Utlandsbetalningar

I Sparbanken betalar du enkelt och tryggt även till utlandet.

ANGE MOTTAGARENS KONTONUMMER SOM DET ÄR PÅ KONTOÖVERFÖRINGSBLANKETTEN ELLER I BETALNINGSANVISNINGARNA.

VÄLJ DET LAND TILL VILKET AVGIFTEN BETALAS OM DET INTE ÄR FINLAND

VÄLJ VALUTA FÖR BETALNINGEN OM DEN INTE ÄR I EURO

När mottagarens bank finns i ett land utanför SEPA-området eller om betalningens valuta är någon annan än euro, är det fråga om en utlandsbetalning. Också betalningar som förmedlas till övriga inhemska banker i annan valuta än euro behandlas som utlandsbetalningar.

Utlandsbetalningar enkelt via Sparbankens nätbank

Du kan enkelt göra utlandsbetalningar i euro och annan valuta i Sparbankens nätbank. När du betalar en ny avgift ger tjänsten dig automatiskt rätt betalningsunderlag baserat på de källuppgifter du har angett. Tjänsten känner igen när det är en utlandsbetalning, så du behöver inte välja detta separat. Som betalkonton kan du använda alla betalkonton i din nätbank.

En utlandsbetalning kan vara en betalningsorder, vilket innebär att betalningsmottagaren kommer att ha betalningen tidigast 1–4 vardagar efter betalningsdagen. Om du vill påskynda din betalning kan du välja en expressorder som betalningsmetod, som kommer fram tidigast samma dag, eller senast inom 3 vardagar. Observera att en expressorder är dyrare än en vanlig betalningsorder. Du kan kontrollera de gällande priserna i prislistan.

Utlandsbetalningarna förmedlas till mottagaren i enlighet med de allmänna villkoren för avgående och ankommande valutabetalningar.

Se till att dina betalningsuppgifter är korrekta

Kontrollera att betalningsmottagarens och betalningsmottagarens banks uppgifter är rätt innan du godkänner din första betalning till utlandet. För utlandsbetalningar behöver du alltid betalningsmottagarens kontonummer. När du har angett kontonumret och valt betalningens valuta ber tjänsten dig om annan nödvändig information.

Närmare anvisningar om utlandsbetalningar finns i den allmänna anvisningarna om betalningar  som innehåller bland annat landspecifika särdrag.

Läs också de här

Betalningssätt

Smidigast betalar du dina fakturor via Sparbankens nät- eller mobilbank. Du kan betala med e-faktura, direktbetalning eller betalkuvert.

SEPA-betalningar

SEPA-betalningar gör det möjligt att enkelt göra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

Sparbanken Mobil

Sköt dina bankärenden smidigt och säkert – var du än rör dig! Ladda ner Sparbanken Mobil till din telefon och pekplatta.

Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså EES-området, jämlika och grundläggande banktjänster.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.