Someron Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2015

Säästäminen pahan päivän varalle on kannattanut

Tulos oli vuonna 2015 hyvä, vaikka Suomen talouden vaikea tilanne on Someron Säästöpankin toimialueella korostunut Salon ja Forssan seuduilla tapahtuneiden irtisanomisten vuoksi. Pääosa pankin tuloksesta muodostui edellisten vuosien tapaan muusta kuin varsinaisesta peruspankkitoiminnasta. Pankin sijoitussalkku on merkittävän kokoinen, joten elämme niin kuin opetamme ja hyödynnämme omia hyvien aikojen säästöjä huonojen aikojen lisätienestinä, kertoo toimitusjohtaja Juhani Huupponen.

Pankki kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Liiketoimintamittarit täyttyivät kiitettävästi. Pankin hoitoon uskottu asiakkaiden varallisuus kasvaa tasaisesti ja on jo noin puoli miljardia euroa. Varallisuudesta reilu kolmannes on pankin taseen ulkopuolella. Pankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Pankin vakavaraisuutta ja riskinsietokykyä vahvistetaan kannattavalla liiketoiminnalla, sanoo Huupponen.

Lainan kysyntä jatkaa viime vuosien tapaan maltillisella linjalla. Lainojen maksuaikojen pidentäminen on nyt muotia, näitä päätöksiä tehdään useita joka päivä. Rästit ja luottojen arvonalennukset ovat kasvaneet kappalemääräisesti. Euromääräisestikin arvonalennukset ovat suuria, mutta pankin kokoon nähden eivät merkittäviä, ollen suhteellisesti valtakunnan keskitasoa. Luotonannon nettolisäys oli 11,0 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia.

Tulos 2015

Pankin liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa. Liiketuloksen kehitys johtui korkokatteen kasvusta, sijoitustoiminnan tuotoista sekä toisaalta kulujen kasvusta. Perinteinen pankkitalletuskehitys on ollut käytännössä pysähdyksissä jo useamman vuoden. Asiakkaiden varat siirtyvät enenevässä määrin pois sijoittamistileiltä. Osa siirtyy käyttötileille ja osa jatkaa matkaa muihin sijoituskohteisiin. Aikaisempien vuosien trendi sijoitusrahastojen ja vakuutussäästämisen suosiosta jatkui.

Negatiivisten korkojen maailmassa asiakkaalle maksetaan vain pieni, mutta positiivinen talletuskorko, jonka pieni tuotto on osaltaan vaikuttanut muiden sijoituskohteiden suosioon. Someron Säästöpankin asiakaskunta on hyvin aktiivinen sijoitustuotteiden omistaja, sillä asiakkaistamme jo yli 40 prosentilla on salkussaan myös rahasto- ja vakuutussijoituksia, toteaa Huupponen.

Verojalanjälki 2,5 miljoonaa

Verojalanjälkiraportoinnin avulla Someron Säästöpankin toimintaa voidaan tarkastella osana suomalaista yhteiskuntaa. Someron Säästöpankki maksoi veroja ja veronluonteisia maksuja vuoteen 2015 kohdistuen yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Yhteiskuntavastuu

Paikallispankkina Someron Säästöpankille on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä yli 92.000 eurolla vuoden 2015 aikana. Säästöpankin paikallisyhteisöille järjestetyn vastuullisuuskampanjan mukaisesti jaettiin varoja 30.000 eurolla seuraavasti: FoKoPo ry, Forssan Alku ry, Forssan Suupparit ry, MLL Perniö, MLL Somero, Perniö Särkisalo Kehitysvammaisten tuki ry, Salon Vaijerit ry, Someron Seudun Näkövammaiset ry, SPR Perniö, SPR Salo, Urjalan Sisukiekko ry. Tuen avulla yhdistykset pystyivät järjestämään muun muassa leiri- ja kerhotoimintaa, mikä samalla työllisti nuoria ja takasi monelle taholle mielekästä kesätoimintaa.

135-vuotisjuhlavuosi

Mennyt vuosi oli Someron Säästöpankin toiminnan 135. vuosi.  Juhlistimme merkkipaalun ohitusta monin tilaisuuksin pitkin vuotta eri paikkakunnilla. Asiakkaitamme osallistui eri tilaisuuksiin useita tuhansia ja oli hienoa huomata, miten paljon meitä säästöpankkiperheeseen kuuluvia henkilöitä on, kertoo Huupponen.

Luottamushenkilöt

Someron Säästöpankin isäntiin kuuluu 57 isäntää. Isäntien puheenjohtajana toimii tiedottaja-tuottaja Raino Hurme Somerolta ja varapuheenjohtajana FM Päivi Vanhatalo Salosta.

Isäntien uusiksi jäseniksi valittiin Kimmo Katajamäki Tammelasta, Kaisa Lepola Forssasta, Jouni Oksanen Somerolta, Anne Rosenberg Somerolta ja Erja Talonen Somerolta.

Someron Säästöpankin hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut LuK Sirkku Hohenthal Somerolta ja varapuheenjohtajana FM Arto Seppänen Helsingistä.  Muut hallituksen jäsenet ovat aluerehtori Esa Pajulo Salosta, maatalousyrittäjä Esa Ryhtä Tammelasta, yksityisyrittäjä Raija Riihimäki Salosta ja MMM Kaisa Vasama-Kakko Somerolta.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Juhani Huupponen

puh. 050 511 8551
juhani.huupponen@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...