Tilläggsbekräftelse per sms

När du använder ett nyckelkodskort i pappersformat behöver du tilläggsbekräftelse per textmeddelande bland annat för att logga in på nätbanken och för att bekräfta betalningar via nätbanken, andra nätbetalningar och kortbetalningar via nätet eller mobilappar. Dessutom behöver du tilläggsbekräftelse när du aktiverar Identifiering-appen.

Sparbankens varumärkesbild.

Utöver nyckelkodskort i pappersformat krävs det även en tilläggsbekräftelse per sms

Till följd av regleringen som gäller alla banker räcker ett nyckelkodskort av papper inte längre för identifiering, utan det krävs alltid även tilläggsbekräftelse per sms i bland annat följande tjänster/situationer: 
  • inloggning på nätbanken
  • betalningar via nätbanken och bekräftelse av andra nätbetalningar
  • bekräftelse av kortbetalningar på nätet eller i mobilappar
  • aktivering av appen Sparbanken Identifiering för första gången eller i samband med byte av telefon

Om du redan tidigare har tagit i bruk tilläggsbekräftelse för betalningar i nätbanken, kräver en tilläggsbekräftelse för inloggning på nätbanken inga åtgärder av dig, utan den tilläggsbekräftelsetjänst du tidigare har tagit i bruk fungerar även vid inloggning på nätbanken och i samband med andra tjänster.

Om du ännu inte använder tilläggsbekräftelsetjänsten kan du ta den i bruk i nätbanken.

Ta i bruk tilläggsbekräftelsen via nätbanken

Om du använder användarnamn, gör så här

Ta i bruk tilläggsbekräftelsen genom att ringa till vår kundtjänst

Appen Sparbanken Identifiering är det enklaste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in på nätbanken och bekräfta betalningar

Appen Sparbanken Identifiering är det enklaste, säkraste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in på nätbanken och bekräfta betalningar. Du kan enkelt börja använda appen Sparbanken Identifiering genom att kostnadsfritt ladda ner den från appbutiken i din smarttelefon (Google Play eller App Store).  Utöver användarnamn, lösenord och säkerhetskoden från nyckelkodskortet på papper förutsätter aktiveringen av Sparbanken Identifiering-appen en sms-bekräftelsekod som matas in i appen. 

Vanliga frågor

Vad innebär tilläggsbekräftelse per sms i praktiken?

Vad behöver jag för att ta i bruk tilläggsbekräftelse?

Har jag andra alternativ än att ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms?

Varför behövs tilläggsbekräftelse?

Vem berörs av tilläggsbekräftelsen per sms?

Kommer nyckelkodskortet att tas ur bruk eller kan jag fortfarande använda det?

Medför kravet på tilläggsbekräftelse också ändringar för dem som använder mobilappen Sparbanken Identifiering?

Hur kan jag ändra mitt telefonnummer som krävs för tilläggsbekräftelse?

Vad ska jag göra om jag inte får någon säkerhetskod per sms till min telefon då jag ska bekräfta en betalning?

Hur kan jag sköta mina betalningar om jag inte har någon mobiltelefon?

Kan jag fortsätta använda nätbanken, om jag inte har mobiltelefon?