Säästöpankki Optia panosti asiakkaiden talouden valmentamiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen vuonna 2021

SaastopankkiOptia2021

Säästöpankki Optian liiketoiminnan kasvu ja tuloskehitys jatkuivat odotusten mukaisesti vuoden 2021 aikana. Pankin tase kasvoi vuoden 2021 aikana 5,5 %, luottokanta 7,0 % ja asiakasvarat 14,0 %. Pankin liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa. Liiketuloksen hyvä kehitys johtui asiakasliiketoiminnan kasvusta ja pankin sijoitussalkun suotuisasta kehityksestä.

- Vuonna 2021 kehitimme Säästöpankkiryhmässä digitaalisia palveluita asiakkaidemme hyväksi ja esimerkiksi kasvatimme asiakkaidemme toiveiden mukaisesti verkkoneuvotteluiden määrää. Uudistukset toivat ajansäästöä ja asioinnin sujuvuutta sekä asiakkaillemme että säästöpankkiireillemme. Yhdistimme pankissa entistä tehokkaammin digitaaliset mahdollisuudet erinomaiseen henkilökohtaiseen palveluumme ja näin pystyimme panostamaan yhä enemmän asiakkaidemme kokonaisvaltaiseen talouden valmentamiseen. Tämä näkyi sekä asuntorahoituksen 4 % että yritysrahoituksen 13 % kasvuna, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen.

Vuoden aikana lähes 4 000 uutta asiakasta valitsi Säästöpankki Optian uudeksi pankikseen. Pankin tase oli vuoden lopussa 1 834,9 miljoonaa euroa (1 740,1 milj. euroa vuonna 2020). Talletusten määrä oli 1 286,8 miljoonaa euroa (1 164,9). Pankin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 1 809,8 miljoonaa euroa (1 707,8). Asiakasvarat kasvoivat 1899,3 miljoonaan euroon (1667,0). Vakavaraisuussuhde säilyi edelleen vahvalla tasolla, ja oli vuoden lopussa 25,50 prosenttia (23,93). Säästöpankki Optian liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (13,3).

Asunto- ja yrityslainojen kysyntä jatkui vilkkaana ja asiakastyytyväisyys lisääntyi entisestään

Pankin asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin korkokatteen ja palkkiotuottojen paranemisen myötä. Korkokate oli 26,6 miljoonaa euroa (25,7 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja nettopalkkiotuotot 21,9 miljoonaa euroa (18,4). Palkkiotuottojen kasvun taustalla on asiakkaiden palveluiden entistä laajempi käyttö.

- Säästöpankissa tarkastelemme asiakkaidemme taloudellista tilannetta aina kokonaisuutena. Pyrimme jokaisessa kohtaamisessa varmistamaan, että asiakkaillamme on parempi ja turvatumpi elämä. Koronapandemian myötä asiakkaat ovat entistä valveutuneempia lainan turvaamisen tärkeydestä. Myös sijoittaminen ja säästäminen tulevaisuutta varten kiinnostavat suomalaisia nyt ennätyksellisen paljon. Huolehdimme, että tapaamisissa käymme asiakkaan elämän turvaamisen ja vaurastumisen mahdollisuudet ymmärrettävästi läpi, Paasonen toteaa.

Pankin luottosalkun laatu on hyvällä tasolla ja valtaosa luotoista on vakuudellisia. Arvonalentumiset luotoista pysyivät edelleen maltillisina. Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 2,8 miljoonaa euroa (6,6).

- Asuntolainakauppa kävi hyvin ja asuntolainakantamme kasvoi markkinaa mukaillen. Mahdollistimme viime vuonna lähes 2 000 asiakkaan asunnon rahoituksen. Myös vapaa-ajanasuntokauppa on ollut vilkasta. Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä palveluumme ja asiakkaidemme antama suositteluindeksi toimipiste- ja verkkotapaamisista oli viime vuonna huikeat 80, iloitsee Paasonen.

Pankki vahvisti asemiaan yrittäjän pankkina mikä näkyi muun muassa yritys- ja asuntoyhteisöjen luottojen 13,0 prosentin kasvuna markkinakasvun ollessa valtakunnallisesti 3,6 prosenttia. Kasvua tukivat osaltaan vuoden aikana rahoituksessa käyttöön otetut Euroopan Investointirahaston takausohjelmat sekä vahva myyntiaktiivisuus. Yritysluottoja Säästöpankki Optiassa myönnettiin lähes 900 kpl. Pankki toimi RS-pankkina yhteensä 27:ssä vuonna 2021 aloitetussa uudisrakennuskohteessa. Säästöpankin yritysasiakkaat ovat Epsi Rating -tutkimuksen mukaan pankkiinsa erittäin tyytyväisiä*.

- Myös yrittäjien kanssa käymme läpi yrityksen tarpeita kokonaisuutena ja pyrimme löytämään parhaat ratkaisut toiminnan turvaamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Yrityspankkiirimme ovat onnistuneet erinomaisesti yritysasiakkaidemme talouden kumppaneina näinä haastavina aikoina. Pitkäjänteinen työmme yritysten parissa näkyy vahvana suositteluhalukkuutena ja olemmekin kohderyhmämme yritysten haluttu kumppani, Paasonen kertoo.

Investointeja tulevaisuuteen ja paikallisen hyvinvoinnin edistämiseen

Digitaalisuuden kehittämiseen panostetaan jatkossakin merkittävästi. Säästöpankkiryhmä tekee isoja investointeja asiakaspalvelun kehittämiseksi, joka näkyy myös Säästöpankki Optiassa kulujen nousulla. Muut hallintokulut kasvoivat tilikauden aikana 12,9 prosenttia ja kulu-tuottosuhde oli 61,2 prosenttia (59,7).

Pankki tukee vuosittain myös apua tarvitsevia paikallisia toimijoita.

- Tuemme paikallista elinvoimaisuutta paikallisen rahoittamisen ja talouden valmentamisen lisäksi myös lahjoituksin Hyviä Tekoja -kampanjassa toimintapaikkakunnan yhdistyksille. Vuonna 2021 näitä lahjoituksia teimme pankissamme yli 60 toimijalle. Lisäksi mahdollistimme vähävaraisten lapsiperheiden jouluruokien hankintaa osallistumalla Hyvä Joulumieli -keräykseen ja tuimme yhteistyökumppaneina yhteensä 25 paikallisen seuran ja yhdistyksen toimintaa, Paasonen toteaa.

Säästöpankin tehtävänä on ollut auttaa suomalaisia vaurastumaan jo 200 vuoden ajan.

- Säästöpankki perustettiin vuonna 1822 tehtävänään auttaa Suomen työteliästä kansaa vaurastumaan ja hoitamaan talouttaan paremmin. Säästöpankkien perustehtävä on alusta alkaen ollut sama ja sitä se on edelleen Säästöpankkiryhmän 200-vuotisjuhlavuonna 2022: säästöpankkiiriemme henkilökohtainen taloudenvalmennus edistää paikallista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta, kiteyttää Paasonen.

Säästöpankki Optia avainluvut 1.1.-31.12.2021 (suluissa 1.1.-31.12.2020)

  • Vakavaraisuussuhdeluku,% 25,50 (23,93)
  • Liikevoitto18,2 milj. (13,3)
  • Koko luotonanto 1 809,8 milj. (1707,8)
    josta välitettyjä luottoja 485,4 milj. (429,9)
  • Tase 1 834,9 milj. (1740,1)
  • Oma pääoma 217,0 milj. (205,5)

Taustatietoa Säästöpankki Optiasta

Säästöpankki Optia on itsenäinen säästöpankki, joka on perustettu vuonna 1883. Säästöpankki Optia kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Vuosi 2021 oli pankin 138. toimintavuosi. Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluita rahoitukseen, säästämiseen, sijoittamiseen, varainhoitoon, lakipalveluihin ja päivittäisiin raha-asioihin.

Säästöpankki Optia on Säästöpankkiryhmän suurin pankki. Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä 77 000. Asiakasmäärä muodostuu henkilöasiakkaista ja ammatinharjoittajista, pienyrityksistä ja maa- ja metsätalousasiakkaista. Pankilla on yhteensä 14 toimipistettä Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Pyhäsalmessa, Rovaniemellä, Torniossa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa.

Lisätietoja antaa:
Säästöpankki Optia, toimitusjohtaja, Heikki Paasonen, heikki.paasonen@saastopankki.fi, 044 544 9950.

* Epsi Rating Pankki ja rahoitus 2021 -tutkimus https://www.epsi-finland.org/wp-content/uploads/2021/09/Pankki_ja_Rahoitus_study_summary_tiedote_2021.pdf

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Säästöpankki Optia

Ajankohtaista