SEPA-betalningar

SEPA-betalningar gör det möjligt att enkelt göra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

ANGE MOTTAGARENS KONTONUMMER SOM DET ÄR PÅ KONTOÖVERFÖRINGSBLANKETTEN ELLER I BETALNINGSANVISNINGARNA.

VÄLJ DET LAND TILL VILKET AVGIFTEN BETALAS OM DET INTE ÄR FINLAND

SEPA-betalningar är betalningar i euro inom Finland eller till andra länder som ingår i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). SEPA-betalningar är till exempel betalningar i euro inom Finland mellan olika banker eller betalningar i euro från Finland till Spanien. En SEPA-betalning via nätbanken och Sparbanken Mobil är alltid kostnadsfri för privatkunder.

Med en SEPA-betalning avses antingen en SEPA-girering, som mottagaren vanligtvis får senast nästa arbetsdag, eller en SEPA-expressbetalning, som förmedlas till betalningsmottagaren inom några sekunder.

Närmare anvisningar om betalningar finns i den allmänna anvisningarna om betalningar.

SEPA-expressbetalning – din betalning till mottagaren inom några sekunder

SEPA-expressbetalning är en europeisk realtids girering, där du kan betala 24/7 – varje dag, året om. Med SEPA-expressbetalning överförs tillgångar på några sekunder från betalaren till mottagaren, oberoende om betalningen kommer från Finland eller från någonstans i Europa.

Du kan göra din betalning som tidigare, och förmedlingen till mottagaren som SEPA-expressbetalning kräver inga ytterligare åtgärder av dig. Sparbanken strävar efter att förmedla SEPA-betalningar till andra banker i realtid som SEPA-expressbetalningar när så är möjligt. Sparbanken erbjuder SEPA-expressbetalning som betalningsmetod till sina kunder i Sparbanken Mobil, Sparbankens nätbank och på kontoren.

Som Sparbankskund kan du också ta emot SEPA-expressbetalningar i realtid till dina konton dygnet runt, alla årets dagar. Mottagning av SEPA-expressbetalningar erbjuds automatiskt till alla Sparbankskunder.

SEPA-girering

Sparbanken förmedlar kundernas SEPA-girering samma bankdag, om betalningen har mottagits inom de angivna bryttiderna.  I regel är pengarna tillgängliga för mottagaren under samma bankdag om vi har mottagit en SEPA-girering senast kl. 12.55. Om vi har tagit emot en SEPA-girering efter det får mottagaren i allmänhet tillgång till medlen följande bankdag.

SEPA-direktdebitering

Med en SEPA-direktdebitering kan faktureraren begära att fakturan debiteras på förfallodagen från betalarens konto. Debiteringen baseras på den direktdebiteringsfullmakt som betalaren har gett faktureraren. Dessutom måste betalaren ge Sparbanken fullmakt att debitera direktdebiteringen.

Sparbanken erbjuder sina kunder tjänsten som betalare av SEPA-direktdebiteringar. SEPA-direktdebiteringar fungerar på ett enhetligt sätt i alla SEPA-länder. Vi rekommenderar att man använder SEPA-direktdebitering bara om en fakturerare inte kan erbjuda andra lämpliga sätt att betala fakturor i euro. Dina inhemska fakturor betalar du enklast som e-faktura. Om e-faktura kan du läsa mera här.