Vaikuttavuusraportti kesäkuu 2023

Säästöpankki Ympäristö

Säästöpankin brändikuva.

Korkean inflaation, korkeiden korkojen ja raaka-aineiden hintaheilahtelut ovat tuoneet haasteita myös monelle ympäristöteeman yrityksille. Kassavirrat monessa vihreän siirtymän projektissa, kuten tuulivoimapuistoissa, painottuvat pitkälti tulevaisuuteen. Korkojen noustessa tulevien kassavirtojen nykyarvo laskee, mikä näkyy osakkeiden arvostuskertoimissa. Osaa ESG-teemaisista osakkeista oli aikaisemmin hinnoiteltu korkeilla arvostuskertoimilla matalan koron ympäristössä, mikä on ollut lisähaaste kurssikehitykselle, kun korot ovat nousseet. Positiivisena vastapainona näille haasteille, jotka ovat myös haasteena markkinalle yleisesti, ovat poliittiset ohjelmat, jotka tukevat ympäristöteemaisia osakkeita. Yhteiskuntien sähköistyminen tulee jatkumaan ja uusiutuvien energiamuotojen kasvu jatkuu vahvana. Akkuteknologian ja energian varastointilaitosten tarpeellisuus näkyy myös, kun suunnitellaan uusia tuuli- ja aurinkopuistoja. Sijoittajalle teollisen mittakaavan varastointilaitokset voivat tarjota lisätuottoja verrattuna laitoksiin, joissa varastointia ei ole.

Suuret raaka-aineiden hintaheilahtelut ovat myös verottaneet laitevalmistajien marginaaleja ja lisänneet projektiriskiä, mutta alan toimijat tulevat sopeuttamaan toimintansa yli ajan. Vaikka kehitys ei ole ollut kovin vahvaa, uskomme sen muuttuvan, kun korkosykli kääntyy ja suhteellinen hinnoittelu on normalisoitunut.