Robert Laukkonen

Robert Laukkonen

Sparbankir - företagschef

Utan företag stannar Finland

Jag fungerar som kontorschef i Kvevlax kontoret och har i huvudsak hand om företagsfrågor. Under mina år på banken har jag hunnit bekanta mig med de flesta avdelningar i vår bank bl.a. placeringar och kreditärenden. Mitt arbete tar jag på största alvar, men med glimten i ögat. Jag har lätt att kommunicera med olika människotyper och är bra på att sätta mig in i deras planer. Det som engagerar mig är att se företagare som lyckas samt positiva och motiverade medarbetare.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster

Ledning och förvaltning