Värdeandelskonto

Ett värdeandelskonto är ett konto för förvaring av elektroniska värdepapper. Du behöver ett sådant om du äger inhemska eller utländska elektroniska värdepapper, såsom aktier, ETF-fonder och optioner. Till värdeandelskontot kopplas alltid ett skötselkonto som krävs för betalning av avkastningar och för handel.

Hur öppnar jag ett värdeandelskonto?

För att få ett värdeandelskonto ska du teckna ett avtal om värdepapperstjänster med din bank och godkänna tillhörande handels-, utrednings- och förvaringsvillkor samt prislistan för tjänster.

Om du redan är kund hos Sparbanken kan du enkelt öppna ett värdeandelskonto via nätbanken eller mobilbanken. Tjänsten träder i kraft omedelbart och du kan till och med genast börja handla med värdepapper.

Om du ännu inte är vår kund, boka tid till ett kontor för att öppna ett värdeandelskonto. Vi rekommenderar dessutom att du öppnar ett nättjänstavtal så att du i fortsättningen kan hantera dina värdepappersinnehav och även andra banktransaktioner via nätbanken i stället för att besöka kontoret.

Så här överför du ett värdeandelskonto från en annan bank till Sparbanken

Har du redan ett värdeandelskonto i en annan finländsk bank och vill överföra detta till Sparbanken?

Om du redan är vår kund, gör så här:

  1. Ta i bruk Sparbankens värdepapperstjänst (inkluderar ett värdeandelskonto) antingen via nätbanken, mobilbanken eller genom att besöka kontoret. Du hittar anvisningar för att öppna en värdepapperstjänst här.
  2. Skicka ett nätmeddelande via Sparbankens nät- eller mobilbank, där du anger det 35 siffror långa numret på ditt värdeandelskonto och meddelar att du vill överföra kontot till Sparbanken.
  3. Om du vill att förvärvsinformationen ska uppdateras för de värdepapper som överförs till värdeandelskontot, vänligen lämna denna information till Sparbanken i samband med begäran om överföring.

 

När vi, i samband med överföringen, uppdaterar förvärvsinformationen för din räkning kan du följa förändringarna i värdet på dina innehav och när du säljer aktier kommer nödvändig information också att finnas tillgänglig för skatteförslaget. Observera att förvärvsinformationen inte överförs automatiskt mellan tjänsteleverantörerna.

Överföringen av värdeandelskontot är kostnadsfri och tar 5 arbetsdagar.

Så här överför du utländska värdeandelar till Sparbanken

  1. Ta i bruk Sparbankens värdepapperstjänst (inkluderar ett värdeandelskonto) antingen via nätbanken, mobilbanken eller genom att boka tid till kontoret.
  2. Samla in uppgifter om utländska värdepapper som ska överföras till Sparbanken, deras belopp och förvärvsuppgifter och lämna in dem till ditt eget Sparbankskontor. Du får mer information om detta från din egen bank, till exempel via ett nätmeddelande.
  3. Din Sparbank tar hand om överföringen av värdepapper för din räkning.

 

Handel med börsnoterade aktier kan göras via mobil- och nätbanken. Läs mer om handel med börsnoterade aktier.

Har du några frågor om värdeandelskonto och placeringar? Lämna en kontaktbegäran eller skicka din fråga via nätbanken.