Säästöpankki Optia keskittyi asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseen vuonna 2020

HeikkiPaasonen

Säästöpankki Optian liiketoiminta kasvoi ja tulos kehittyi odotusten mukaisesti vuoden 2020 aikana.  Pankin tase kasvoi vuoden 2020 aikana 4,0 %, luottokanta 4,1 %, asiakasvarat 7,4 % ja talletuskanta 7,1 %. Pankin vakavaraisuus oli vuoden 2020 lopussa vahvalla tasolla 23,93 %.  Pankin liikevoitto kipusi haastavasta alkuvuodesta huolimatta 13,3 miljoonaan euroon.  Hyvään liiketulokseen vaikuttivat sekä onnistunut asiakasliiketoiminnan kasvu että pankin sijoitussalkun suotuisa kehitys.

- Vuonna 2020 keskityimme omien asiakkaidemme taloudellisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Saimme viime vuonna yli 3 600 uutta asiakasta, joiden kokonaistaloutta asiantuntijamme hoitavat. Asuntolainakauppa kävi hyvin ja asuntolainakantamme kasvoi 3 prosenttia. Pankki vahvisti asemiaan yrittäjän pankkina mikä näkyi muun muassa vahvana yritysluottojen kasvuna – yritysluotot kasvoivat 6 prosenttia, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen.

Asiakasliiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti

Pankin asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin korkokatteen ja palkkiotuottojen paranemisen myötä. Korkokate oli 25,7 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja nettopalkkiotuotot 18,4 miljoonaa euroa (16,2). Palkkiotuottojen kasvun taustalla on asiakkaiden palveluiden entistä laajempi käyttö.

- Säästöpankissa tarkastelemme asiakkaidemme taloudellista tilannetta aina kokonaisuutena. Pyrimme jokaisessa kohtaamisessa varmistamaan, että asiakkaillamme on parempi ja turvatumpi elämä. Koronapandemian myötä tämä huolehtiminen ja tulevaisuuteen varautuminen esimerkiksi lainan turvaamisen ja säästämisen avulla on noussut entistä suurempaan rooliin, Paasonen toteaa.

Säästöpankki Optian luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 1 707,8 miljoonaa euroa
(1 644,9).  Pankin luottosalkun laatu on hyvällä tasolla ja valtaosa luotoista on vakuudellisia. Arvonalentumiset luotoista pysyivät edelleen maltillisina.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut heikentävästi Säästöpankki Optian luottosalkun näkymiin ja kasvattanut odotettavissa olevia luottotappioita. Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 6,6 miljoonaa euroa (2,1).

Säästöpankki Optia päivitti odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallissa käytettäviä makrotalouden skenaarioita tilikauden aikana. Lisäksi tilikaudella vallinnut poikkeuksellinen epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä lisäsi merkittävästi johdon harkinnanvaraisia arvonalennuksia. Näiden ohella pankki valmistautui uuden sääntelyn mukaiseen maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönottoon johdon harkinnanvaraisilla arvonalennuksilla, joilla pyritään varautumaan sääntelymuutoksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin odotettavissa oleviin luottotappioihin.

Pankin tase kasvoi vuoden 2020 aikana 4,0 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1 740,1 miljoonaa euroa (1 672,4). Talletusten määrä oli 1 164,9 miljoonaa euroa (1 087,8).

Säästöpankki Optian vakavaraisuussuhde säilyi edelleen vahvalla tasolla, ja oli vuoden lopussa 23,93 prosenttia (23,41).

Säästöpankki Optian liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (23,2). Vertailuvuoden 2019 tulokseen vaikutti merkittävästi pankin oman sijoitussalkun poikkeuksellisen vahva tuloskehitys.

Säästöpankki Optia on Säästöpankkiryhmän suurin pankki. Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä 77 900. Asiakasmäärä muodostuu henkilöasiakkaista ja ammatinharjoittajista, pienyrityksistä ja maa- ja metsätalousasiakkaista.

- Asiakaskokemuksen laadun parantamiseen satsaaminen näkyi asiakastyytyväisyydessä ja tuloksessa. Asiakkaiden antama suositteluindeksimme oli hyvällä tasolla ja vuosittaisen Epsi Rating Pankki ja rahoitus 2020 -tutkimuksen mukaan Säästöpankilla on valtakunnallisesti Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat, Paasonen iloitsee.

Kotitaloudet on kokonaisuutena selvinneet koronakriisistä kohtuullisen hyvin. Lomautukset nousivat nopeasti keväällä, mutta valtaosa lomautetuista on palannut töihin. Työttömyys on noussut yli prosenttiyksiköllä, mutta pelätty massatyöttömyys ei toteutunut. Kevään aikana asiakkaiden muuttuviin taloudellisiin tilanteisiin reagoitiin nopeasti tarjoamalla asiakkaille maksuttomia lyhennysvapaita, joita tehtiin pankissa ennätysmäärä. Samoin yritysten käyttöpääomarahoitusten ja maksuohjelman muutosten määrät olivat korkealla. Kotitalouksien palkkasumma oli loppusyksystä 2020 jo lähellä viime vuoden tasoja. Yksi koronakriisin ilmentymä on se, että kotitalouksien säästämisaste on noussut. Tämä mahdollistaa ripeänkin kulutuksen elpymisen, kun tautitilanne helpottaa.

Säästöpankki Optian toimitusjohtajana aloitti Heikki Paasonen 1.4.2020 alkaen toimitusjohtaja Kalevi Hillin jäädessä eläkkeelle.


Investointeja tulevaisuuteen ja paikallisen hyvinvoinnin edistämiseen

Digitaalisuuden kehittämiseen panostetaan jatkossakin merkittävästi. Säästöpankkiryhmä tekee isoja investointeja asiakaspalvelun kehittämiseksi, joka näkyy myös Säästöpankki Optiassa kulujen nousulla. Muut hallintokulut nousivat tilikauden aikana 6,1 prosenttia ja kulu-tuottosuhde oli 59,7 prosenttia (54,5).

- Laajan paikallisen kumppanuusverkoston kuten Sp-Koti-kiinteistönvälitysketjun avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua. Kumppanuusverkostoamme kehitetään ja yhteistyötä tiivistetään myös vuonna 2021, Paasonen kertoo.

Säästöpankkiryhmässä edistetään monella tavalla paikallista elinvoimaisuutta. Säästöpankki Optian henkilökunnan tuottama henkilökohtainen taloudenvalmennus paikkakunnan henkilö- ja yritysasiakkaille tukee asiakkaiden ja paikkakunnan järkevää vaurastumista.

- Tuemme paikallista elinvoimaisuutta myös lahjoituksin Hyviä Tekoja -kampanjan kautta paikkakunnan yhdistyksille sekä mahdollistamme vähävaraisten lapsiperheiden jouluruokien hankintaa Hyvä Joulumieli -keräykseen osallistumisella. Vuonna 2020 näitä lahjoituksia tehtiin pankissamme lähes 60 toimijalle, Paasonen toteaa.

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja korona vauhdittavat digitalisoitumista

Korona on omalta osaltaan vauhdittanut digitalisoitumisen merkitystä. Käteisen rahan rooli on pienentynyt ja asiointi verkossa lisääntynyt. Säästöpankki Optiassa asiakastapaamisia järjestetään yhä enemmän verkkotapaamisina, joka lisää joustavuutta asiakkaille ja vähentää toimipisteessä käynnin tarvetta.

Säästöpankki Optia muokkasi organisaatiotaan ja toimintamalliaan vuoden 2020 lopulla. Muutosten taustalla on asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutokset. Muutoksilla pankki pyrkii vastaamaan joustavammin asiakastarpeisin parantamalla asiantuntijapalvelua koko toimialueella.

- Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden paras yhdistelmä digitaalisia ja kasvotusten tapahtuvia palveluja. Asiakastyytyväisyyteen panostamalla asiointinsa meille keskittävien asiakkaiden määrä tulee kasvamaan, Paasonen povaa.

Säästöpankki Optia avainluvut 1.1.-31.12.2020 (suluissa 1.1.-31.12.2019)

  • Vakavaraisuussuhdeluku,% 23,93 (23,41)
  • Liikevoitto (1 meur) 13,3 (23,2)
  • Koko luotonanto 1707,8 milj. (1644,9)
    josta välitettyjä luottoja 429,9 milj. (396,6)
  • Tase 1740,1 milj. (1672,4)
  • Oma pääoma 205,5 (194,0)
Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Säästöpankki Optia

Ajankohtaista