Piia Jeremejeff

Piia Jeremejeff

Jurist (på mammaledighet)

Närvarande i kundernas olika livsskeden.

Jag är jurist ... men motsvarar inte den traditionella bilden av en självupptagen advokat bakom sitt mahognybord, utan jag vill vara nära kunderna och genuint bry mig om deras liv. Du kan berätta hela ditt livs historia för mig. När testamenten, fullmakter för intressebevakning, äktenskapsförord och andra viktiga dokument i ditt liv är i ordning, kan du njuta av livet fullt ut. Det är så jag tänker och jag hjälper dig gärna. Du får stöd i livets glada såväl som tråkigare stunder.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Juridiska tjänster

Spara

Hembesök