MED E-FAKTURA BLIR DU KVITT PAPPERSFAKTURAN

Ersätt dina pappersfakturor med den behändiga e-fakturan så får du fakturorna direkt till din nätbank.

check

Att betala med e-faktura är behändigt. De uppgifter som behövs för betalningen finns färdiga i din nätbank.

check

Du kan betala fakturor i din nätbank oberoende av tid och plats.

check

Arkiveringen sker automatiskt. Fakturorna hittar du i din nätbank.

Bli kvitt pappersfakturor med hjälp av e-fakturor

Ersätt dina pappersfakturor med praktiska e-fakturor. Då får du fakturorna direkt till nätbanken eller mobilbanken.

Ta i bruk e-fakturor i nät- eller mobilbanken

Du kan bläddra bland fakturerare och ingå nya avtal om e-faktura. När du betalar en pappersfaktura i nät- eller mobilbanken får du ett meddelande ifall fakturan i fråga kan fås som e-faktura. 

Om du inte använder nät- eller mobilbanken kan du ta i bruk direktbetalning. Då får du per post ett meddelande om betalningen och banken debiterar ditt konto på förfallodagen enligt avtalet, på samma sätt som vid direktdebitering tidigare.

Faktureraren kan tillhandahålla en visningstjänst för sina e-fakturor. Det innebär att faktureraren ger fakturamottagaren möjlighet att läsa en version av e-fakturan som ser ut som motsvarande pappersfaktura. Både nätbanken och mobilbanken har en länk till visningstjänsten.

Så här betalar du e-fakturor

Ett meddelande om en e-faktura visas på förstasidan i nätbanken eller på ingångsvyn i mobilbanken. Börja med att kontrollera fakturan. Vid behov kan du ändra betalningsuppgifterna eller debiteringskontot. När du har bekräftat fakturan överförs den till betalningar som förfaller. De e-fakturor som inkommit och som du betalat hittar du också senare i nätbankens e-fakturatjänst. 

Du kan skapa betalningsregler för varje e-faktura

När du ingår ett nytt avtal om e-faktura väljer du alltid en betalningsregel som styr behandlingen av en inkommande faktura.

  • Betalningen ska bekräftas, vilket betyder att du måste bekräfta de fakturor som kommit till nätbanken med ett säkerhetstal för att de ska överföras till betalning.
  • Betalning direkt från konto, vilket betyder att fakturan debiteras direkt från kontot på förfallodagen, precis som vid direktdebitering.
  • Betalning från kontot upp till en angiven gräns i euro. Fakturor under det angivna beloppet går till betalning utan bekräftelse. Fakturor som överskrider gränsen kräver bekräftelse.

Meddelande om inkommen faktura (tilläggstjänst)

Med meddelandetjänsten får du ett meddelande om inkomna e-fakturor antingen till din e-post. Avgiften för meddelandetjänsten finns i prislistan.

Läs också de här

Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså EES-området, jämlika och grundläggande banktjänster.

Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså EES-området, jämlika och grundläggande banktjänster.

Mobilbanken

Sköt dina bankärenden smidigt och säkert – var du än rör dig! Ladda ner Sb-Mobil till din telefon och pekplatta.

SEPA- och utlandsbetalningar

I Sparbanken sköter du betalningar och räkningar enkelt och säkert både hemma och utomlands. Sparbankens BIC-kod, det vill säga identifikationsuppgift, är ITELFIHH.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...