Tulosjulkistus 2018: Säästöpankki Optian luottokanta kasvoi markkinoita selkeästi vahvemmin

Tulosjulkistus 2018: Säästöpankki Optian luottokanta kasvoi markkinoita selkeästi vahvemmin

Säästöpankki Optia sai viime vuonna yli 5 000 uutta asiakasta ja yksityisille ja yrityksille myönnettyjen luottojen määrät kasvoivat vahvasti.  

 

Säästöpankki Optia on ollut edistämässä paikallista elinvoimaisuutta pitkään, sillä vuosi 2018 oli pankin 135. toimintavuosi.

 

Luottokanta kasvoi vahvasti

 

Suomalaisten kiinnostus oman asunnon hankintaan näkyi vahvasti viime vuonna.
Asuntoluottojen määrä Säästöpankki Optiassa lisääntyi 8,2 %, joka ylittää Suomen Pankin mukaisen keskimääräisen 1,7 % kasvuvauhdin. Asuntoluottojen kokonaismäärä Säästöpankki Optiassa oli vuoden lopussa 918,7 miljoonaa euroa (
849,1).

Asuntoluottojen lisäksi suomalaiset panostivat yritystoiminnan investointeihin, laajentamiseen ja kehittämiseen. Yritys- ja maatalousyritysluottojen määrä Säästöpankki Optiassa kasvoivat 15,2 % ja olivat vuoden lopussa 394 miljoonaa euroa (342). 

Säästöpankki Optia tukee paikallisten yksityishenkilöiden ja yritysten taloudellista hyvinvointia myös säästämisen, sijoittamisen, varainhoidon ja lakiasioiden palveluilla. Asiakasvarat eli rahasto- ja vakuutuskanta ja talletukset kasvoivat Säästöpankki Optiassa viime vuonna yhteensä 6,7 %.

Luottojen ja asiakasvarojen kasvu näkyvät Säästöpankki Optian uusien asiakkaiden määrässä. Säästöpankki Optia sai uusia asiakkaita 5 296 ja asiakasmäärä oli vuoden lopussa 75 600. Säästöpankki Optian valitsi pankikseen 4 393 uutta yksityisasiakasta ja 833 yritys- ja maatalousasiakasta. Säästöpankki Optia on asiakasmäärältään Säästöpankkiryhmän suurin pankki.

 

-  Meidän vahvuutemme ovat paikallisella tasolla toimiminen, hyvät tuotteet ja osaava henkilökunta. Meidät koetaan läheiseksi. Asiakasta palvelevat tutut kasvot niin konttorissa kuin verkossakin. Viime vuoden NPS oli 80,4 %. Asiakkaiden antama suosittelu, hyvä sana meistä on paras markkinointikanava, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Kalevi Hilli.

Säästöpankki Optian asiakasliiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti

Asiakasliiketoiminta ja sen kannattavuus kehittyivät suotuisasti tilikaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti palkkiotuottojen sekä laina- ja talletuskannan kasvun myötä. Vakavaraisuus oli vahvalla tasolla 22,75 % (24,15 %).

 

Säästöpankki Optian tilikauden 1.1.-31.12.2018 tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (14,7). Tilikauden voittoa heikensi realisoimattomat arvostustappiot rahastosijoituksissa uuden tilinpäätösstandardin mukaisesti. IFRS 9 –standardin käyttöönotto vaikutti merkittävästi pankin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sekä edellisten vuosien vertailukelpoisuuteen. 

 

Pankin sijoitussalkun arvostukset myötäilevät sijoitusmarkkinoiden yleistä ja päiväkohtaista kehitystä.
- Sijoitusmarkkinoiden arvostuskäytänteillä ei ol
e merkitystä pankin omaan liiketoimintaan eli asiakasliiketoimintaan ja pankin vakavaraisuuteen. Osake- ja korkomarkkinoilla tapahtui vahva nousu tammikuussa 2019. Tämän johdosta 50 % viime vuoden realisoimattomasta arvostustappiosta ”kurottiin kiinni” pelkästään tammikuun aikana, kertoo Hilli.

Pankin tase kasvoi 6,2 % (1,2 %) ja oli vuoden lopussa 1 503,1 miljoonaa euroa (1 415,4). Säästöpankki Optian taseessa eivät ole mukana SP-Kiinnitysluottopankki Oyj:stä välitetyt luotot, joita oli vuoden 2018 lopussa 370,9 miljoonaa euroa (323,4).

 

Asiakasmäärän kasvun myötä nettopalkkiotuotot lisääntyivät 4,4 %. Korkokate pieneni 1 % yleisen korkotason johdosta. Talletusten määrä kasvoi 11,6 % ja talletukset olivat vuoden lopussa 979,8 miljoonaa euroa (877,8).

Panostukset asiakaspalvelun kehittämiseen olivat merkittävät
Pankin kulu-tuotto -suhde oli
84,7 % (56,8 %). Kulu-tuotto –suhdetta selittävät muutokset sijoitussalkun arvostuksissa ja suuret panostukset asiakaspalvelukanavien kehittämiseen. Kuluja on syntynyt esimerkiksi verkkoneuvotteluiden ja Sp-Mobiiliin kehittämisestä.

-  Viime vuonna tehdyt investoinnit ovat merkittäviä ja myös pakollisia tulevaisuutta ajatellen. Tahdomme kehittyä ja kehittää toimintaamme asiakastarpeiden mukaisesti. Meillä on hyvät edellytykset jatkaa asiakkaiden henkilökohtaista palvelemista, tarjota laajempia ratkaisuja, digitaalisia palveluita ja vastata myös viranomaisvaateisiin. Asiakaskeskeisyys on toimintamme lähtökohtana myös vuonna 2019, painottaa Hilli.

 

Säästöpankki Optia edistää paikallista hyvinvointia

Paikallispankkina Säästöpankki Optialle on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Säästöpankki Optia huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta. Pankin tuloksesta maksettiin vuonna 2018 yhteisöjen tuloveroa 0,5 miljoonaa euroa. Omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä 0,2 miljoonalla eurolla vuoden 2018 aikana.

- Rahallisten avustusten lisäksi tuemme paikallista elinvoimaisuutta erityisesti asiakastyömme avulla. Välitämme asiakkaidemme taloudellisesta hyvinvoinnista. Yksiölliset ja järkevät rahoitusratkaisut soveltuvat asiakkaan taloustilanteeseen nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaan taloudellisen hyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjännitteistä työtä. Henkilökohtaisten asiakastapaamisten lisäksi paikallista talousosaamista edistetään erilaisissa paikkakunnan verkostotapaamisissa, kertoo Hilli.

Paikallisuuden vahvistaminen ohjaa Säästöpankki Optian toimintaa myös vuonna 2019. Säästöpankki Optian toimialue on todennäköisesti laajentumassa Lappeenrantaan, Mikkeliin ja Mäntyharjulle, sillä Suomenniemen Säästöpankki ja Säästöpankki Optia suunnittelevat yhdistymistä. Sulautuminen tapahtuisi kesällä 2019. Sulautuvat Säästöpankit muodostavat yhden vahvan Säästöpankin, Säästöpankki Optian, josta paikalliset asiakkaat hyötyvät. Voimavarojen yhdistäminen antaa entistä paremmat lähtökodat vastata paikallisten asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Säästöpankki Optia, toimitusjohtaja, Kalevi Hilli, kalevi.hilli@saastopankki.fi, 040 5511 402

 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista