Vastuullisuusraportit ja -katsaukset

Vastuullisuudesta raportointi on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä tunnistamaan ja kehittämään omaa vastuullisuustoimintaa, myös lisäämään läpinäkyvyyttä ja kannustamaan muita toimijoita samaan. Samalla vastuullisuuteen liittyvä raportointi tulee lisääntymään lähivuosina EU:n regulaatioiden myötä.
Säästöpankin brändikuva

Julkaisemme vuosittain Säästöpankkiryhmän kestävyysraportin, jossa esittelemme vastuullisuuteen liittyvät tiedot ja tunnusluvut kansainväliseen Global Reporting Initiative GRI -raportointikehikon Core-tason mukaisesti. Kestävyysraportista löytyy myös sisältöjen vertailu Sustainability Accounting Standards Boardin -raportointikehikkoa ja EU:n kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD) vastaaviin sisältöihin. Säästöpankkiryhmän vastuullisuusraportti sisältää myös Säästöpankkien Varainhoidon Task Force on Climate-related Disclosures-katsauksen. Otamme myös ensiaskeleita myös TNFD (Task-Force on Nature-related Financial Disclosures) -viitekehikon soveltamiseen.

Vastuullisuusraportit

Kestävyysraportti 2023 (pdf)
Vastuullisuusraportti 2022
Vastuullisuusraportti 2021
Vastuullisuusraportti 2020
Vastuullisuusraportti 2019
Vastuullisuusraportti 2018

Sp-Rahastoyhtiössä keskitymme raportoimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisesta ja toimintatapojen kehityksestä. Sp-Rahastoyhtiö julkaisee puolivuosittain Varainhoidon vastuullisuuskatsauksen, jossa raportoimme rahastojen vastuullisuustunnuslukuja sekä edistymistä vastuullisuuden saralla. Lisäksi julkaisemme kvartaaleittain erikoissijoitusrahastoon, Säästöpankki Ympäristöön, liittyvän vaikuttavuusraportin. Sp-Rahastoyhtiö julkaisee EU:n tiedonantoasetuksen edellyttämällä tavalla tuotteiden SFDR-liitteet ja pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten osalta PAI-ilmoituksen, jotka antavat kattavan kuvan rahastojemme kestävyyteen liittyvistä tiedoista. Myös Sp-Henkivakuutusyhtiö noudattaa vastaavia käytäntöjä.

Varainhoidon vastuullisuuskatsaus

Vastuullisuuskatsaus 12/2023
Vastuullisuuskatsaus 06/2023
Vastuullisuuskatsaus 12/2022
Vastuullisuuskatsaus 06/2022
Vastuullisuuskatsaus 12/2021

Ympäristö-rahaston vaikuttavuusraportit

Vaikuttavuusraportti Q1 2024
Vaikuttavuusraportti Q4 2023
Vaikuttavuusraportti Q3 2023
Vaikuttavuusraportti Q2 2023
Vaikuttavuusraportti Q1 2023
Vaikuttavuusraportti Q4 2022
Vaikuttavuusraportti Q3 2022
Vaikuttavuusraportti Q2 2022
Vaikuttavuusraportti Q1 2022

Sp-Rahastoyhtiön vuosiraportit PRI:lle (englanniksi)

Responsible Investing Transparency report 2023

Kerromme rahastojemme vastuullisuudesta myös osana muita rahastodokumentteja, kuten rahastoesitettä. Lisää rahastojen dokumentteja löydät täältä.