Pekka Haajanen

Pekka Haajanen

Vice VD

Närvarande i kundernas olika livsskeden

Jag är vice vd för den urbana bybanken. Jag har fått följa finansbranschens utveckling i några decennier nu. Mitt hjärta klappar för företagande, ledarskap och möten som omvälver skötseln av bankärenden, samt för ishockey och basket.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning

Företagsfinansiering