loppuvuonna. Pankin riskiaseman arvioidaan säilyvän vakaana ja vakavaraisuuden arvioidaan säilyvän hyvänä loppuvuoden aikana.

Säästöpankki Optian esittely

Säästöpankki Optia on Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa toimiva Säästöpankkiryhmän säästöpankki, joka on perustettu 1883. Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankki­toimintaa ja tarjoaa 78 000 asiakkailleen monipuoliset pankkipalvelut varallisuudenhoitoon, asuntorahoittamiseen, vakuuttamiseen sekä yritysasiakasliiketoimintaan liittyen. Pankin asiakaskunnasta noin 70 000 on henkilöasiakkaita ja noin 8 000 ammatinharjoittajia, pienyrityksiä sekä maa- ja metsätalousasiakkaita.

Pankilla on yhteensä 14 toimipistettä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Pyhäsalmessa, Rovaniemellä, Torniossa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Säästöpankki Optia palveluksessa on 126 toimihenkilöä.

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Säästöpankki Optia kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 18 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja Sp-Rahastoyhtiö Oy sekä Säästöpankkipalvelut Oy. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.

Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.

Katso video

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...