Virpi Vastamäki

Virpi Vastamäki

Finansieringsexpert

Lokal bankerfarenhet nästan 30 år

 Jag har jobbat i Mörskom Sparbank i 14 år och inom branchen lokalt 28 år. I mitt arbete som kundansvarig är tyngdpunkten på finansieringsärenden  men jag betjänar dig även i dagliga ärenden, med placeringar samt i företagsärenden.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Spara

Lån