• Lundo Sparbank lämnar Sparbanksgruppen – Sparbanksgruppens verksamhet i Åbo fortsätter

    Lundo Sparbank lämnade Sparbanksgruppen den 1 mars 2023. Nedan hittar du information om vad detta i praktiken innebär för Lundo Sparbanks kunder.
Sparbankens varumärke bild.

 

Den 200-åriga Sparbanksgruppen fortsätter i Åboregionen med två oberoende lokala banker som stödjer det lokala välbefinnandet.

Ärendehanteringssystemet mellan Lundo Sparbank och bankerna inom Sparbanksgruppen upphör

Kunderna i Lundo Sparbank kan inte längre använda kontoren eller kundtjänsten i Sparbanksgruppens Sparbanker.

Detta gäller till exempel följande kontorstjänster:

  • kontantuttag
  • att öppna låsta bankkoder genom identifiering
  • hämta levererade kort eller underteckna avtalshandlingar.

Samma begränsningar gäller också omvänt, vilket innebär att kunderna i Sparbanksgruppens banker inte längre kan sköta sina bankärenden i Lundo Sparbank från och med den 1 mars 2023. Kunderna i Sparbanksgruppens banker kan besöka antingen Somero Sparbanks eller Kalanti-Pyhäranta Sparbanks kontor.

Bankerna i Sparbanksgruppen främjar välbefinnandet – år 2022 med över 1,5 miljoner

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker är som en familj: detta kan till exempel ses i det faktum att våra kunder i vissa ärenden kan sköta sina bankärenden i Sparbankernas olika kontor.

Sparbankerna i Sparbanksgruppen iakttar sparbanksideologin: målet är att stödja kundernas ekonomiska välfärd. Varje år donerar vi ett betydande belopp för att stödja lokalt och globalt välbefinnande – år 2022 donerade vi mer än 1,5 miljoner till över 500 objekt.

 

Självständiga Sparbanker i Sparbanksgruppen som verkar i Åboregionen:

Somero Sparbank

En självständig och solvent bank med 100 experter till din tjänst – välkommen att prata med oss!
Säästöpankin brändikuva
Säästöpankin brändikuva

Kalanti-Pyhäranta Sparbank

En självständig, lite mindre, men naggande god lokal bank som hjälper dig i alla frågor som gäller din ekonomi.