Säästöpankki Ympäristö

Säästöpankin brändikuva.

Edellinen kvartaali on suurimmalta osin ollut mollivoittoinen osakemarkkinoilla. Ajoittain markkinat ovat nousseet, mutta nämä liikkeet ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Hidastuva kasvu, korkea inflaatio ja aggressiivinen rahapolitiikka huolestuttavat sijoittajia.

Lähestymme vuoden kolmannen vuosineljänneksen tulosraportointikautta. Viime viikkojen aikana yrityksiltä on tullut kysyntään ja kustannuspaineisiin liittyviä tulosvaroituksia. Tästä huolimatta odotamme, että raportoidut tulokset tulevat edelleen olemaan kohtalaisen hyviä. Suurin huomio kuitenkin kohdistuu yritysjohdon näkemyksiin lähitulevaisuuden kysyntänäkymistä, hinnoitteluvoimasta, tilauskirjojen kehityksestä sekä saaduista tilauksista. Arvioimme, että yritysjohdon kommentit tulevat olemaan varovaisia ja markkinaosapuolet joutuvat tarkistamaan ensi vuoden tulosennusteitaan alaspäin. Tosin ympäristöteeman yritykset saavat hieman tukea poliittiselta rintamalta. Hyvin paljon negatiivista uutisvirtaa on jo hinnoiteltu sisään kursseihin, eteenkin suhdanneherkempien yhtiöiden kohdalla. Esimerkiksi tuulivoimaloiden valmistajien kannattavuus on ollut paineessa raaka-aineiden hintojen noustua, mutta nyt nämä paineet hellittänevät.

Presidentti Bidenin hyväksymä ympäristöpaketti sijoittaa 370 miljardia dollaria puhtaaseen ympäristöteknologiaan sekä energian omavaraisuuteen, ja sen tavoite on leikata Yhdysvaltain hiilipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Edellytys ympäristöpaketin läpimenolle oli paketin laajuuden kasvattaminen kattamaan muitakin kohteita kuin pelkästään ympäristöä. Paketti sai samalla uuden nimen – Inflation Reduction Act (IRA). Paketin hyväksyntä senaatissa oli positiivinen yllätys, koska aikaisemmin avainasemassa oleva demokraattisenaattori Joe Mancini vastusti sitä.

Tänä vuonna vihreän teeman sijoittajalle on tullut useita positiivisia uutisia, vaikka muu uutisvirta on ollut synkkää. Maaliskuun alussa EU esitti REPowerEU-ohjelman, jonka tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030. Poliittiset ohjelmat heiluttavat osakekursseja. Egyptissä marraskuussa järjestettävässä COP-27-ilmastokokouksessa on odotettavissa merkittäviä pyyntöjä kehittyvien maiden suunnalta ilmastonmuutoksen sopeutumisrahoituksen kasvattamiseen. Ehkä voisimme nähdä esimerkiksi SaharaWind projektin edistymistä. Marokko on avainasemassa projektin kehityksessä ja siihen liittyy myös vihreän vedyn käyttöönotto, jotta uusiutuvan energian vaihtelut energiantuotannossa hyödynnetään. Sahara Wind projektissa ajatuksena on myös viedä sähköä Eurooppaan ja muihin Afrikan maihin. Alueellisesti se voisi vähentää rautamalmin ja lannoiteteollisuuden hiilijalanjälkeä merkittävästi. Odotukset COP 27 -kokouksen osalta lienevät kuitenkin maltilliset, kun huomioidaan maailman haastava geopoliittinen tilanne.

Syyskuussa EU:n energiaministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen korkeita energian hintoja koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta. Asetuksella otetaan käyttöön yhteisiä toimia, joilla vähennetään sähkön kysyntää ja kerätään ja jaetaan energia-alan ylijäämätulot loppukäyttäjille. Neuvosto päätti rajoittaa markkinatuloja 180 euroon megawattitunnilta sellaisten sähköntuottajien ja välittäjien osalta, jotka käyttävät sähkön tuottamiseen niin kutsuttuja inframarginaalisia teknologioita, kuten uusiutuvia energialähteitä, ydinvoimaa ja ruskohiiltä. Jotkin tahot arvioivat, että tämä saattaisi hidastaa vihreää siirtymää, mutta hintakatto on selkeästi yli elinkaaren ajalta lasketun tuotantokustannuksen – eli emme ole kovin huolissamme tältä osin. Korkojen nousu on kuitenkin tekijä, joka saattaa vaikuttaa uusiutuvien energiaprojektien kannattavuus- ja tuottolaskelmiin.