Sb-Hem och Sparbanken under samma tak i Lovisa

Somero Sparbanks Lovisa kontor startade sin verksamhet sommaren 2020. Redan när kontoret öppnades stod det klart att där skulle finnas också fastighetsbyråtjänst. Sb-Hem Lovisa kommer att inleda sin verksamhet i samma lokal som banken i februari.

Mari Moisio, finansieringschef på Sparbanken och fastighetsmäklare Petri Kuismanen från Sb-Hem Lovisa, går med på att inleda ett samarbete på Sparbankens Lovisa filial.
Mari Moisio, finansieringschef på Sparbanken och fastighetsmäklare Petri Kuismanen från Sb-Hem Lovisa, går med på att inleda ett samarbete på Sparbankens Lovisa filial.

Sb-Hem är en rikstäckande franchisebaserade fastighetsmäklarkedja som tillhör Sparbanksgruppen. Det är den tredje största kedjan på den finska marknaden och en av de få som fortsätter att växa. Både Sb-Hem och Sparbanken har de nöjdaste kunderna i Finland, eftersom båda företagens remissindex ligger i topp i sin bransch.

Somero Sparbank har redan Sb-Hem samarbete i alla andra kontor orter

Somero Sparbank har redan Sb-Hem samarbete i alla andra kontor orter, så det är naturligt att samma service också bör erbjudas till Lovisaborna. ”När jag hörde att Somero Sparbank skulle komma till Lovisa, blev jag genast upphetsad över det. Jag tycker det är bra att får en ny bank i Lovisa och en utmärkt partner för mig. Nu kan vi betjäna våra kunder riktigt bra tillsammans med banken", säger Petri Kuismanen om starten av samarbetet.

"Vi är glada över att ha Petri som vår partner. Nu har vi Sb-Hemtjänster också i Lovisa kontoret. Detta ger mervärde till våra kunder, eftersom vi kan utnyttja Sp-Hems kompetens lokalt i Lovisa och därmed erbjuda mäklartjänster till våra kunder. Samarbetet är smidigt när vi verkar under ett och samma tak och exempelvis finansieringen kan ordnas flexibelt tack vare vårt nära samarbete" fortsätter Mari Moisio.

Det finns en efterfrågan på alla typer av lägenheter

Förra året såldes flest egnahemhus i Lovisa området. I hela Finland såldes rekordmånsantal fritidshus, och i Lovisa omkring dubbelt så många som år 2019. Fler fritidshus än lägenheter såldes i Lovisa, även om deras försäljningsvolym också var högre än 2019.

I december 2020 var cirka 12 000 färre bostäder till salu på hela den finska marknaden än i december 2019. Nu behövs det fler bostäder till salu. Det finns en efterfrågan på alla typer av lägenheter, särskilt för småhus, fritidshus och flerbostadshus. Lovisa har för närvarande det högsta utbudet av flerbostadshus, medan efterfrågan på småhus är störst. För närvarande vill köpare ha lägenheter som inte behöver renoveras.

Mer info:

Petri Siviranta | Somero Sparbank, VD | petri.siviranta@saastopankki.fi | 050 511 8550

Joni Rintamaa | Somero Sparbank, Bankchef | joni.rintamaa@saastopankki.fi | 050 511 8557

Mari Moisio | Somero Sparbank, Finansieringschef | mari.moisio@saastopankki.fi | 050 327 1859 

Petri Kuismanen | Sb-Hem Lovisa | petri.kuismanen@spkoti.fi | 040 188 8888

Somero Sparbank grundades 1880. Vår verksamhetsidé är att främja sparsamhet och kundernas finansiella välbefinnande nära kunden. Vi är en finsk sparbank som tillhör Sparbanksgruppen. Banken påverkar i områdena Salo, Bjärnå, Kimitoön, Somero, Forssa, Urdiala, Ackas och Lovisa. År 2021 öppnar vi ett kontor i Kotka. Somero Sparbank har cirka 28 000 kunder och balansräkning på 523 miljoner euro. Vår personal består av över 70 bankproffs.  www.saastopankki.fi/someronsp

Sb-Hem betjänar i frågor som gäller försäljning, uthyrning och köp av en lägenhet, fastighet och affärslokaler. Vi gör också köpebrev, uppskattningar och handel bekräftelser. Sb-Hem Lovisa och Borgå påverkar i Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lapinlax och Mörskom. www.sp-koti.fi 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...