Betalningssätt

Som kund hos oss kan du sköta dina betalningar på flera olika sätt. Smidigast betalar du dina fakturor via Sparbankens nät- eller mobilbank. Du kan betala med e-faktura, direktbetalning eller betalkuvert.

Sparbankens varumärke bild.

BETALA FAKTUROR I NÄT- OCH MOBILBANKEN OBEROENDE AV TID OCH PLATS

TA I BRUK E-FAKTUROR SÅ FÅR DU FAKTUROR AUTOMATISKT TILL DIN NÄT- OCH MOBILBANK

OM DU INTE ANVÄNDER NÄT- ELLER MOBILBANKEN KAN DU ANVÄNDA DIREKTBETALNING ELLER BETALKUVERT

Så här betalar du med e-faktura

Ett meddelande om en e-faktura visas på förstasidan i nätbanken eller på ingångsvyn i mobilbanken. Börja med att kontrollera fakturan. Vid behov kan du ändra betalningsuppgifterna eller debiteringskontot. När du har bekräftat fakturan överförs den till betalningar som förfaller. De e-fakturor som inkommit och som du betalat hittar du också senare i nätbankens e-fakturatjänst. 

Faktureraren kan erbjuda en visningstjänst för sina e-fakturor, dvs. möjlighet att läsa en version av e-fakturan som ser ut som motsvarande pappersfaktura. Länken till visningstjänsten hittar du i din nät- eller mobilbank. 

Skapa betalningsregler för varje e-faktura

Du kan skapa betalningsregler för varje e-faktura.  När du ingår ett nytt avtal om e-faktura väljer du alltid en betalningsregel som styr behandlingen av en inkommande faktura.  

Betalningsreglerna är: 

  • Betalningen ska bekräftas – du måste bekräfta de fakturor som kommit till nätbanken med ett säkerhetsnummer för att de ska överföras till betalning.
  • Betalning direkt från konto – fakturan debiteras direkt från kontot på förfallodagen, precis som vid direktdebitering.
  • Betalning från kontot upp till en angiven gräns i euro – Fakturor under det angivna beloppet går till betalning utan bekräftelse. Fakturor som överskrider gränsen kräver bekräftelse. 

Ta i bruk tilläggstjänsten med meddelande om inkommande faktura 

Meddelande om inkommande faktura är en tilläggstjänst. Med hjälp av meddelandetjänsten får du meddelande om inkommande e-fakturor smidigt till din e-post. Observera att denna tilläggstjänst är avgiftsbelagd.

Direktbetalning

Om du inte använder nät- eller mobilbanken, kan du använda direktbetalning. Du kan ingå ett avtal om direktbetalning med din bank. 

Så här tar du Direktbetalning i bruk

När du avtalar om att ta i bruk direktbetalningstjänsten ska du ta med till kontoret den senaste fakturan från den leverantör som du vill ansluta till tjänsten. Kom överens med din bank om att betalningen i fråga automatiskt debiteras från ditt konto enligt avtalet. Du får då ett meddelande om betalningarna per post, och banken gör betalningen från ditt konto på förfallodagen som avtalat, i enlighet med det tidigare förfarandet för direktbetalningar. 

SEPA-direktdebitering

Med en SEPA-direktdebitering kan faktureraren begära att fakturan debiteras på förfallodagen från betalarens konto. Debiteringen baseras på den direktdebiteringsfullmakt som betalaren har gett faktureraren. Dessutom måste betalaren ge Sparbanken fullmakt att debitera direktdebiteringen.

Sparbanken erbjuder sina kunder tjänsten som betalare av SEPA-direktdebiteringar. SEPA-direktdebiteringar fungerar på ett enhetligt sätt i alla SEPA-länder. Vi rekommenderar att man använder SEPA-direktdebitering bara om en fakturerare inte kan erbjuda andra lämpliga sätt att betala fakturor i euro. Dina inhemska fakturor betalar du enklast som e-faktura.

Betalkuverttjänsten 

Om du inte använder nät- eller mobilbanken, kan du använda betalkuvert för att betala dina fakturor. När du tar i bruk tjänsten, betalar banken beloppet på fakturan som du sänt i ett betalkuvert från ditt konto. 

Så här tar du Betalkuverttjänsten i bruk

Avtala om användningen av Betalkuverttjänsten på kontoret eller kontakta vår kundtjänst. Du får betalkuvert och anvisningar för hur du använder tjänsten. Inget separat avtal behöver ingås. Läs anvisningarna för hur du tar i bruk tjänsten. Anvisningar för Betalkuverttjänsten (pdf)

Hur fungerar Betalkuverttjänsten?

  • Du kan hämta betalkuvert och gireringsblanketter från kontoret eller ringa vår kundtjänst och beställa betalkuvert hem. Kundtjänstens telefonnummer för privat- och företagskunder samt öppethållningstiderna hittar ni längst ner på hemsidan sparbanken.fi.
  • Lösgör betalarens del och eventuella bilagor från fakturan för dig själv och lägg endast bankens del av fakturan som ifyllts enligt anvisningarna i betalkuvertet. 
  • Lämna in betalkuvertet till kontorets betaltjänstlåda eller postens brevlåda cirka en vecka innan fakturans förfallodag så att fakturan betalas i tid.
  • Kontoutdraget fungerar som kvitto för betalningen. Om du behöver ett separat kvitto över betalningen kan du begära ett av banken efter betalningsdagen.
  • Anvisningar för hur betalkuvertstjänsten används finns tryckta på betalkuvertet.

 

Smidigast betalar du dina fakturor via Sparbankens nät- eller mobilbank.

Läs mer om våra nättjänster

Läs mer om betalningstjänster

Betalningssätt

Utlandsbetalningar

I Sparbanken betalar du enkelt och tryggt även till utlandet.

SEPA-betalningar

SEPA-betalningar gör det möjligt att enkelt göra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

Sparbanken Mobil

Sköt dina bankärenden smidigt och säkert – var du än rör dig! Ladda ner Sparbanken Mobil till din telefon och pekplatta.

Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså EES-området, jämlika och grundläggande banktjänster.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.