Säästöpankkiryhmän Vastuullisuusraportti 2019

Tahdomme, että vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessämme – suhtautumisessamme asiakkaisiin, kumppaneihin, toimialueeseen, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Julkaisemme vuosittain Säästöpankkiryhmän Vastuullisuusraportin, jossa esittelemme vastuullisuuteen liittyvät tiedot ja tunnusluvut kansainväliseen GRI -raportointikehikkoon viitaten (GRI referenced).

Hymyilevä nainen tekee käsillään sydänmerkin. Hän pyrkii tekemään oikeita ja vastuullisia valintoja niin taloudessaan kuin henkilökohtaisessa elämässäänkin.

Vastuullisuus on yksi toimintaamme ohjaavista arvoista

Vastuullisuus on yksi Säästöpankkiryhmän liiketoimintaa ohjaavista arvoista asiakasläheisyyden, yhteistyön ja tuloksellisuuden lisäksi. Kuvaamme Säästöpankkiryhmän vuoden 2019 Vastuullisuusraportissa, miten vastuullisuus näkyy toiminnassamme. Vastuullisuusraporttimme pohjautuu syksyllä 2019 päivitettyyn olennaisuusanalyysiin, jossa arvioimme vastuullisuusteemoja Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta.

Olennaiset vastuullisuuden teemamme vuonna 2019

Säästöpankkiryhmässä vuoden 2019 olennaisina vastuullisuuden teemoina nähdään mm. vastuullisuus liiketoimintaa ohjaavissa periaatteissa ja toimintatavoissa, vastuullisuus tuotteissa, palveluissa ja asiakastyössä sekä Säästöpankkiryhmän vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Säästöpankkiryhmään.

Visiomme mukaisesti tahdomme olla osaavin ja luotetuin talouden kumppani. Tahdomme olla tunnettu teoistamme suomalaisen taloudellisen hyvinvoinnin puolesta. Missiomme on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. Tämä perustehtävämme on pysynyt samana jo lähes 200-vuotisen toimintamme ajan. 

Toimimme paikallisesti ja edistämme alueellista hyvinvointia

Sosiaalisen vastuun kantaminen yhteiskunnasta ja työelämän kehittämisestä on meille Säästöpankkiryhmässä erittäin tärkeää. Olemme täysin kotimainen pankkiryhmä, ja kaikki ryhmään kuuluvat pankit maksavat veronsa Suomeen. Toimimme paikallisesti ja edistämme alueellista hyvinvointia käytännön teoilla, esimerkiksi vuosittaisten Hyviä Tekoja -kampanjoiden kautta. Vuoden 2019 kampanjassa korostuivat erityisesti lapset ja nuoret, ja lahjoitimme varoja mm. nuoriso- ja liikuntayhdistyksille, syöpäsäätiöille sekä vapaaehtoisvoimin toimiville hyväntekeväisyysjärjestöille.  

Teimme vuoden 2019 aikana tiivistä yhteistyötä useiden koulujen ja oppilaitosten kanssa nuorten talousosaamisen ja oman talouden hallinnan kehittämiseksi. Myönsimme apurahoja yliopistojen tutkijoille ja tutkimushankkeille Säästöpankkien Tutkimussäätiön kautta sekä teimme lahjoituksia säästöpankkisäätiöiden kautta yleishyödyllisiin tarkoituksiin ympäri Suomen.

Vastuullisuus on toimintamme perusedellytys

Tahdomme, että asiakkaamme ja kumppanimme voivat luottaa arviointikykyymme ja vastuullisuuteemme kaikissa tilanteissa. Toimintamme perusedellytyksiin kuuluu taloudellinen vastuu, hyvä hallintotapa, riskienhallinta sekä asiakkaidemme tietosuoja ja tietoturva. Nämä edellä mainitut teemat muodostavat Säästöpankkiryhmän vastuullisuuden perustan, jonka on oltava kunnossa kaikissa olosuhteissa. 

Tutustu Säästöpankkiryhmän Vastuullisuusraporttiin 2019 tästä


Lisätiedot: vastuullisuus@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.