Applikationen Sparbanken Identifiering

I applikationen Sparbanken Identifiering identifierar du dig tryggt och enkelt på nätet. Använd en PIN-kod som du själv bestämt, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Applikationen fungerar på Android- och iOS-smarttelefoner.

Bevara dock ditt nyckelkodskort. Du behöver det exempelvis då du byter telefon eller eventuella problemsituationer.

Så här aktiverar du appen Sparbanken Identifiering

För att börja använda appen behöver du:

 • en smarttelefon som är ansluten till ett mobiltelefonnät
 • användarnamn för nätbanken och något av följande:
  1. lösenord till Sparbankens nätbank eller ett kodkort av papper.
  2. en annan banks bankkoder, som möjliggör elektronisk identifiering.
 • Du får tillgång till tjänsten för bekräftelse per sms via Ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms under ditt namn. Läs mer om bekräftelse per sms.

Om ditt kodkort har försvunnit får du ett nytt genom att besöka Sparbankens kontor och visa upp ett identitetsbevis (pass eller identitetskort) eller ta kontakt via nätbankens chatt med identifiering. Kom ihåg att kontrollera kontorets öppettider före besöket.

Du kan kontrollera hur många användarprofiler du har via nätbanken genom att välja ”Appen identifierings inställningar” under ditt namn (längst upp). Ta bort onödiga profiler (bland annat gamla telefoner) genom att klicka på papperskorgssymbolen bredvid profilen. Du kan också hantera dina användarprofiler för appen Sparbanken Identifiering i mobilbanken under Profil > Inställningar > Identifieringsappen.

Vilka fördelar har applikationen Sparbanken Identifiering?

 • Du har alltid identifiering med dig i din smarttelefon.
 • Det räcker med att minnas en PIN-kod – du behöver inte längre söka efter rätt nummerpar på nyckelkodskortet. Du kan själv fastställa den fyrsiffriga PIN-koden.
 • När du ska identifiera dig kan du också använda ditt fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Biometrisk identifiering med identifieringsapplikationen är tillsvidare inte möjligt när du använder Sparbankens mobilapplikation.
 • Du kan uträtta dina bankärenden – till exempel logga in i banken och bekräfta betalningar – direkt på mobiltelefonen då du använder identifieringsapplikationen parallellt med Sparbanken mobil.
 • Risken för tryckfel minskar då du inte längre behöver tolka nyckelkodskortets nummerpar utan en och samma kod fungerar till exempel för att bekräfta alla betalningar.