Johan Smeds

Johan Smeds

Sparbankir

Förmögenheter skapas genom långsiktigt och balanserat sparande

Med över 30 års erfarenhet i bankbranschen jobbar jag nu som sparbankir på Kvevlax Sparbank. Jag började på Kvevlax Sparbank i januari 2012. I mitt arbete inspireras och motiveras jag av mötet med kunderna och att få hjälpa dem, att förvalta sina tillgångar eller inleda sitt sparande på väg mot målet om ekonomisk trygghet och ett ekonomiskt oberoende. Låt mig hjälpa dig att nå ditt sparmål! 

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Spara

Placera

Kapitalförvaltning