Covered bond-ohjelmaesite

Ohjelmaesitteen käyttöehdot

Ohjelmaesite ei ole kehotus merkitä tai ostaa mitään rahoitusvälinettä eikä sitä tule myöskään pitää suosituksena hankkia mitään rahoitusvälinettä. Sijoittajan on aina perustettava sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä. Sijoittaja asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.   

Pyydämme lukemaan myös asiakirjoissa olevat vastuunrajoituslausekkeet.