Säästöpankkiliitto osk

Ryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan kunkin säästöpankin hallituksen puheenjohtaja varsinaiseksi ja varapuheenjohtaja varajäseneksi. Hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 22 jäsentä. Nooa Säästöpankilla ei ole edustajaa hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti. Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa osuuskunnan kokoukselle lausunto Säästöpankkiryhmän strategiasta sekä muista yhteisistä tavoitteista ja toimintalinjauksista, vahvistaa säästöpankkien yhteenliittymän tarkastustoimintaa koskeva ohjesääntö ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen käytännön tehtäviä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulos.

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti 3–4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti keskusyhteisön hallitus ja esittelee toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 

 VARSINAINEN JÄSEN SÄÄSTÖPANKKI VARAJÄSEN
 Jaakko Puomila, pj  Länsi-Uudenmaan Säästöpankki  Johan Mild
 Pauli Kurunmäki, vpj  Huittisten Säästöpankki  Harri Lumme
 Eero Laesterä  Aito Säästöpankki  Timo Saraketo
 Markku Tyynismaa  Avain Säästöpankki  Erkki Laide
 Ulf Sjöblom  Ekenäs Sparbank  Peter Storsjö
 Jari Naarmala  Eurajoen Säästöpankki  Jussi Aarnio
 Juha Viljamaa  Helmi Säästöpankki  Pekka Siltala
 Heikki Peltola  Kalannin Säästöpankki  Päivi Nuutila
 Jaana Kulmala  Kiikoisten Säästöpankki  Katri Ylitalo
 Björn West  Kvevlax Sparbank  Anita Sundman
 Timo Virtanen  Lammin Säästöpankki  Sirpa Pietikäinen
 Jaakko Ossa  Liedon Säästöpankki  Matti Säteri
 Teppo Mikkola  Mietoisten Säästöpankki  Maria Kavén
 Henry Bergman  Myrskylän Säästöpankki  Jussi Karinen
 Dan Liljedal  Närpes Sparbank  Torbjörn Nygård
 Kai Saarinen  Pyhärannan Säästöpankki  Tuire Impola 
 Arto Seppänen  Someron Säästöpankki  Esa Pajulo
 Kirsi Korhonen  Suomenniemen Säästöpankki  Seppo Puhakka
 Jarmo Olkkonen  Sysmän Säästöpankki  Markku Kaarnattu
 Antero Savolainen  Säästöpankki Optia  Eero Halonen
 Risto Salomaa  Säästöpankki Sinetti  Minna Naapila
 Jorma Lammi  Ylihärmän Säästöpankki  Esa Kankaanpää