Someron Säästöpankille kasvun alkuvuosi

Paikallisuus, ihmisläheisyys, joustavuus ja ennen kaikkea palvelu ovat asioita, joita asiakkaat kaipaavat pankkiasioissa digipalvelujen lisäksi. Tämä näkyy Someron Säästöpankin alkuvuoden luvuissa - pankki rikkoi kaikki aiemmat kasvuluvut alkuvuoden aikana.

Someron Säästöpankin johtoryhmä. Kehityspäällikkö Ilpo Rinne (vas.), toimitusjohtaja Petri Siviranta, hallintopäällikkö Janica Koskela ja pankinjohtaja Joni Rintamaa.
Someron Säästöpankin johtoryhmä. Kehityspäällikkö Ilpo Rinne (vas.), toimitusjohtaja Petri Siviranta, hallintopäällikkö Janica Koskela ja pankinjohtaja Joni Rintamaa. Kuva: Tiina Tervo

Toimitusjohtaja Petri Sivirannan ajatukset alkuvuodesta tiivistyvät seuraavaan: pankin henkilökunnan erinomainen työpanos näkyy, pankin asiakastyytyväisyys on pysynyt huippulukemissa ja asiakkaiden luottamus Säästöpankkiin on säilynyt vahvana. Pankki sai alkuvuoden aikana 1.225 uutta asiakasta. Kun lukua vertaa vuoden takaiseen 6/2020 tilanteeseen kertoo se siitä, että pankkiin on tullut 2.592 uutta asiakasta. Säästöpankin paikalliselle ja henkilökohtaiselle pankkipalvelulle on todellakin kysyntää.

Vahvan alkuvuoden seurauksena pankin asiakasvarojen ja kokonaisluottojen yhteismäärä rikkoi 1,3 miljardin rajan kesäkuussa. Toukokuussa pankki avasi uuden konttorin Kotkaan. Tällä hetkellä pankki toimii yhdeksän konttorin voimin kahdeksan kunnan alueella, viidessä eri maakunnassa.

Pankille kertyi liikevoittoa alkuvuoden osalta +3,3 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavana aikana pankki teki tappiota -0,5 miljoonaa euroa, koronan vaikuttaen mm. luottotappioiden kasvuun ja sijoitustoiminnan heikkoon tilanteeseen. Tänä vuonna pankki pystyi purkamaan viime vuonna tehtyjä luottotappiovarauksia. Onneksi korona ei vaikuttanut niin negatiivisesti talouteen, kuten ensiksi ajateltiin.

Säästöpankki aloittaa lisärekrytoinnit

Someron Säästöpankissa työskentelee tällä hetkellä 70 kokoaikaista työntekijää. Jotta pankki pystyy palvelemaan kasvavaa asiakasmäärää tulevaisuudessa yhtä hyvin kuin tällä hetkellä, jokaiseen konttoriin aloitetaan lisärekrytoinnit. Tavoitteena on saada lisärekrytoinnit valmiiksi vielä syksyn aikana. Lisää henkilökuntaa tullaan hakemaan moniin eri työtehtäviin. Rekrytoinneista ilmoitetaan pankin sosiaalisen median kanavissa, saastopankki.fi -kotisivuilla, paikallislehdissä ja mol.fi-sivustolla.

Liiketoiminnan kehitys, varainhoitopalvelut

Finanssiala ry:n teettämän Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan säästämisen ja sijoittamisen suosio kasvaa – 64 prosenttia suomalaisista varautuu sekä hyvän että pahan päivän varalle.

Tämä on huomattu myös Säästöpankissa. Yhä useampi asiakas haluaa aloittaa säästämisen ja haluaa säästämisestä lisätietoa Säästöpankin ammattilaisilta. Tässä Säästöpankki toimii arvojensa ja toimintansa ytimessä: säästämisen edistämisessä. 

Pankin asiakasvarat kasvoivat uuteen ennätykseen alkuvuoden 2021 aikana. Asiakkaiden asiakasvarat rikkoivat kesäkuussa 700 milj. euron rajan, ollen kuun lopussa 710,3 milj. euroa (6/2020 584,7 milj. euroa). Alkuvuoden asiakasvarojen kasvu oli 61 milj. euroa.

Taustalla oli hyvän markkinakehityksen lisäksi uudet asiakkaat eri puolilla pankin toimialuetta. Pankinjohtaja Joni Rintamaa sanookin: ”Asiakkaamme ovat yhä valveutuneempia ja yhä useampi on aloittanut säästämään kuukausittain joko rahastoon tai muihin varainhoidon tuotteisiin. Alkuvuoden positiivinen kurssikehitys satoi asiakkaidemme laariin, jotka ovat säästäneet jo pitkäjänteisesti kuukausittain. Lisäksi yhä useampi asiakas uskaltautui astumaan itselleen kokonaan uudelle säästäjän polulle. Aina on oikea hetki aloittaa säännöllinen säästäminen, se on pitkällä tähtäimellä varma tapa vaurastua pitkäjänteisesti”.

Liiketoiminnan kehitys, henkilöasiakkaat

Asunto- ja mökkikauppa ovat käyneet kuumana koko alkuvuoden aikana. Toukokuussa asuntokauppojen kauppamäärät olivat Tilastokeskuksen mukaan 60 prosenttia suuremmat kuin vuosi sitten ja asuntojen hinnat ovat nousseet lähes kaikkialla Suomessa. Suurien kauppamäärien seurauksena lehdistä on saanut lukea siitä, että osalla asiakkaista on ollut haasteita päästä lainaneuvotteluihin pankkeihin. Someron Säästöpankilla ei tätä haastetta ole ollut. Someron Säästöpankissa asiakkaat ovat päässeet neuvotteluun joko konttoriin tai verkkoneuvotteluun nopeastikin. Tämä näkyy myös pankin korkeissa myönnetyissä asuntoluotoissa alkuvuoden osalta.

Henkilöasiakkaiden luottamus omaan talouteen ja tulevaisuuteen palasi samaa tahtia, kun rokotukset ja koronatilanne keväällä helpottivat. Kesää kohti mentäessä Someron Säästöpankissa myönnettiin ennätyksellisen suuri määrä asuntoluottoja 51,9 milj. euroa (6/2020 39,1 milj. euroa). 

Pankinjohtaja Rintamaa kommentoi, ”Onneksi organisaatiomme on sopeutuva muuttuviin kysyntätilanteisiin. Osaava henkilökuntamme mahdollisti kovan kysynnän aikana sen, että Säästöpankista sai nopeasti vastauksen asuntolainahaaveilleen. Olemme jo vuosia panostaneet sujuvaan asiakaspalveluun ja se kantaa erityisesti hedelmää hetkenä, jolloin asiakkaan on tarve saada nopeasti vastaus asuntolainatarpeeseensa. Tässä tuli myös paikallisen pankin kilpailuetu esille – meillä ei joudu jonottamaan viikko- saati kuukausikaupalla aikaa neuvotteluun, vaan pystymme tarjoamaan ajan asiakkaalle lähtökohtaisesti muutaman pankkipäivän sisällä”.

Toinen erityinen piirre etenkin touko- ja kesäkuun aikana oli kasvanut pohdinta tulevalle korkokehitykselle. Esimerkiksi rakennusmateriaalien tms. hinnat lähtivät kovaan kasvuun. Asiakkaat alkoivat pohtia tarkoittaako tämä pitkällä juoksulla korkojen nousua? ”Olemme vastanneet asiakkaille, että vaikka korkojen nousu ei ole vielä näköpiirissä, niin siihen kannattaa alkaa jo varautumaan. Vaihtoehtoina tarjoamme perinteisten kiinteän koron tai korkoputken lisäksi Säästöpankin toiminnan ytimessä olevan säästämisen. Mikä onkaan parempi keino varautua tuleviin epävarmuustekijöihin kuin se, että säästää jokaisen lainanlyhennyksen yhteydessä rahastoon. Näin voi jo ennakoida mahdollisen suuremman lainanhoitoerän tulevaisuudessa ja muodostaa itselleen huomaamattaan turvapuskurin elämän yllätyksiä varten!” Rintamaa toteaa lopuksi.

Finanssivalvonta kiristää asuntolainojen lainakattoa nykyisestä 90 prosentista 85 prosenttiin lokakuun alusta alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asuntoa ostava voi saada lainaa korkeintaan 85 prosenttia asunnon hinnasta. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan suoraa vaikutusta toimialueen asuntojen kysyntään.

Liiketoiminnan kehitys, yritys- ja maatalousasiakkaat

Myös yrityspuolella on ollut suurta kysyntää pankkipalvelulle ja saavutettavuudelle. Yrittäjä arvostaa, että pankki pystyy vastaamaan nopeasti yrittäjän pankkiasioiden tarpeisiin. Tämä näkyy pankin korkeissa myönnetyissä yrityslainoissa koko alkuvuoden aikana. Yritysasiakkaille myönnettiin luottoja 49,2 milj. euroa ja maa- ja metsätalousasiakkaille 18,3 milj. euroa, yhteensä 67,5 milj. euroa (6/2020 yritysasiakkaille 33,9 milj. euroa ja maa- ja metsätalousasiakkaille 15,6 milj. euroa, yhteensä 49,5 milj. euroa). Yritys- ja maatalousasiakkaiden luotot kasvoivatkin markkinoita nopeammin.

Pankinjohtaja Rintamaa toteaa, että ”Näemme yhä useammin sen, että yritys- ja maatalousasiakkaiden pankinvalinnassa korostuu paikallisuus, palvelun laatu ja nopeus. Olemme jo pitkään panostaneet siihen, että pystymme tarjoamaan asiakkaille laadukasta ja ketterää palvelua. Osaamisemme ytimessä on kysyä oikeat kysymykset, jotta voimme tarjota asiakkaille heidän tarpeisiinsa sopivat palvelut ja samalla täyttää alati lisääntyvän viranomaisten dokumentointivaateen.” Yritysten ja maatalousasiakkaiden tarpeet ovat aina yksilöllisiä. Toisaalta yrittäjän toiveissa on, että hänen asiaansa hoitaa juuri hänen tilanteensa tunteva asiantuntija, jolloin hänen ei tarvitse kertoa oman yrityksensä tilannetta joka kerta uudelleen.

Liiketoiminnan kehitys, lakipalvelut

Lakipalveluiden yksikkö jatkaa kasvua pankin viitoittamalla tiellä. Ihmiset ovat edelleen yhä valveutuneempia hoitamaan lainopilliset asiansa kuntoon. Varsinkin korona-aikana nämä asiat ovat nousseet entistä tärkeämmiksi. Sopimusasiat, varallisuuden hoitaminen ja luovuttaminen, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä ylipäätään varautuminen tulevaan saavat ihmiset ja yritykset yhä useammin kääntymään pankin Lakiasiainpalvelutiimin puoleen.

Henkilön tai yrityksen käydessä esimerkiksi luottoneuvottelua, toimihenkilö pyrkii samalla selvittämään asiakkaan mahdolliset lakipalveluiden tarpeet. Pankin lakipalveluita johtava lakimies Mikko Mäkelä toteaa, että ”Huomioimme lainopilliset tarpeet samalla, kun asiakas hakee meiltä esimerkiksi asuntolainaa. On sekä asiakkaan että pankin etu, että elämiseen, yrittämiseen tai omaisuuteen liittyvät juridiset asiakirjat hoidetaan kuntoon tai saatetaan ajan tasalle muun pankkiasioinnin ohella.” Someron Säästöpankki tarjoaa monipuoliset lakiasiainpalvelut. Lakiasiainpalvelut palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä aina luotettavasti ja kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä, pankkisuhteesta riippumatta.

Liiketoiminnan kehitys, Sp-Isännöintipalvelut Oy

Someron Säästöpankin omistaman Sp-Isännöintipalvelut Oy:n toiminta kehittyi vakaasti. Alkuvuonna yhtiön entisen toimitusjohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Someron Säästöpankin pankinjohtaja Joni Rintamaa. Hänen mukaansa yhtiön kehitys on kehittynyt ennakoidusti ”Sp-Isännöintipalvelut on nuori yhtiö, olemme toimineet nykyisellä toimialueellamme vasta syksystä 2020 alkaen, kun Forssa tuli mukaan yhtiön toimialueeseen. Olemme kuitenkin jo nyt alueemme merkittävimpiä isännöintitoimistoja. Alueemme merkittävänä toimijana kannamme huolta alan heikosta maineesta asiakkaiden silmissä. Lähdemmekin yhdessä asiakkaidemme, henkilökuntamme ja muiden sidosryhmien kanssa kehittämään parempaa isännöintiä. Kerromme tästä vuoden 2021 aikana lisää” Rintamaa toteaa. 

Vuosi 2021 tulee olemaan yhtiössä integraation vuosi, kun toimintatapoja yhdistetään ja yhtiön toimintakulttuuriin lisätään Säästöpankin arvomaailmalle ominaista vastuullisuutta, paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on luoda asiakkaille parempaa isännöintiä ja kehittää sitä jatkuvasti asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Henkilökunta

Nykyisestä trendistä poiketen Someron Säästöpankki rekrytoi koko vuoden lisää henkilökuntaa vahvistamaan eri liiketoimintoja sekä ennakoiden tulevaa kasvua. Vuoden 2021 aikana on pankissa aloittanut 6 uutta säästöpankkilaista. Kesäkuun 2021 lopussa Someron Säästöpankissa työskenteli kokoaikaisesti 70 henkilöä. Lisäksi Säästöpankkiryhmä on vahva työllistäjä koko pankin toimialueella – Säästöpankin lisäksi 45 henkilöä työskentelee Säästöpankkipalvelut Oy:ssä, 16 henkilöä Sp-Kodissa ja 23 henkilöä Sp-Isännöintipalvelut Oy:ssä. Yhteensä Säästöpankkiryhmä työllistää toimialueella 154 henkilöä! Lisäksi pankkiryhmä työllistää jokaisessa yhtiössä monia kesätyöntekijöitä sekä harjoittelijoita vuoden mittaan.

Henkilökunnan osaaminen ja henkilökunnan hyvinvointi on Säästöpankin arvojen keskiössä. Näihin asioihin halutaan jatkossa panostaa entistä enemmän ja pankissa aloitti kokoaikaisena henkilöstöpäällikkönä 1.6. alkaen Marika Mäkinen, Kasvava työyhteisö sekä pankki tuo mukanaan myös tarvetta taustatuen lisäämiseksi, joten pankin liiketoiminnan tuki -yksikköä on vuoden aikana vahvistettu lisäksi talouspäälliköllä, markkinointiassistentilla sekä riskienhallinnan lisäresursseille kertoo hallintopäällikkö Janica Koskela. Lisäksi syksyllä on tarkoituksena vielä vahvistaa pankin eri liiketoimintoja sekä asiakasrajapintaan että taustatehtäviin uusilla rekrytoinneilla.

Vuoden 2021 pankkitoiminnan luvut tiivistettynä ja vertailuna viime vuoden 2020 vastaavaan aikaan

  12/2020 > 6/2021 6/2020 vs. 6/2021
Asuntoluottokanta
+7,3 %
+15,03 %
Uudet myönnetyt asuntoluotot
51,9 milj.euroa
+32,7 %
Uudet myönnetyt yritysluotot
49,2 milj.euroa
+45,1 %
Uudet myönnetyt maatalousluotot
18,3 milj.euroa
+17,3 %
Kokonaisluottokanta
+8,3 %
+15,01 %
Uudet asiakkaat
1225 kpl
2592 kpl
Asiakasvarat
+9,4 %
+21,5 %

 

Someron Säästöpankki pähkinäkuoressa

  6/2021 6/2020
vakavaraisuussuhde
21,94 %
22,47 %
liikevoitto
+3,3 milj. euroa
-0,5 milj. euroa
kokonaisluotonanto
596,8 milj. euroa
518,9 milj. euroa
asiakasvarat
710,3 milj. euroa
584,7 milj. euroa
liiketoimintavolyymi
1.307,1 milj. euroa
1.103,6 milj. euroa
tase
556,5 milj. euroa 511,7 milj. euroaMuista tietoturva – älä luovuta verkkopankkitunnuksia huijareille

Viime aikoina uutiset ovat paljon kertoneet siitä, kuinka huijarit ovat onnistuneet saamaan eri pankkien asiakkaiden verkkopankkitunnukset haltuunsa. Someron Säästöpankki haluaa muistuttaa kaikkia tietoturvan perusäännöistä:

  • Verkkopankkiin tai viranomaisen palveluun ei koskaan pidä kirjautua linkin kautta, jonka olet saanut esim. sähköpostin viestin kautta.
  • Älä kirjoita hakukoneen hakukenttään pankkisi nimeä ja klikkaa hakutulosta. Näin saatat joutua huijaussivulle. 
  • Kirjoita nettiselaimen osoiteriville pankkisi verkkosivun osoite suoraan, niin pääset varmimmin oikeaan paikkaan. 
  • Pankki tai viranomainen ei koskaan pyydä verkkopankkitunnuksia sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli epäilet joutuneesi huijauksen kohteeksi, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi. Nopealla reagoinnilla pankkisi saattaa onnistua pysäyttämään maksun etenemisen. Huijauksesta tulee ilmoittaa myös poliisille.Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Siviranta | 050 5118 550 | petri.siviranta@saastopankki.fi
Pankinjohtaja Joni Rintamaa | 050 5118 557 | joni.rintamaa@saastopankki.fi


Someron Säästöpankki on perustettu vuonna 1880. Toiminta-ajatuksenamme on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaiden taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. Olemme Säästöpankkiryhmään kuuluva suomalainen säästöpankki, joka toimii Salon, Perniön, Kemiönsaaren, Someron, Forssan, Urjalan, Akaan, Loviisan ja Kotkan toimialueella. Asiakkailleen Säästöpankkiryhmä tarjoaa kattavien pankkipalvelujen lisäksi lakiasioiden, sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palvelut. Säästöpankki on Suomen vanhin pankkiryhmä. www.saastopankki.fi/someronsp

Säästöpankin asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 8.00-20.00 sekä lauantaisin 10.00-14.00 niin puhelimen, chatin, kuin verkkoviestien kautta. Lisäksi Säästöpankin Chatbot Miljo aloitti työskentelyn pankin verkkosivuilla toukokuussa ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin 24/7. Yritysasiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.00 – 18.00. Pankin konttorit ovat avoinna kello 10.00-16.30 välisenä aikana, sekä sovitusti niin aamulla, kuin illalla. Lisäksi asiakkaita palvellaan verkkoneuvottelun kautta, sähköisen allekirjoituksen kera.

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista