Säästöpankkiliitto osk

Säästöpankkiliitto on Säästöpankkien keskusyhteisö, joka toimii koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä.

Säästöpankkiliitto tuottaa Säästöpankkien sekä tuote- ja palveluyhtiöiden tarvitsemat yhteiset tukipalvelut. Keskitetyt palvelut liittyvät ryhmän johtamiseen, ohjaukseen, kehittämiseen ja tukipalveluihin sekä ryhmän tietohallintoon, jotka ovat panos-tuotos-kannalta parasta keskittää palvelujen tuottamisen osaamis-, tehokkuus- tai riskienhallintasyistä. Lisäksi treasury-toiminto ja kiinnitysluottopankkitoiminta luetaan mukaan keskusyhteisön toiminnalliseen organisaatioon, koska ne ovat osa keskitettyjä tukipalveluja, ainoastaan organisoitu tarkoituksenmukaisesti eri yhtiöön.