Fullmakt för skötsel av bankärenden

Med en fullmakt kan du sköta bankärenden åt någon annan. Du kan behöva en fullmakt för att sköta bankärenden åt exempelvis en minderårig person eller ett dödsbo.
Sparbankens varumärkesbild.

Fullmakt enligt behov

För olika typer av fullmakter krävs olika mallar. Du kan be om en mall för en fullmakt för skötsel av bankärenden åt ett dödsbo eller en minderårig person med ett meddelande via nätbanken. Om du behöver en intressebevakningsfullmakt kan du kontakta bankens jurist.

Fullmakter kan exempelvis vara: 

 • Fullmakt för skötsel av bankärenden åt en minderårig person

  För att exempelvis öppna ett konto åt en minderårig person krävs båda vårdnadshavarnas samtycke. En av vårdnadshavarna kan också öppna ett konto ensam med fullmakt. Observera att den förälder som ger fullmakten också måste besöka banken för att identifiera sig, om hen inte är kund hos Sparbanken.

 • Fullmakt för skötsel av bankärenden åt ett dödsbo.

  Sparbanken skickar en pappersbroschyr om skötsel av ett dödsbos bankärenden till den avlidna personens senaste hemadress. Broschyren innehåller också en fullmakt för skötsel av bankärenden, som kan fyllas i. Broschyren Bankärenden i ett dödsbo (pdf)

  Observera att en fullmakt för ett dödsbo träder i kraft först efter att banken har granskat bouppteckningen med bilagor och konstaterat att alla dödsboets delägare finns med i fullmakten.

 • Intressebevakningsfullmakt 

  Genom att i god tid göra upp en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska sköta dina bankärenden om du i framtiden av någon orsak inte kan göra det själv.

 • Ladda ner dödsboets fullmakt i elektroniskt format här.

Har du frågor om fullmakter? Du kan ta reda på mer genom att ringa vår kundtjänst på telefonnummer 0100 5656 (mån–fre 8–18).

Påminnelse till Sparbankens kunder: innan du öppnar en tjänst ska du se till att uppgifterna för kundkännedom är aktuella. Du kan uppdatera uppgifterna för kundkännedom i nätbanken. Läs mer om kundkännedom.