Visst har väl ditt företag en LEI-kod? 

Om ditt företag eller din organisation handlar med värdepapper eller använder kapitalförvaltningstjänster behöver det en LEI-kod. Koden kan du ansöka om av Patent- och registerstyrelsen.  

Från början av år 2018 har LEI-koden på grund av regleringen blivit obligatorisk för företag som handlar med värdepapper eller använder kapitalförvaltningstjänster. 

Vad är en LEI-kod?

Enligt den europeiska regleringen ska alla företag, näringsidkare, stiftelser och andra företag och sammanslutningar med FO-nummer skaffa en s.k. LEI-kod (Legal Entity Identifier). Koden är en internationell organisationskod som är avsedd för att identifiera alla som använder finansiella instrument. Den kan anses motsvara det inhemska FO-numret.

Så här ansöker du om en LEI-kod 

Du kan skicka en ansökan om LEI-kod (LEI-nummer) till Patent- och registerstyrelsen antingen per post eller som bilaga till e-posten. Koden är avgiftsbelagd. Närmare information om koden och kostnaderna för den finns här. 

När LEI-koden har beviljats får banken den automatiskt från det offentliga företags- och organisationsdatasystemet. 

När behöver du inte en LEI-kod? 

Om ditt företag eller din organisation placerar endast i fonder eller försäkringar behövs ingen LEI-kod. 

Har du frågor? Mera information om LEI-koden och hur du ansöker om den får du också av din egen Sparbank. Ta kontakt, vi hjälper dig gärna.