Tilläggsbekräftelse per sms

När du använder ett nyckelkodskort i pappersformat behöver du tilläggsbekräftelse per textmeddelande bland annat för att logga in på nätbanken och för att bekräfta betalningar via nätbanken, andra nätbetalningar och kortbetalningar via nätet eller mobilappar. Dessutom behöver du tilläggsbekräftelse när du aktiverar Identifiering-appen.

Utöver nyckelkodskort i pappersformat krävs det även en tilläggsbekräftelse per sms

Till följd av regleringen som gäller alla banker räcker ett nyckelkodskort av papper inte längre för identifiering, utan det krävs alltid även tilläggsbekräftelse per sms i bland annat följande tjänster/situationer: 
 • inloggning på nätbanken
 • betalningar via nätbanken och bekräftelse av andra nätbetalningar
 • bekräftelse av kortbetalningar på nätet eller i mobilappar
 • aktivering av appen Sparbanken Identifiering för första gången eller i samband med byte av telefon
   

Om du redan tidigare har tagit i bruk tilläggsbekräftelse för betalningar i nätbanken, kräver en tilläggsbekräftelse för inloggning på nätbanken inga åtgärder av dig, utan den tilläggsbekräftelsetjänst du tidigare har tagit i bruk fungerar även vid inloggning på nätbanken och i samband med andra tjänster.

Om du ännu inte använder tilläggsbekräftelsetjänsten kan du ta den i bruk i nätbanken. 

Ta i bruk tilläggsbekräftelsen via nätbanken

Om du använder appen Sparbanken Identifiering, följ dessa steg:

 1. logga in på nätbanken och försäkra dig om att du har mobiltelefonen till hands
 2. klicka på ditt namn uppe till höger på sidan
 3. välj textlänken ”Ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms” under ”Säker användning”
 4. skriv in ditt mobiltelefonnummer i fältet som öppnas och godkänn anvisningarna för tilläggsbekräftelse 
 5. bekräfta det mobiltelefonnummer du angett genom att klicka på den gröna Bekräfta-knappen 
 6. du får ett sms till din telefon, som börjar med ordet ID 
 7. mata in den 6-siffriga säkerhetskoden i meddelandet i textfältet under ditt telefonnummer och klicka på Bekräfta
 8. som en bekräftelse på att ditt mobiltelefonnummer sparats i vårt system visas texten ”Registreringen av ditt mobiltelefonnummer 0123456789 för användning för tilläggsbekräftelser lyckades” på inloggningssidan.

Se en video om hur du tar i bruk tilläggsbekräftelse via nätbanken

Om du däremot använder användarnamn, lösenord och nyckelkodskort i pappersformat när du uträttar ärenden på nätet, följ dessa steg:

 1. logga in på nätbanken och försäkra dig om att du har mobiltelefonen till hands
 2. efter inloggningen styrs du vidare till att ta i bruk tilläggsbekräftelsen
 3. tjänsten visar automatiskt det telefonnummer som finns sparat i dina uppgifter. Vid behov kan du ändra telefonnumret.
 4. bekräfta aktiveringen genom att ange den begärda säkerhetskoden från nyckelkodskortet
 5. du får ett sms som börjar med ordet Meddelande-ID 
 6. mata in den 6-siffriga säkerhetskoden i textfältet under ditt telefonnummer i nätbanken och klicka på Bekräfta

Ta i bruk tilläggsbekräftelsen genom att ringa till vår kundtjänst 

Du kan också ringa till vår kundtjänst på numret 010 773 6777 (mån–fre 8–20). I telefonen styrkas och verifieras din identitet, så ha dina bankkoder nära till hands. I telefonen kan tilläggsbekräftelse endast aktiveras för det nummer som finns sparat i din kundinformation. Det är inte tillåtet att ändra numret per telefon. 

Om du använder en annan banks bankkoder kan du ta tilläggsbekräftelsen i bruk med en elektronisk underskrift. Kontakta vår kundtjänst på numret 010 773 6777 (mån–fre 8–20). Under samtalet får du ett formulär per e-post, som du ska underteckna elektroniskt med en annan banks bankkoder.

Appen Sparbanken Identifiering är det enklaste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in på nätbanken och bekräfta betalningar

Appen Sparbanken Identifiering är det enklaste, säkraste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in på nätbanken och bekräfta betalningar. Du kan enkelt börja använda appen Sparbanken Identifiering genom att kostnadsfritt ladda ner den från appbutiken i din smarttelefon (Google Play eller App Store).  Utöver användarnamn, lösenord och säkerhetskoden från nyckelkodskortet på papper förutsätter aktiveringen av Sparbanken Identifiering-appen en sms-bekräftelsekod som matas in i appen. 

 

Vanliga frågor

1. Vad innebär tilläggsbekräftelse per sms i praktiken?

2. Vad behöver jag för att ta i bruk tilläggsbekräftelse?

3. Hurdant sms får jag från Sparbanken och vad är ett Meddelande-ID?

4. Har jag andra alternativ än att ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms?

5. Varför behövs tilläggsbekräftelse?

6. Kommer tilläggsbekräftelser att tas i bruk genast när jag aktiverar funktionen i nätbanken?

7. Vem berörs av tilläggsbekräftelsen per sms?

8. Jag har ingen mobiltelefon. Kan jag använda ett nyckelkodskort?  

9. Kommer nyckelkodskortet att tas ur bruk eller kan jag fortfarande använda det?

10. Medför kravet på tilläggsbekräftelse också ändringar för dem som använder mobilappen Sparbanken Identifiering?

11. Hur kan jag ändra mitt telefonnummer som krävs för tilläggsbekräftelse?

12. Vad ska jag göra om jag inte får någon säkerhetskod per sms till min telefon då jag ska bekräfta en betalning?

13. Hur kan jag sköta mina betalningar om jag inte har någon mobiltelefon?

14. Kan jag fortsätta använda nätbanken, om jag inte har mobiltelefon?

15. Jag har tagit i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar, ska jag separat ta i bruk den tilläggsbekräftelse per sms som krävs för inloggning i nätbanken?