Tilläggsbekräftelse per sms

För inloggning i nätbanken krävs utöver nyckelkodskortet även en tilläggsbekräftelse per sms. Tilläggsbekräftelse per sms krävs även för betalningar via nätbanken och kortbetalningar via nätet. Ta i bruk tilläggsbekräftelsen per sms i din nätbank.

Utöver nyckelkodskortet krävs en tilläggsbekräftelse per sms 

Till följd av regleringen som gäller alla banker räcker ett nyckelkodskort av papper inte längre för identifiering, utan dessutom krävs alltid tilläggsbekräftelse per sms. Syftet med bestämmelserna om säker identifiering är att garantera säkerheten vid uträttande av ärenden på nätet. 

När du använder nyckelkodskortet behövs tilläggsbekräftelse per sms i bl.a. följande tjänster:

 • inloggning i nätbanken
 • betalningar via nätbanken och bekräftelse av andra nätbetalningar och
 • bekräftelse av kortbetalningar på nätet eller i mobilappar

Om du redan tidigare har tagit i bruk tilläggsbekräftelse för betalningar i nätbanken, kräver en tilläggsbekräftelse för inloggning i nätbanken inga åtgärder av dig, utan den tilläggsbekräftelsetjänst du tidigare har tagit i bruk fungerar även vid inloggning i nätbanken och i samband med andra tjänster.

Om du ännu inte använder tilläggsbekräftelsetjänsten kan du ta den i bruk i samband med att du loggar in i nätbanken. Du hittar anvisningar om hur du tar i bruk tilläggsbekräftelsen på Nätbankens inloggningssida.

Identifiering, inloggning i nätbanken och bekräftelse av betalningar

Som kund hos Sparbanken har du två alternativ för säker identifiering, inloggning i nätbanken och bekräftelse av betalningar:

 1. Mobilapplikationen Sparbanken Identifiering
 2. Ett nyckelkodskort av papper, som också kräver en tilläggsbekräftelse per sms. 

Mobilapplikationen Sparbanken Identifiering är det enklaste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in i nätbanken och bekräfta betalningar. Du kan enkelt börja använda appen Sparbanken Identifiering genom att kostnadsfritt ladda ner den från appbutiken i din smarttelefon (Google Play eller App Store).

Om du inte har någon smarttelefon eller inte kan använda appen, ska du ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms i nätbanken. Om du använder ett nyckelkodskort av papper för inloggning i nätbanken, måste alla kortbetalningar via nätet, betalningar via nätbanken och andra nätbetalningar bekräftas per sms. Utöver nyckelkodskortet behöver du alltså en mobiltelefon som du kan ta emot sms med.

Ta i bruk tilläggsbekräftelse via nätbanken

 1. logga in i nätbanken och försäkra dig om att du har mobiltelefonen till hands
 2. klicka på ditt namn överst till höger på sidan
 3. välj textlänken ”Ta i bruk tilläggsbekräftelse” under ”Säker användning” (På företagsnätbanken ”SMS-tilläggsbekräftelse”)
 4. skriv in ditt mobiltelefonnummer i fältet som öppnas och godkänn anvisningarna för tilläggsbekräftelse 
 5. bekräfta det mobiltelefonnummer du angett genom att klicka på den gröna Bekräfta-knappen 
 6. du får ett sms till din telefon, som börjar med ordet ID 
 7. mata in den 6-siffriga säkerhetskoden i meddelandet i textfältet under ditt telefonnummer och klicka på Bekräfta
 8. som en bekräftelse på att ditt mobiltelefonnummer sparats i vårt system visas texten ”Tilläggsbekräftelsen registrerad på mobilnumret 0123456789”
 9. du har nu tagit i bruk tilläggsbekräftelsen av betalningar, och kan fortsätta använda ditt nyckelkodskort i kombination med sms-bekräftelser för att bekräfta betalningar.

Se en video om hur du tar i bruk tilläggsbekräftelse via nätbanken

Vanliga frågor

1. Vad innebär tilläggsbekräftelse per sms i praktiken?

2. Vad behöver jag för att ta i bruk tilläggsbekräftelse?

3. Hur tar jag i bruk tilläggsbekräftelse?

4. Hurdant sms får jag från Sparbanken och vad är ett Meddelande-ID?

5. Har jag andra alternativ än att ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms?

6. Varför behövs tilläggsbekräftelse?

7. Kommer tilläggsbekräftelser att tas i bruk genast när jag aktiverar funktionen i nätbanken?

8. Vem berörs av tilläggsbekräftelsen per sms?

9. Jag har ingen mobiltelefon. Kan jag använda ett nyckelkodskort?  

10. Kommer nyckelkodskortet att tas ur bruk eller kan jag fortfarande använda det?

11. Medför kravet på tilläggsbekräftelse också ändringar för dem som använder mobilappen Sparbanken Identifiering?

12. Hur kan jag ändra mitt telefonnummer som krävs för tilläggsbekräftelse?

13. Vad ska jag göra om jag inte får någon säkerhetskod per sms till min telefon då jag ska bekräfta en betalning?

14. Hur kan jag sköta mina betalningar om jag inte har någon mobiltelefon?

15. Kan jag fortsätta använda nätbanken, om jag inte har mobiltelefon?

16. Jag har tagit i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar, ska jag separat ta i bruk den tilläggsbekräftelse per sms som krävs för inloggning i nätbanken?