Ekenäs Sparbank byter bolagsform och bildar stiftelse

Principalerna för Ekenäs Sparbank har beslutat att ombilda banken till ett aktiebolag. Samtidigt bildas en allmännyttig stiftelse som äger banken.

Ekenäs Sparbank till ett aktiebolag

Europeiska Centralbanken har beviljat Ekenäs Sparbank Ab koncession den 12 juni 2020 och aktiebolagets verksamhet inleds den 1 juli 2020.

Genom arrangemanget vill banken skilja på affärsverksamheten och den allmännyttiga verksamheten.

Aktierna i Ekenäs Sparbank Ab ägs till 100 % av den nya stiftelsen, Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr.

Beslutet innebär samtidigt att banken får en konkret ägare med avkastningskrav säger Ekenäs Sparbanks styrelseordförande Peter Storsjö som även kommer att fungera som styrelseordförande i bankaktiebolaget. Den nya bolagsformen förväntas effektivera bankens styrning och fokusering samtidigt som den förväntas leda till en ökad genomskinlighet fortsätter Peter Storsjö.

Kaj-Erik Nöjd kommer att fungera som styrelseordförande för stiftelsen medan Teresia Österroos- Björkman blir ordförande för stiftelsens förvaltningsråd.

Stiftelsen kommer att erhålla dividender från sitt aktieinnehav i banken. Avsikten är att på lång sikt bygga upp ett förmögenhetskapital som möjliggör en betydande allmännyttig verksamhet i regionen säger Kaj-Erik Nöjd.

För kunderna innebär arrangemanget inga som helst förändringar utan alla avtal och förbindelser fortsätter som förut. Ekenäs Sparbank har under de senaste åren vuxit stabilt bl.a. via etableringar i Hangö och i Ingå. Vi har under de två senaste åren fått över 1 000 nya kunder och befäst vår närvaro i hela regionen säger bankens verkställande direktör B-J Lundström.

Fakta om Ekenäs Sparbank:

  • Grundad 1859
  • Drygt 8 000 kunder
  • Balansens slutsumma ca 180 miljoner euro
  • 19 anställda
  • Kontor i Ekenäs, Hangö, Karis och Ingå
  • Kapitaltäckning ca 33 % vilken är den högsta bland sparbankerna
  • Medlem i Sparbankernas sammanslutning
  • Bankens rörelsevinst för 2019 uppgick till 1 071 000 €
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...