Säästöpankki Optia teki hyvän tuloksen vuonna 2019​

Säästöpankin brändikuva

Säästöpankki Optian kasvu ja tuloskehitys jatkuivat myönteisesti tilikaudella 2019. Liikevoitto oli 23,2 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa vuonna 2018), mikä syntyi sijoitussalkun arvonnoususta ja asiakasliiketoiminnan positiivisesta kehityksestä. Sijoitussalkun positiiviseen tulokseen vaikutti arvopaperimarkkinoiden vahva kasvu.

– Kiitos tilikauden onnistumisesta kuuluu asiakkaillemme ja ammattitaitoiselle henkilökunnallemme, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Kalevi Hilli.

– Asiantuntevalle, inhimilliselle ja rohkealle palvelulle on kysyntää. Asiakaslähtöisen palvelun toteuttaminen on pitkäjännitteistä työtä ja tällä tiellä haluamme myös jatkaa. Säästöpankki Optian vakavaraisuus ja hyvä talouskehitys mahdollistavat, että voimme tehdä merkittäviä investointeja asiakaspalvelun kehittämiseen myös tulevaisuudessa, kiteyttää Hilli.

Asiakasliiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti

Pankin asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin korkokatteen ja palkkiotuottojen paranemisen myötä. Korkokate oli 23,7 miljoonaa euroa (23,2) ja nettopalkkiotuotot olivat 16,2 miljoonaa euroa (14,2).

Palkkiotuottojen kasvun taustalla on asiakaskäyttäytymisen muutos. Asiakkaat käyttävät palveluita entistä laajemmin.

– Asiakkaamme tahtovat entistä useammin rakentaa vaurastumista ja eläkkeelle siirtymistä pitkäjännitteisesti. Moni asiakas tahtoo turvata itsensä ja perheensä myös elämän yllättäviä tilanteita varten, sanoo Hilli.

Palkkiotuottojen kasvuun vaikutti lisäksi Suomenniemen Säästöpankin fuusioituminen Säästöpankki Optiaan.
Fuusion johdosta vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa.

– Fuusio onnistui hyvin ja varsin lyhyessä ajassa Mikkelin ja Lappeenrannan toimialueelle on pystytty tarjoamaan entistä monipuolisempia asiantuntijapalveluita, iloitsee Hilli.

Säästöpankki Optian luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 1 644,9 miljoonaa euroa (1 470,2). Asuntoluotot kasvoivat kotimaisia asuntolainamarkkinoita paremmin. Yritysluottojen kasvu jatkui vahvana myös viime vuonna.

–Asunto- ja yritysluottojen lisäksi erityisesti opintoluotot kasvoivat merkittävästi Säästöpankki Optian toimialueen opiskelupaikkakunnilla. Yhä useampi nuori suomalainen valitsee siis pankikseen Säästöpankin, iloitsee Hilli.

Arvonalentumiset pysyivät edelleen maltillisina ja arvioidun mukaisina.

Pankin tase kasvoi vuoden 2019 aikana 11,3 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1 672,4 miljoonaa euroa (1 503,1). Talletusten määrä vuoden lopussa oli 1 087,8 miljoonaa euroa (979,8). Talletukset kasvoivat vuoden aikana 108,0 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia.

Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kauttaettä välittää yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja vakuutustuotteita.

– Laajan kumppanuusverkoston avulla kuten kiinteistönvälitysketjun, Sp-Kodin, ja muiden paikallisten kiinteistönvälitysyritysten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Kumppanuusverkoston jatkuva kehittäminen on meille tärkeä asia, painottaa Hilli.

Säästöpankki Optian vakavaraisuussuhde säilyi edelleen erittäin vahvalla tasolla, ja oli vuoden lopussa 23,41 prosenttia.

Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä lähes 81 400, joka muodostuu henkilöasiakkaista ja ammatinharjoittajista, pienyrityksistä ja maa- ja metsätalousasiakkaista. Säästöpankki Optia on asiakasmäärältäänkin Säästöpankkiryhmän suurin pankki. Asiakkaiden antama suositteluindeksi NPS säilyi vahvana ja oli 78,8 prosenttia.

Investointeja tulevaisuuteen ja paikallisen hyvinvoinnin edistämiseen

Digitaalisuuden kehittämiseen panostetaan merkittävästi. Säästöpankki Optia ja valtakunnallinen Säästöpankkiryhmä, johon Säästöpankki Optia kuuluu, tekevät isoja investointeja asiakaspalvelun kehittämiseksi, mikä näkyy myös Säästöpankki Optian kulujen nousulla. Muut hallintokulut nousivat tilikauden aikana 13,2 prosenttia ja kulu-tuottosuhde oli 54,5 prosenttia (84,7).

Asiakaspalvelun korkean laatu syntyy ammattitaitoisen henkilökunnan työn tuloksena. Tästä johtuen henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen tehdään merkittäviä panostuksia.

– Ammattitaitoinenhenkilökunta on strategiamme keskiössä, painottaa Hilli.

Säästöpankkiryhmässä edistetään monella eri tavalla paikallista elinvoimaisuutta. Säästöpankkien yhteisen asiakaspalvelun eli Säästöpankkipalveluiden yksi palvelupiste sijaitsee Iisalmessa. Säästöpankkipalveluiden henkilökunnan määrä on kasvanut jatkuvasti Iisalmessa, tilikauden lopussa se työllisti 51 ammattilaista.

Säästöpankki Optian henkilökunnantuottama henkilökohtainen taloudenvalmennus paikkakunnan henkilö- ja yritysasiakkaille tukee asiakkaiden ja paikkakunnan järkevää vaurastumista. Paikallisen pankin yhteiskuntavastuuseen kuuluu lisäksi tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa, joista yksi merkittävä yhteistyökumppani on Savonian ammattikorkeakoulu. Säästöpankki Optia tekee myös lahjoituksia oman toimialueensa vähävaraisten tukemiseksi.

Toimitusjohtaja vaihtuu 1.4.2020 alkaen

Säästöpankki Optian toimitusjohtaja vaihtuu 1.4.2020 alkaen, kun nykyinen toimitusjohtaja Kalevi Hilli jää eläkkeelle ja hänen tilalleen on nimitetty Heikki Paasonen.

– Vahdinvaihtoa on suunniteltu pitkään ja jään hyvillä mielin eläkkeelle, kertoo Hilli. Säästöpankki Optia on ollut asiakaslähtöinen ja paikallinen pankki menneisyydessä, on sitä tällä hetkellä ja on myös tulevaisuudessa, tähdentää Hilli.

Taustatietoa Säästöpankki Optiasta

Pankilla on yhteensä 20 toimipistettä Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Kempeleessä, Pyhäsalmessa, Rautavaaralla, Rovaniemellä, Sonkajärvellä, Torniossa, Varpaisjärvellä, Vieremällä, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Mäntyharjulla. Säästöpankki Optia kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Vuosi 2019 oli pankin 136. toimintavuosi.

Lisätietoja antaa:
Säästöpankki Optia, toimitusjohtaja, Kalevi Hilli, kalevi.hilli@saastopankki.fi, 040 5511 402


Säästöpankin brändikuva
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista