Luottamushenkilöt – isännät ja hallitus

Someron Säästöpankki toimii lähellä Sinua, paikallisesti. Me tunnemme alueemme tarpeet ja ihmiset, sillä ylimpänä hallintoelimenä meitä ohjaa paikalliset isännät.

Isäntien lukumäärä vahvistetaan vuosittain. Isäntiä on pankin sääntöjen mukaisesti vähintään 30 ja enintään 60. Isännän toimikausi kestää kolme vuotta.

Säästöpankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankkitoimintaa, tarjoaa sijoituspalveluja ja erityistarkoituksenaan edistää säästämistä.

Isäntien tehtävänä on käsitellä säästöpankkilain mukaan heille kuuluvat asiat ja valvoa, että pankkia hoidetaan huolellisesti ja asiantuntevasti lain ja sääntöjen mukaisesti. Isännät vahvistavat pankin toimintaa koskevat yleiset ohjeet asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Lisäksi isännät vahvistavat hallituksen päätösten kirjaamista koskevat ohjeet. Isännät kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Lisäksi isännät kokoontuvat tarpeen vaatiessa ylimääräiseen kokoukseen säästöpankkilaissa säädetyissä tapauksissa.

Säästöpankkien päätöksenteko eroaa monista muista pankeista. Säästöpankeilla ei ole omistavaa tahoa, kuten osakeyhtiöillä, joka käyttäisi omistajan ääntä. Tätä korvaava taho on isännät, joka vastaa osakeyhtiöiden yhtiökokousta. Säästöpankin hallinto koostuu tallettaja-asiakkaiden edustajista. Säästöpankkilain mukaan säästöpankin tallettajat (ja mahdollisesti kantarahasto-osuuden omistajien edustajat, jos säästöpankin säännöissä niin määrätään) valitsevat säästöpankin isännät. Isännät valitaan säästöpankin säännöissä määrätyllä tavalla yleisesti ottaen isäntien kokouksessa. Tallettajien äänioikeudesta määrätään säännöissä. Mikäli tallettaja täyttää äänioikeudelle pankin säännöissä asetetut kriteerit, tallettajalla on yksi ääni säästöpankkikokouksessa, jossa valitaan tallettajien edustajat isäntien kokoukseen, jossa tehdään valinnat uusista isännistä. Valittujen isäntien enemmistön on oltava äänioikeutettuja tallettajia.

Isännät vuonna 2023:

 Aaltonen Janne
 Alhoranta Kalle
 Björk Pasi
 Heikkilä Hannu
 Heikkilä Juha
 Hiukkamäki Terttu
 Kaartinen Markku
 Kaase Seppo
 Kaija Silja
 Kankare Sarita
 Katajamäki Kimmo
 Kerko Outi
 Kesäniemi Hannu
 Knuutila Kari, pj
 Kujansuu Ari
 Kurppa Niko
 Kyyrä Jaana 
 Larmo Simo
 Laurento Maarit
 Laurila Aki
 Lehtinen Riitta
 Lepola Kaisa
 Lindström Jonna
 Lindström Juha
 Lundberg Tommy
 Nikkilä Paula
 Nikula Mika
 Nivalinna Lauri
 Nuuros Veikko
 Nurmi Marko
 Ojala Salla
 Oksanen Jouni
 Pentti Mikko
 Priimägi Sonja
 Rantala Mika
 Rosenberg Anne
 Ryhtä Riitta
 Saastamoinen Markku
 Salmi Mauri
 Salminen Janne
 Salovaara Heli
 Sarén Markku
 Savikko Sari
 Sihvonen-Hovila Petra 
 Siviranta Taina
 Sulavuori Markku
 Sulkonen Juha
 Tallskog Christian, varapj
 Torkkomäki Eerika
 Torkkomäki-Ryhtä Essi
 Tuominen Anna
 Uutela Jarkko
 Varjus Jutta
 Vehmaa Simo
 Veikkola Hannu
 Vuorinen Erja
 Äijälä Mika

Hallitus

Someron Säästöpankin hallituksen tehtävänä on edustaa säästöpankkia ja johtaa pankin toimintaa lain ja sääntöjen sekä isäntien antamien ohjeiden mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaa isäntien syyskokous. Hallituksen jäseniä on pankin sääntöjen mukaisesti vähintään 5 ja enintään 7. Isännät valitsevat hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Hallitus nimittää pankille johtoryhmän.

Hallituksen jäsenet vuonna 2023:

Komssi Pauliina
Pajulo Esa, varapj
Ryhtä Esa
Seppänen Arto, pj
Tervo Tommi
Vasama-Kakko Kaisa