Att vara företagare – din värsta mardröm eller din framtidsdröm?

Vad bör en företagare beakta vad gäller ekonomi när han eller hon startar ett företag? Bloggaren Henriikka Reinman, som har varit företagare på heltid sedan år 2017, tog reda på detta.

Henriikka Reinman, författare till bloggen Aamukahvilla, öppnade i samarbete med Sparbanken en diskussion om pengar i sin blogg. Hon behandlade bland annat allmänt sitt förhållande till pengar och tog reda på svaren till läsarnas frågor genom att intervjua Sparbankens sparbankir. Reinman har bland annat berättat att hon är en placerare, men även företagare. Därför bestämde hon sig för att berätta om ekonomiska frågor som hör samman med att vara företagare och om vilka saker man bör tänka på. 

– Jag grundade mitt företag för fem år sedan när arvodena endast betalades mot faktura i den bloggagentur jag övergick till. Då hann jag inte fundera desto mer på saken eftersom situationen helt enkelt krävde att jag hade ett företag. För två och ett halvt år sedan, i februari 2017, blev jag företagare på heltid, berättar Reinman om sin första tid som företagare. 

Hon ville berätta om vilka ekonomiska frågor en företagare är tvungen att tänka på, både när företaget grundas och även senare.

Många anser den ekonomiska sidan som skrämmande 

Enligt Reinman är den ekonomiska sidan den största enskilda orsaken till att många upplever ett eget företag som skrämmande. Det finns ingen rätt eller fel tidpunkt att grunda ett företag; någon blir företagare utan att egentligen märka det, på samma sätt som Reinman. Det finns många olika sätt.

– Kostnaderna för att grunda ett företag beror på vilken företagsform man väljer och om man gör en etableringsanmälan elektroniskt eller på en pappersblankett. År 2019 kostar en elektronisk etableringsanmälan för aktiebolag 275 euro och i pappersformat 380 euro, medan priset för anmälan om enskild näringsidkare via nätet är 60 euro och i pappersformat 110 euro. Andra företagsformer kan ännu inte anmälas via nätet. Etableringspriset för öppna och kommanditbolag är 240 euro och för andra företagsformer, till exempel andelslag och bostadsaktiebolag 380 euro, berättar Reinman.

Ett startkapital på 2 500 euro har länge varit en skyldighet vid grundandet av ett aktiebolag, men från och med juli 2019 finns inte längre denna skyldighet. 

– Det är förstås ganska omöjligt att ange realistiska etableringskostnader utan att känna till affärsidén. En ny företagare bör dock komma ihåg att driftskostnaderna i början kan vara överraskande höga och man till exempel genast vill satsa på till exempel marknadsföring och försäkringar eller är tvungen att skaffa myndighetstillstånd.

Startpeng

Reinman berättar att det lönar sig att beakta möjligheten att beviljas startpeng innan man grundar ett företag. Startpeng, det vill säga stöd för blivande företagare, främjar ny företagsverksamhet och sysselsättningen. ”Hjälpsumman” motsvarande den grundläggande dagpenningen, 32,40 euro per dag, betalas i högst ett år och syftet med den är att bidra till att etablera företagsverksamheten i det inledande skedet. Det finns villkor för beviljandet av startpeng och det lönar sig att omsorgsfullt läsa dem om man vill få en sådan extra hjälp.

Alternativet egenanställningsföretagare

Om du har en potentiell affärsidé, men tvekar inför att bli företagare är egenanställningsföretagare enligt Reinman det enklaste och behändigaste sättet inom företagsverksamhet. Då behöver du inget eget FO-nummer och är inte heller bokföringsskyldig. Du kan inleda och avsluta verksamheten när som helst om det visar sig att företagsverksamheten knappast kommer att bli lönsam. 

Företagarens ekonomi – de viktigaste sakerna att ta hänsyn till

Inkomstskatt som förskottsskatt

Som löntagare dras skatterna automatiskt från din lön, som företagare betalar du skatterna separat och på eget initiativ. 

– Beskattningen varierar något enligt företagsform, och därför fokuserar jag nu på enskild näringsidkare som jag känner bäst till. I samband med att man blir enskild näringsidkare införs man även i förskottsuppbördsregistret som upprätthålls av Skatteförvaltningen. På så sätt betalas den enskilda näringsidkarens skatter som förskottsuppbörd, det vill säga att man uppskattar räkenskapsperiodens resultat på förhand och utgående från detta fastställs skattebeloppet. Särskilt för en ny företagare är det viktigt att inte vara tvungen att betala mer skatt än vad man har inkomster. Som tur är kan beloppet korrigeras även under en pågående räkenskapsperiod och i slutet av året kan man också betala kompletteringsskatt utan ränta. Skattebetalningspraxisen är alltså ganska lika som med löntagarens skattekort, men nu sköter du allting själv och skatterna betalas före inkomsterna. Du behöver inte lämna in ett skattekort och du behöver inte ens ett sådant om du är företagare på heltid.

MOMS-register och -beskattning

Det kan vara svårt att få en uppfattning om mervärdesskatten, eftersom den är en så kallad indirekt skatt. Mervärdesskatten är i all sin enkelhet en skatt på mervärdet för en produkt eller tjänst och som tillkommer på produktens försäljningspris. 

Företagare anmäler sig till momsregistret.

– Anmälan görs vanligtvis på samma gång som man gör en etableringsanmälan till handelsregistret, men den kan även inlämnas i efterskott. Momsen betalas i olika cykler, de minsta företagen en gång per år, de större företagen kvartalsvis eller månatligen. Du kan även på särskilda villkor befrias från moms: du är inte mervärdesskatteskyldig om företagets omsättning understiger tiotusen euro under räkenskapsperioden. Även företag mer större omsättning kan befrias från mervärdesskatt på vissa villkor, om de till exempel om de idkar verksamhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen, erbjuder tjänster inom socialvården eller allmänbildande och yrkesinriktad utbildning, listar Reinman. 

FöPL och övriga försäkringar

FöPL, det vill säga företagarens pensionsförsäkring, är en lagstadgad försäkring som alltså alltid måste tecknas om villkoren för en sådan uppfylls. När en viss inkomstgräns överskrids (knappt 8 000 euro) är det obligatoriskt att teckna en försäkring. FöPL handlar om pension och allmän trygghet för företagaren: eftersom företagaren är tvungen att själv sköta om sitt pensionsskydd har försäkringen skapats för detta syfte. Försäkringen måste tecknas inom sex månader från det att företaget har grundats.

Hur ekonomifrågorna sköts – en smidigt rullande ekonomi

Reinman påminner om att man vad gäller företagets ekonomi lönar sig att hålla sig à jour med de ekonomiska frågorna. 

– När man på förhand gör upp en konkret lista över till vad och hur mycket pengar man använder i livet får man en tydligare bild av hur stora inkomster företaget borde ha för att vara lönsamt. Jag strävar även själv efter att alltid ha åtminstone någon form av buffertmedel, men särskilt för en blivande företagare är detta en viktig hjälp, berättar företagaren.

Det lönar sig även att fästa uppmärksamhet vid bokföringen. Var och en kan själv bestämma om man vill sköta bokföringen själv eller anlita en bokförare. 

 
Kategorier
...