Säästöpankki Ympäristö

Vaikuttavuusraportti kesäkuu 2022

Säästöpankin brändikuva.

Maailmanlaajuisesti noin 37 % sähköstä tuotetaan vähähiilisesti (uusiutuvat ja ydinvoima). Tämä osuus on ollut melko vakaa 80-luvulta lähtien. Teollisuusmaiden energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna 2050 90 % sähkötuotannosta tulee uusituvista lähteistä. Aurinko ja tuulivoiman yhteenlaskettu osuus on silloin lähes 70 % tuotannosta. Investointien puhtaaseen energiatuotantoon arvioidaan ylittävän 1,4 biljoonaa dollaria tänä vuonna. Vihreän siirtymän etenemisestä kantautui Australiasta mielenkiintoinen uutinen, jossa kerrottiin, että BP aikoo sijoittaa mittavaan aurinko- ja tuulivoimaprojektiin. Tämän projektin nimellisteho on peräti 26 GW. Osa laitoksen energiantuotannosta käytetään kaivostoiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseen ja osalla aiotaan valmistaa vihreää vetyä sekä ’vihreää’ ammoniakkia. Tämänkaltaiset projektit edesauttavat, että kustannukset vihreän vedyn valmistamisessa pienenevät, koska ne painuvat alas skaalautumisen myötä. Tällä hetkellä kustannukset vihreän vedyn tuotannossa ovat vielä melko korkeat ja osa asiantuntijoista Australiassa arvelee, että vedyn vientiteollisuuden talousedellytykset ovat vielä kyseenalaisia. Alkuvaiheessa vihreää vetyä tultaneen käyttämään teollisuusprosesseissa, joissa hiilijalanjäljen vähentäminen muilla tavoilla on haastavaa. IEA:n arvion mukaan vuonna 2050 60 % vetytuotannosta olisi vihreää vetyä. Tänä päivänä ainoastaan 0,1 % vedystä on vihreää – suurin osa vedystä valmistetaan nyt maakaasun höyryreformoinnin kautta. RePowerEU-ohjelman tavoitteena on, että EU:ssa tuotettaisiin 10 miljoonaa tonnia ’vihreää’ vetyä vuoteen 2030 mennessä.

Kohonneiden raaka-ainekustannusten lisäksi kohonneet korot lisäävät kustannuksia pitkissä energiaprojekteissa. Korkojen negatiivinen vaikutus on myös näkynyt vihreän siirtymän yritysten kurssikehityksessä negatiivisella tavalla erityisesti, jos toiminta on kasvuvaiheessa tai/ja tulovirrat painottuvat kauas tulevaisuuteen. Uskomme kuitenkin, että lisääntynyt kysyntä ja vahvempi poliittinen tuki vihreään siirtymään ovat tekijöitä, jotka saavat vaakakupin kallistumaan positiiviselle puolelle sijoittajan kannalta. Heilunta ja negatiiviset yllätykset ovat asioita, joita tapahtunee, mutta ne ovat todennäköisesti sivuseikkoja pitkän aikavälin tarkastelussa, kun rakennetaan kestävää, energiatehokasta ja huoltovarmaa energiatuotantoa.

EU:n ympäristöministerit sopivat ilmastopaketin osalta useista lainsäädäntöehdotuksista, jotka koskevat päästökaupan vahvistamista ja laajentamista tie- ja meriliikenteeseen sekä rakennusten erillislämmitykseen, lentoliikenteen päästökaupan tehostamista, ilmastotoimien sosiaalirahastoa sekä henkilö- ja pakettiautojen päästörajoja. Euroopan parlamentti päätti, että vuoden 2035 jälkeen kaikki EU:ssa myytävät uudet henkilö- ja pakettiautot olisivat päästöttömiä – eli polttomoottoreilla toimivien autojen myynti lakkaisi sen jälkeen. EU:n komissio määritteli hiljattain kaasun ja ydinvoiman kestäviksi siirtymäajan energiamuodoiksi.

Yhdysvaltain korkein oikeus kiristi ympäristönsuojeluviraston päätösvaltaa, mikä vaikeuttaa presidentti Joe Bidenin päästöpolitiikkaa. YK:n mukaan korkeimman oikeuden tekemä päätös on takaisku taistelulle ilmaston lämpenemistä vastaan. Tosin vihreä siirtymä etenee monessa osavaltiossa, koska vihreä energia on kilpailukykyinen fossiilisiin verrattuna, eli vaikutukset saattavat loppujen lopuksi jäädä pelättyä pienemmiksi. Joe Bidenin ilmastouudistukset saivat loppujen lopuksi hyvän päätöksen sen jälkeen, kun senaattori Mancini hyväksyi muokatun paketin. Paketin koko on 369 miljardia dollaria. Summa jakaantuu kymmenelle vuodelle ja se helpottaa pitkäjänteisiä suunnitelmia erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman saralla. Kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan tämä tukipaketti antaa tukea, koska Yhdysvaltojen ympäristöpolitiikka on ollut tärkeä suunnanantaja. Geopoliittiset kiistat ovat tänä vuonna heikentäneet globaalia yhteistyötä, ja lisää haasteita ympäristöyhteistyössä syntyi Yhdyslatojen ja Kiinan välille, kun Pelosi vieraili Taiwanissa. COP27 ilmastokokous pidetään Egyptissä marraskuussa ja painopiste on ilmastomuutoksen vaikutuksista Afrikan maihin.

Moni ympäristöteeman osake on seurannut heikkoa osakemarkkinaa alaspäin, mutta teeman sisällä suhteellisen hyvin ovat pärjänneet esimerkiksi aurinkoenergialaitevalmistajat ja uusituvan energian tuottajat. Kestävän kehityksen ruoanvalmistajat ovat pärjänneet hyvin heikosti, kuten myös puhtaan veden käyttöä tehostavat teemat.