Elina Aavila

Elina Aavila

Sparbankir

Omfattande ekonomisk förvaltning med erfarenhet.

Jag har jobbat inom finansierings sektorn i olika delområden redan i flera år. Mina studier inom ekonomiska vetenskaper vid universitetet säkerställer kompetens och professionalitet vid mötet.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Expertis

Dagliga tjänster