• Sparbankens varumärke bild.
 • Sparbanken Identifiering

  Spara ditt nyckelkodskort även efter att du har börjat använda Sparbanken Identifiering. Du kan behöva det för att låsa upp.
  Sparbankens varumärke bild.
 • Sparbanken Identifiering

  Aktivera Sparbanken Identifiering på två enheter. På så sätt säkerställer du tillgång till nättjänsterna och kan ta i bruk en ny enhet om din mobila enhet går sönder.
  Sparbankens varumärke bild.

För att börja använda appen Sparbanken Identifiering behöver du:

 • En mobil enhet som är ansluten till internet
 • Användarnamn för bankkoderna och något av följande:
  1. Lösenord till bankkoderna och ett nyckelkodskort av papper.
  2. En annan finsk banks bankkoder, som möjliggör elektronisk identifiering.
 • Bekräftelse per sms, som du får tillgång till i nätbanken i punkten Ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms under ditt namn. Läs mer om bekräftelse per sms.

OBS! Spara ditt nyckelkodskort av papper även efter att du har börjat använda appen Sparbanken Identifiering. Du behöver det, till exempel när du använder tjänsten för att öppna låsta bankkoder.

Om ditt nyckelkodskort har försvunnit får du ett nytt genom att besöka Sparbankens kontor och visa upp ett identitetsbevis (pass eller identitetskort) eller ta kontakt via nätbankens chatt med identifiering. Kom ihåg att kontrollera kontorets öppettider före besöket.

Tips: Ta i bruk appen Sparbanken Identifiering på två enheter, för att säkerställa tillgången till tjänsterna och kunna ta i bruk en ny enhet, även om din mobila enhet går sönder.

Anvisningar för aktivering av appen Sparbanken Identifiering

Ladda ner appen Sparbanken Identifiering från App Store eller Google Play appbutik på din mobila enhet. Observera att det av säkerhetsskäl inte är möjligt att aktivera Sparbanken Identifiering utomlands.

Välj hur du börjar använda appen Sparbanken Identifiering:

 1. Identifieringstjänst (om du har appen Sparbanken Identifiering på en annan mobil enhet eller en annan banks identifieringslösning)
 2. Nyckelkodskortet (om du vill identifiera dig med Sparbankens nyckelkodskort av papper)

Därefter ska du följa anvisningarna enligt det alternativ för ibruktagande som du valt:

Vilka fördelar har applikationen Sparbanken Identifiering?

 • Du har alltid identifiering med dig i din smarttelefon.
 • Det räcker med att minnas en PIN-kod – du behöver inte längre söka efter rätt nummerpar på nyckelkodskortet. Du kan själv fastställa den fyrsiffriga PIN-koden.
 • När du ska identifiera dig kan du också använda ditt fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Biometrisk identifiering med identifieringsapplikationen är tillsvidare inte möjligt när du använder Sparbankens mobilapplikation.
 • Du kan uträtta dina bankärenden – till exempel logga in i banken och bekräfta betalningar – direkt på mobiltelefonen då du använder identifieringsapplikationen parallellt med Sparbanken mobil.
 • Risken för tryckfel minskar då du inte längre behöver tolka nyckelkodskortets nummerpar utan en och samma kod fungerar till exempel för att bekräfta alla betalningar.