Tilläggsbekräftelse per sms

Du behöver tilläggsbekräftelse för att t.ex. logga in på nätbanken med ett nyckelkodskort och bekräfta betalningar. På denna sida hittar du anvisningar om hur du aktiverar tilläggsbekräftelse. Om du har en smart enhet är det lättare att göra saker genom att ladda ner Sparbanken Identifiering-appen.

Sparbankens varumärkesbild.

Utöver nyckelkodskort i pappersformat krävs det även en tilläggsbekräftelse per sms

Till följd av regleringen som gäller alla banker räcker ett nyckelkodskort av papper inte längre för identifiering, utan det krävs alltid även tilläggsbekräftelse per sms i bland annat följande tjänster/situationer: 
  • inloggning på nätbanken
  • betalningar via nätbanken och bekräftelse av andra nätbetalningar
  • bekräftelse av kortbetalningar på nätet eller i mobilappar
  • aktivering av appen Sparbanken Identifiering för första gången eller i samband med byte av telefon

Om du redan tidigare har tagit i bruk tilläggsbekräftelse för betalningar i nätbanken, kräver en tilläggsbekräftelse för inloggning på nätbanken inga åtgärder av dig, utan den tilläggsbekräftelsetjänst du tidigare har tagit i bruk fungerar även vid inloggning på nätbanken och i samband med andra tjänster.

Om du ännu inte använder tilläggsbekräftelsetjänsten kan du ta den i bruk i nätbanken.

Appen Sparbanken Identifiering är det enklaste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in på nätbanken och bekräfta betalningar

Appen Sparbanken Identifiering är det enklaste, säkraste och det rekommenderade sättet att identifiera sig, logga in på nätbanken och bekräfta betalningar. Du kan enkelt börja använda appen Sparbanken Identifiering genom att kostnadsfritt ladda ner den från appbutiken i din smarttelefon (Google Play eller App Store).  Utöver användarnamn, lösenord och säkerhetskoden från nyckelkodskortet på papper förutsätter aktiveringen av Sparbanken Identifiering-appen en sms-bekräftelsekod som matas in i appen. 

Vanliga frågor