Vaikuttavuusraportti joulukuu 2023

Säästöpankki Ympäristö

Säästöpankin brändikuva.

Pörssivuosi 2023 oli kaksijakoinen. Alkuvuoden 2023 kehitystä määräsivät korkealle noussut inflaatio ja nou-sevat korot. Molemmat heikensivät sijoitussentimenttiä ja loivat paineita osakekurssien arvostukselle. Maalis-kuussa puhkesi pienimuotoinen USA:n aluepankkikriisi, joka levisi Eurooppaan kaataen Credit Suissen. Pörssin kehityskäyrästä todeten pankkikriisi ohitettiin kuitenkin hyvin nopeasti. Osakekurssit jatkoivat korjausliikkeen jälkeen maltillista positiivista kehitystä. Myöhemmin syksyllä korkealla pysynyt inflaatio, nousevat korot ja tiukka keskuspankkipolitiikka painoivat osakesentimenttiä. Edellä mainitut tekijät vaikuttivat erityisesti uusiu-tuvan energian osakkeisiin ja projekteihin ja ne kehittyivät heikosti lokakuun aikana.

Marraskuussa inflaatio- ja korkonäkymät helpottuivat, mikä käänsi osakesentimentin positiiviseksi. Alkuvuo-den, kesän alun ja marras-joulukuun vahvat osakerallit nostivat koko vuoden osaketuotot selvästi keskimääräistä korkeammiksi. Maailman osakemarkkinatuotto nousi +23,1 prosenttiin, mikä oli hämmästyttävän korkea luku epävakaassa sijoitusympäristössä. Alueellisesti tuottoerot olivat mittavat. Kurssit nousivat Yhdysvalloissa 26 % ja Euroopassakin nousu oli 14 %. Kotimaassa kurssit laskivat -0,6 %, tarkoittaen historiallisen suurta tuottoeroa kansainväliseen kurssikehitykseen. Ympäristöteeman osakkeet kehittyivät suurelta osin heikosti vuonna 2023. Viimeisemmän kvartaalin aikana rahastomme suuremmat suorat osakeomistukset Neste ja Kempower eivät pysyneet mukana suotuisassa markkinakehityksessä. Kempowerin kehitys oli kuitenkin koko vuoden aikana erittäin vahva ja uskomme, että suotuisat ajurit ja hyvä toteutus tukevat yrityksen liiketoimintaa ja sen kautta osakekurssia, joka hinnoittelee ripeää kasvua. 

Ruotsalainen Re:Newcell antoi mittavan tulosvaroituksen kvartaalin aikana. Yrityksen myyntinäkymät ovat heikentyneet huomattavasti ja sijoittajien parissa on herännyt epäilys siitä, onko lopputuotteille kysyntää ja onko loppuasiakkailla halukkuutta maksaa ympäristöystävällisemmistä vaatteista. Pidämme vielä osakkeet, koska nykyhinnoittelu huomioi suuren epävarmuuden, ja seuraamme tarkasti myynnin kehitystä ja sitä, miten kustannussäästöt onnistuvat. Uuden tuotteen luomiseen ja kannattavaan markkinoille lanseeraamiseen sisältyy suuria haasteita. Yhdysvaltojen huomattava kurssikehitys selittyi vuonna 2022 heikosti kehittyneiden teknojättien erityisen hyvällä kurssikehityksellä. Alkuvuoden aikana positiivinen kurssikehitys oli pääosin muutaman teknojätin harteilla. Loppuvuoden rallissa osakkeet nousivat laajalla rintamalla. Edellisen kvartaalin kommentissa arvioimme, että vihreän teeman sentimentti on lähellä pohjiaan, ja että pitkien korkojen nousun taittuminen tai kääntyminen laskuun voi olla yksi ajuri kurssimuutokselle. Nämä asiat toteutuivat, mikä auttoi kurssikehitystä. Inflaatio, korkeat korot ja geopoliittinen epävarmuus ovat tekijöitä, jotka tulevat vaikutta-maan yrityksiin ja usein vielä enemmän vihreän teeman yrityksiin jatkossakin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että pahin inflaatio- ja korkosokki on takana. Vuosi 2024 on suuri vaalivuosi. Tänä vuonna äänestäjät monessa maassa tulevat päättämään miten vihreä siirtymä kehittyy lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Viime vuosi päättyi COP28 kokoukseen, jonka anti oli odotuksia suurempi. Euroopan Copernicuksen mukaan vuosi 2023 oli mittaushistorian lämpimin maapallolla. Kun ilmasto-ongelmien todennäköisyys kasvaa, meidän on annettava suurempi arvo ilmastonmuutoksesta aiheutuville riskeille ja siten pienempi arvo niille yrityksille, jotka ovat altistuneita näille riskeille.