Kristian Sillanpää

Kristian Sillanpää

Kreditchef

Tillsammans förverkligar vi dina drömmar

Engagerad expertbetjäning – Jag har arbetat som kreditchef vid Kvevlax Sparbank från och med januari 2017. Utöver förmans- och utvecklingsarbete sköter jag också kundmöten och kan förhandla om både lån och placeringar. I mitt arbete inspireras jag av motiverade och yrkeskunniga kolleger samt ett kundorienterat tankesätt. Jag anser att jag lyckats med mitt arbete när jag hittar en lösning som passar kunden exakt. Boka en tid för möte så förverkligar vi dina drömmar tillsammans!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering

Ledning och förvaltning